FIRENZE 2022 > Európai Szociális Fórum – FELHÍVÁS

Lehet Más a Világ!

Azoknak az európai szervezeteknek, csoportoknak és hálózatoknak, amelyek részt vettek az első
Európai Szociális Fórumon 2002-ben Firenzében

Az európai kollektív szereplők és társadalmi mozgalmak új generációja részére
Minden olyan hálózatnak, szervezetnek és szövetségnek az egész kontinensen, amelyetet érdekelhet a következő esemény

FIRENZE 2022 > Az Európai Szociális Fórum 20 évvel később

Felhívás az első Európai Szociális Fórum 20. évfordulójának közös megünneplésére: a kontinensünket megrázó háború miatt ez még sürgetőbb.

Jövő novemberben lesz 20 éve, hogy az első Európai Szociális Fórum 2002. november 6. és 10. között megrendezésre került az olaszországi Firenzében. Az esemény az európai és a világméretű alter-globalizációs mozgalom egyik legnagyobb, legnagyobb részvételű és legfontosabb pillanata volt.

Alig egy évvel a genovai durva állami elnyomás után, és a mozgalom kriminalizálására irányuló ismétlődő kísérletek ellenére a mozgalom még nagyobb, szélesebb és erősebb formában érkezett Firenzébe, és egy nyitott, támogató, elkötelezett és bátor város fogadta. A firenzei ESF alatt támogattuk és elindítottuk a világon valaha tartott legnagyobb tüntetést, az iraki háború elleni tüntetést 2003. február 15-én.

Most nem a múlt ünnepléséről van szó, hanem egy olyan emlékezet életben tartásáról, amely segíthet a jövő felé haladni. Firenze az egész Európából érkező társadalmi mozgalmak és kollektív szereplők nagy erejének és összefogásának pillanata volt: hasonló erőre és összefogásra ma is nagy szükség van a jelen hatalmas és drámai kihívásaival szemben, kezdve azzal, hogy erős és egységes hangot kell megütni a béke és a háború ellen európai szinten.

Célunk, hogy 2022. november 10-én, 11-én, 12-én és 13-án Firenzében megvalósítsuk a társadalmi mozgalmak és kollektív szereplők nagyszabású európai találkozóját. Ez lenne az első lépés egy olyan kommunikációs, együttműködési és lehetséges együttműködési hálózat újjáépítésének folyamatában, amely képes szembenézni a tragikus időkkel, amelyekben élünk: háború, ökológiai-klimatikus válság, a társadalmi és nemi egyenlőtlenségek exponenciális növekedése, demokratikus válság. Az elmúlt évek mozgósításait jellemző nagy földrajzi és tematikus széttagoltság leküzdése ma szükségesebb, mint valaha, és az előkészítő folyamat, amely a “Firenze 2022” esemény felé vezet minket, alapvető része lehet ennek az újrakapcsolódásnak.

Javasoljuk, hogy a fórum első két napját a különböző nemzeti és európai hálózatok által szervezett és finanszírozott önszerveződő tevékenységeknek szenteljük, azzal a céllal is, hogy minél több aktivistát vonjunk be Európa-szerte, és ösztönözzük őket arra, hogy Firenzébe jöjjenek. A mi elképzelésünk az, hogy november 12-én és 13-án az összes résztvevő egy nagy és közös európai vitatalálkozóra gyűljön össze.
Olaszországban egy nagy és átfogó szervezőbizottság létrehozását koordináljuk, amely az elkövetkező hetekben európai szinten gyűjti össze a támogatásokat, és kapcsolatot tart fenn azokkal a különböző országokban működő társadalmi mozgalmakkal és kollektív szereplőkkel, amelyek kifejezik csatlakozási és részvételi szándékukat.

Addig is kérjük, hogy jegyezzék fel a határidőnaplójukba ezeket a november 10.-13. dátumokat.

Kérjük, jelezzétek, hogy érdekel benneteket a november 12-13-i közös európai rendezvényen való részvétel.

Végezetül gondolja át annak lehetőségét, hogy saját maga szervezze meg a november 10-11-i firenzei rendezvényét, és fontolja meg, hogy hozzájárul az előkészítő folyamathoz.

Ha részt kíván venni az eseményen, vagy hajlandó csatlakozni a szervezőbizottsághoz, kérjük, küldjön e-mailt az alábbi címre: 2022firenze@gmail.com

A lehető leghamarabb összehívunk egy európai találkozót, amely nyitott minden érdekelt hálózat és mozgalom számára, hogy létrehozzuk az európai szervezőbizottságot, hogy megvitathassuk a programot, biztosítsuk a hatékony információáramlást, és megkezdhessük a közös munkát.

Kérjük, hogy ezt a meghívót terjesszék a saját országukban, valamint a mediterrán térség országaiban működő társadalmi szereplőkhöz: minél hamarabb értesülnek a folyamatban lévő folyamatról, annál inkább képesek lesznek aktívan részt venni az előkészítő megbeszélésekben és megszervezni saját firenzei tevékenységeiket.

Reméljük, hogy novemberben és az előkészítő folyamatban velünk lesz!

Szolidaritásban

Az olasz koordináció Firenze 2022 felé

A fordítás angolból magyarra a DeepL fordítórobottal készült

Kategória: Nincs kategorizálva | FIRENZE 2022 > Európai Szociális Fórum – FELHÍVÁS bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

European Summer University of Social Movements in Mönchengladbach, Germany, August 17-21 2022

Attac Deutschland

It’s going to be an exciting summer this year in Moenchengladbach: After the last European Summer University of Social Movements – in Paris (2014) and Toulouse (2017) – we will meet this year in Germany! More than a thousand attendees are expected this August, including activists and friends of Attac and from social movements in Europe and other parts of the world. At the Hochschule Niederrhein we will share experiences and knowledge and discuss explosive and future oriented ideas for a better world! The campus’s modern premises and spacious open-air grounds are the ideal location for our diverse events with participants from all over Europe.

After many months of massive COVID-19 restrictions, the 2022 European Summer University will make lively encounters and embraces possible again! ESU22 will offer participants a forum to understand crises, develop alternatives, develop solidarity and plan demonstrations. We want to gather the diverse and colourful range of social movements on this continent together. We see ESU as a place of discussion and action in the midst of climate destruction and active resistance in the Rhenish lignite mining area. The activists of this movement will be joining us.

ESU22 will be about the future of Europe, which for us is more than just the EU. We will draw lessons from the deficits that the pandemic has so brutally shown us in many aspects of life. The social and environmental dimensions of this crisis demand our response. And we want to build bridges instead of fortifying borders – migrants are welcome. The vision of another Europe emerges from the critique of the existing one. Environment and climate demand system change. What role does Europe play in the face of global power shifts?

This year’s ESU will be participatory. ESU lives from the diverse, collaborative contributions of the participants! We are looking forward to exciting encounters, space for experiments and actions, and days of intensive learning and exchange at eye level.
The summer university is unthinkable without an exciting cultural program. Together we will also enrich the cultural life of the city with our creative contributions.

Program of the ESU

We are already working on an interesting and diverse programme. There will be different, very creative formats, over 100 workshops, larger and smaller forums, open space as well as areas to socialize. There will also be a extensive accompanying programme with music, theatre, possibly readings, exhibitions, films and excursions. Also, you will get numerous opportunities to network, hang out and have fun, e.g. at evening parties.

The core events will cover five different thematic areas:

► Capitalism, health and social crisis (A)
► Ecology and climate justice (B)
► Feminism and gender issues (C)
► Racism / migration (D)
► Civil liberties, democracy (E)

The major plenary sessions will be professionally translated simultaneously into German, English and French, and there will be simpler translations within the workshops.

In ► 11 forums we will be able to highlight and discuss a variety of different topics:

Health, housing, transport, climate, democracy, right-wing extremism, trade, the world of work and discrimination

On our website – www.esu22.eu – you will find current information about the organisation and our program.

Registration:

https://www.esu22.eu/en/registration

Kategória: Nincs kategorizálva | European Summer University of Social Movements in Mönchengladbach, Germany, August 17-21 2022 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Fontos információk Nyugat-Szaharáról

Fontos információk Nyugat-Szaharáról

1.) Nyugat-Szahara az utolsó gyarmat Afrikában. amelyet Marokkó ural. 1975-ben az ENSZ Biztonsági Tanácsa felszólította a megszállót, hogy “azonnal vonja ki katonai csapatait és telepeseit a Nyugat-Szahara területéről”. Ez több mint 300 000 marokkói telepest jelentett, akiket Marokkó küldött a Nyugat-Szaharába. Azóta azonban az ENSZ Biztonsági Tanácsa nem tett semmit annak érdekében, hogy az akkori kérését érvényesítse, Franciaország ugyanis, mint vétójogi hatalom Marokkó oldalán áll. Csak a MINURSO ENSZ-misszió maradhatott a térségben, amely Marokkó és a Frente Polisario ellenállási szervezet fegyverszünetének felügyelete. A világszervezet Biztonsági Tanácsában a francia vétó miatt a jelenlévő ENSZ-erők, a függetlenségi referendumot „előmozdítani” hivatott MINURSO nem jelenthet arról, hogy Nyugat-Szaharában milyen módon sértik meg az emberi jogokat.

2.) 1973-ban a függetlenségért síkra szálló diákok hozták létre a Polisario Frontot, amely a szaharávi népet képviselte. A Polisario Front 1976-ban kikiáltotta Nyugat-Szahara függetlenségét Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság néven. A köztársaságot több mint 80 állam ismeri el független országként, és 1984 óta tagja az Afrikai Uniónak is, ami miatt Marokkó korábban elhagyta a pánafrikai szervezetet, és csak 2017-ben tért oda vissza. A Polisario Front, amely jelenleg csak a terület egyötödét ellenőrzi, 1991-ben beleegyezett az ENSZ által tető alá hozott tűzszünetbe, azzal a feltétellel, hogy népszavazást fognak kiírni az ország függetlenségéről. Ez azonban mind a mai napig nem történt meg. A terület végső státuszáról (a teljes függetlenségről vagy a Marokkóhoz tartozásról) egy hosszú évek óta halogatott népszavazás tudna dönteni. A felek azonban nem tudnak megegyezni a szavazáson részvételre jogosultakról.

3.) 1960-ban az ENSZ Közgyűlése elfogadta az 1514. (XV) számú határozatot, amely a
gyarmati országoknak és népeknek nyújtandó függetlenségről szóló nyilatkozat volt. E
dokumentum kimondta, hogy a gyarmati rendszert mielőbb és feltétel nélkül meg kell
szüntetni. 1963-ban az ENSZ Közgyűlése Nyugat-Szaharát önkormányzatisággal nem
rendelkező területnek nyilvánította. E megállapítás helytálló volt, hiszen a tartomány 1884-
től spanyol gyarmatként létezett.


Jogilag tehát egy igen izgalmas, többszereplős szituáció alakult ki. A gyarmattartó
spanyolokat nemzetközi jogi normák kötelezték volna arra, hogy tegyék lehetővé, hogy a
gyarmati nép gyakorolja önrendelkezését. Ezt elhalasztották, sőt, a területet a madridi
szerződésben átengedték Marokkónak és Mauritániának, amely két hatalom meg is szállta a
részükre biztosított területeket. A harmadik fél, a szaharávik tehát megrekedtek a gyarmatistátuszban, mivel máig nem volt alkalmuk gyakorolni a nemzetközi közösség által számukra
biztosított és elismert önrendelkezési jogot. Ebből következik, hogy Marokkó Spanyolország
quasi gyarmatosító jogutódjának tekinthető, vagyis a szaharávik továbbra is – akár szó szerint
véve is – függő jogi helyzetben vannak. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a háborút lezáró
fegyverszünet után felállított ENSZ békemisszió, a MINURSO is feladatul kapta, hogy az
évtizedek óta késő referendumot tető alá hozza.

4.) Nyugat-Szahara továbbra is gyarmati státuszban Marokkó megszállása alatt van. Az állapot fenntartásához a nemzetközi közösség nem csak hallgatólagosan járul hozzá. Franciaország következetesen kiáll Marokkó mellett és meggátol minden törekvést az ENSZ-ben, amely a MINURSO tevékenységét segítené elő, vagy a mandátumát bővítené. A realitás tehát az, hogy a marokkói megszállás immár tartósan állandósult, ez azonban nem teszi jogszerűvé sem a jelenlétet, sem pedig a gazdasági erőforrások kiaknázását. Mint megszálló hatalom a rabati kormányzat az
okkupált tartomány természeti kincseit és jövedelmeit a saját szükségleteinek kielégítésére és
gazdasági érdekeinek előmozdítására nem használhatná ki. Mindösszesen a megszálló
katonaság ellátását és az adminisztráció fenntartását segíthetné vele. Ehhez képest azt látjuk, hogy a foszfát, a hal és az olaj felkeltette a nyugati vállalatok érdeklődését is. Marokkó 2005-ben kötött halászati partnerségi megállapodást az Európai Uióval, amelynek értelmében a tagállamok halászati engedélyt kaptak az Atlanti-óceán nyugat-szaharai vizein. Nyugat-Szahara a világ második legnagyobb foszfát-exportőre lehetne, de nem az, mivel Marokkó termeli ki és viszi a világpiacra a nyersanyagot.

5.) A nemzetközi jog és a szolidaritás a szaharávik mellett van. Kétségtelenül továbbra is megilleti őket az önrendelkezési jog, amelyet nem tudtak hivatalos keretek között gyakorolni. Kikiáltották ugyan államukat, amely teljesíti is az államiság feltételeit, de szuverenitása nem terjed ki a teljes országra, mindössze annak egy kicsiny, értéktelen részét birtokolja. A többi rész Marokkó hatalmában van. Marokkó nem fog kivonulni önszántából, erre pedig kényszeríteni sem fogja a nemzetközi közösség, legalábbis egyelőre úgy tűnik, hogy nem.


Védi Marokkót az ENSZ 2625 (XXV) határozata az államok közötti baráti kapcsolatokról
és az együttműködés nemzetközi jogi alapelveiről. Erre tekintettel harmadik államoknak tilos
beavatkozni más államok kapcsolataiba, mivel a beavatkozás bármely formája veszélyt
jelenthet a nemzetközi békére és biztonságra. Algérián kívül más állam nem is nagyon
avatkozik be közvetlenül a szaharávikat érintő konfliktusba. Algéria az az állam, amely a Polisario-t a kezdetektől támogatja, területén pedig menedéket biztosított a háború elől elmenekült nyugat-szaharaiaknak.

Marokkó legfőbb támogatói Franciaország és az Egyesült Államok. Nélkülük semmiféle rendezésre nem mutatkozik esély, hiszen mindkét állam vétójoggal rendelkezik az ENSZ Biztonsági Tanácsában. A két ország a XX. század második felében hagyományosan jó kapcsolatokat ápolt Marokkóval, amely jó szövetségesnek bizonyult a kommunizmus és a terrorizmus elleni harcban.

Franciaországnak köszönhető többek között az, hogy a MINURSO mandátumát sohasem sikerült az emberi jogok monitorozására alkalmas mechanizmussal kibővíteni.

6.) A migránsokat és a menekülteket Marokkó saját politikai játszmájához, zsarolásra használja fel. Az EU-tól egyrészt politikai támogatást akar szerezni a nyugat-szaharai konfliktusához és másrészt minden jel szerint még több pénzügyi támogatást szeretne bezsebelni.

7.) Mint ismeretes, Nyugat-Szahara 1976 óta a külvilágtól elzárt terület, sem külföld média, sem emberjogi szervezetek nem tudnak ott dolgozni. Jelenleg több mint 10 millió akna és robbanóanyag van Nyugat-Szaharában.

8.) A Közép és Kelet-európai Szolidaritási Szövetség (CEE Alliance) határozottan elítéli a különböző marokkói jogsértéseket, nevezetesen: az emberi jogok rendszeres megsértését és Nyugat-Szahara természeti és gazdasági erőforrásainak tömeges kifosztását. A CEE Alliance kijelenti, hogy

a.) Marokkó nem rendelkezik szuverenitással Nyugat-Szahara felett, Marokkó egy illegális megszálló erő;

b.) Nyugat-Szahara a szaharaiaké;

c.) kiáll a nemzetközi törvényesség és a szaharai nép jogai mellett!

Kategória: Nincs kategorizálva | Fontos információk Nyugat-Szaharáról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

TPNW RATIFICATION – BAN ON KILLER ROBOTS AND WEAPONIZED DRONES

Letter to Pekka Haavisto,Minister of Foreign Affairs in Finland by 123 international and national organisations, movements, groups from over 100 countries

The letter has also been forwarded as ”for your information”: to the presidency of the UN Human Rights Council and to the Ministries of Foreign Affairs of the 47 member states

The letter is available in Finnish, Swedish, English, German, French, Spanish and Russian at the homepage of Women for Peace – Finland https://www.naisetrauhanpuolesta.org/

For further information: Women for Peace – Finland Women Against Nuclear Power – Finland Ulla Klötzer ullaklotzer@yahoo.com + 358 50 569 0967 Lea Launokari lea.launokari@nettilinja.fi+ 358 50 552 2330

Honourable Pekka Haavisto, Minister of Foreign Affairs in Finland

cc. Sauli Niinistö, President of Finland all members of the Finnish Government all members of the Finnish Parliament

Re: TPNW – ban on killer robots/autonomous weapons – ban on the use and sale of weaponized drones

We, the representatives of 123 non-governmental organisations from some 100 countries want to congratulate Finland for last October having been elected member of the UN Human Rights Council for the period 2022-2024. Regarding this, You Minister Pekka Haavisto, in a press statement stressed the importance to promote global peace, security and sustainable development and that Finland, as You yourself, has excellent experience of involving civil society in the management of matters. Your significant announcement, that Finland will work in close cooperation with both domestic and international NGOs and human rights defenders since it is vital that not only the voice of states but also the views and expertise of civil society, researchers and the private sector are heard in the work of the Human Rights Council, gives us great hope.

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) (1948) is a milestone document in the history of human rights and was drafted by representatives with different legal and cultural backgrounds from all regions of the world. It sets out the fundamental human rights to be universally protected and it has paved the way for the adoption of more than seventy human rights treaties, applied today on a permanent basis at global and regional levels. Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights states: “Everyone has the right to life, liberty and the security of person.”

Three of the biggest military threats to life today are nuclear weapons, autonomous weapon systems or killer robots and weaponized drones. A nuclear war would not only cause long-term damage to our planet, but could end life on earth as we know it. Autonomous weapons, commonly known as killer robots that are no longer strictly controlled by human hands, as well as weaponized drones constitute a barbarous threat to humanity. According to the second edition of the Norwegian People’s Aid’s Nuclear Weapons Ban Monitor over two-thirds of the world’s countries support the TPNW. Furthermore YouGov polls conducted in late 2020 in six NATO countries – Belgium, Denmark, Iceland, Italy, the Netherlands and Spain – show very high levels of public support for their countries to join the TPNW. Since 2018, the United Nations Secretary-General António Guterres has repeatedly urged states to prohibit weapons systems that could, by themselves, target and attack human beings, calling them “morally repugnant and politically unacceptable”.

On 15-16 September 2021, the Austrian Ministry of Foreign Affairs hosted an online conference on Safeguarding Human Control over Autonomous Weapons. Austria’s Foreign Minister, Alexander Schallenberg and New Zealand’s Minister for Disarmament, Phil Twyford, presented a strong call for action towards new international treaty that would establish prohibitions and regulations on autonomy in weapons systems. The conference provided a striking illustration of political leadership embracing the need for action on this issue. A growing number of policymakers, artificial intelligence experts, private companies, international and domestic organisations, and ordinary individuals have endorsed a call to ban fully autonomous weapons. According to Human Rights Watch 30 countries (August 2020) are calling for a ban on killer robots. Weaponized drones are no more acceptable than land mines, cluster bombs, or chemical weapons. The armed drone is a weapon that, because of its unique character, engenders terror and hatred on the ground, regardless of the circumstances in which it is being used. In a global petition a broad spectrum of NGOs and over 100.000 persons urge governments to ban the use and sale of weaponized drones.

All over the world NGOs are urging their governments to sign and ratify the TPNW as well as to ban autonomous weapons and weponized drones.

Honourable Minister Pekka Haavisto, we sincerely hope for Your dedicated support for these urgent matters, threatening mankind. We urge You to actively push European and other countries to sign the TPNW and to firmly, in the UN Human Rights Council and in the European Union, raise the urgent need for a preemptive ban on the development, production, and use of fully autonomous weapons and for a ban on the use and sale of weaponized drones.

February 24th, 2022 INTERNATIONAL NETWORKS AND ORGANISATIONS – NATIONAL UMBRELLA ORGANISATIONS – active in some 100 countries: Ban Killer Drones Campaign an international grassroots campaign committed to banning aerial weaponized drones and military and police drone surveillance. Contacts: Nick Mottern – nickmottern (at) gmail.com, Kathy Kelly – kathy (at) vcnv.org Church and Peace – European peace church network,EUROPE/INTERNATIONAL Church and Peace is the European ecumenical peace church network. The Church and Peace network comprises over fifty communities, churches, training centres, peace service agencies and peace movements, as well as around sixty members from the Mennonite, Quaker, Church of the Brethren, Anglican, Baptist, Methodist, Lutheran, Orthodox, Reformed and Roman Catholic traditions from 15 European countries.Contact: Lydia Funck – intloffice (at) church-and-peace.org GAMIP AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, ARGENTINA, COLOMBIA, PERÚ, NICARAGUA, HONDURAS, MÉXICO, BRASIL, BOLIVIA GAMIP = Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace.Contact: gamipamericalatina (at) gmail.com Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space an international network of some 120 affiliates from some 25 countries concerned about the militarisation and exploitation of space.Contact: Bruce K. Gagnon – globalnet (at) mindspring.com Naturfreunde Internationale – Naturefriends International – Internationale des Amis de la Nature uniting more than 350,000 individual members throughout the globe, member of the Green 10, a group of leading environmental NGOs active at EU level.Contact:Manfred Pils – office (at) nf-int.org No to war – no to NATO international network uniting some 400 national organisations/movements/groups from over 40 countries.Contact: Kristine Karch – Kristine (at) no-to-nato.org Réseau “Sortir du nucléaire”, FRANCE Federation of more than 900 associations and 60,000 people.Contact: Marie Liger –marie.liger (at) sortirdunucleaire.fr World BEYOND War is a global nonviolent movement to end war and establish a just and sustainable peace. World BEYOND War is a member of the Coalition Against U.S. Foreign Military Bases; the Divest from the War Machine Coalition; the Global Day Against Military Spending; the International Peace Bureau; the Korea Collaboration Network; the Poor People’s Campaign; United for Peace and Justice; the United National Antiwar Coalition; the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons; the Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space; the international network No to war – no to NATO; Overseas Base Realignment and Closure Coalition; People Over Pentagon; Campaign to End the Selective Service System; the Demilitarize U.S. to Palestine Coalition; Just Recovery Canada; No Fighter Jets Coalition; Canada-Wide Peace and Justice Network; Peace Education Network (PEN); Beyond Nuclear; Working Group on Youth, Peace, andSecurity; Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace.Contact: David Swanson – davidcnswanson (at) gmail.com

NATIONAL ORGANISATIONS/MOVEMENTS/GROUPS from 28 countries: Abolition des armes nucléaires – Maison de Vigilance ( Abolition of nuclear weapons – House of Vigilance ), FRANCE, contact: Thierry Duvernoy– thierry.duvernoy1963 (at) hotmail.fr Aktive Arbeitslose, AUSTRIA, contact: Martin Mair – kontakt (at) aktive-arbeitslose.at Alliance for Labour and Solidarity, CZECHIA, contact: Jan Kavan –kavanjan17 (at) gmail.com Amandamaji ry, FINLAND, contact: Marika Lohi – marika.lohi (at) ehtaraha.fi Amnesty International – Suomen osasto – Finnish section, FINLAND,contact: Frank Johansson – frank.johansson (at) amnesty.fi ARGE Schöpfungsverantwortung – Ökosoziale Bewegung (ARGE ecosocial movement)AUSTRIA, contact:Isolde Schönstein –office (at) argeschoepfung.at Artister för fred – Artists for peace, SWEDEN, contact: Kemal Görgü –kemalgrg (at) hotmail.com Aseistakieltäytyjäliitto ry – The Union Of Conscientious Objector’s,FINLAND, contact:Aku Kervinen – aku.kervinen (at) akl-web.fi Asociación RESPUESTA PARA LA PAZ, ARGENTINA, contact: Diana de la Rúa Eugenio – dianadelarua (at) respuestaparalapaz.org.ar –diana_delarua (at) yahoo.com.ar Association of Hungarian Resistants and Antifascits, HUNGARY, contact: Vilmos Hanti – measzba (at) gmail.com Attac, FINLAND, contact: Omar El-Begawy – omar.elbegawy (at) attac.fi ATTAC CADTM/Burkina, BURKINA FASO, contact: Souleymane SAMPEBGO – attacburkina (at) yahoo.fr Attac Freiburg, GERMANY, contact: Christoph Lienkamp –e.huegel (at) posteo.de ATTAC Hungary Association, HUNGARY, contact: Mátyás Benyik – benyikmatyas (at) gmail.com ÄrztInnen für eine gesunde Umwelt – Austrian doctors for the environment, AUSTRIA, contact: Hanns Moshammer – hanns.moshammer (at) meduniwien.ac.at AWC Deutschland e. V. Association of World Citizens Germany,GERMANY, contact: Brigitte Ehrich – brigitte.ehrich (at) ambaechle.de Begegnungszentrum für aktive Gewaltlosigkeit – Center for Encounter and active Non-violence, AUSTRIA, contact: Maria und Matthias Reichl – info (at) begegnungszentrum.at Bremer Friedensforum (Bremen Peace Forum), GERMANY, contact: Ekkehard Lentz – bremer.friedensforum (at) gmx.de Canadian Voice of Women for Peace, CANADA, contact: Marla Slavner –info (at) vowpeace.org Casa de la Pax Cultura Civil Association, ARGENTINA, contact: Estela Tustanovsky – estelatuta15 (at) gmail.com Centre Delàs d’Estudis per la Pau, SPAIN, contact: Ainhoa Ruiz Benedicto –info (at) centredelas.org Club Gaianoah (Salutogenic Center), FRANCE, contact: Prof. Qiú – clubgaianoah.info (at) gmail.com CND Cymru (the Campaign for Nuclear Disarmament in Wales), UNITEDKINGDOM, contact: Brian Jones – heddwch (at) cndcymru.orgCRASH – Tutkimusta, taidetta ja toimintaa oikeudenmukaisuuden edistämiseksi – CRASH – Coalition for Research and Action for Social Justice and Human Dignity, FINLAND, contact: Outi Hakkarainen – outi.hakkarainen (at) crash.fi d’Agir pour la Paix, BELGIUM, contact: Stephanie Demblon –stephanie (at) agirpourlapaix.be Defence for Children International, Czech section, CZECHIA,contact:Miroslav Prokeš – mirek.prokes (at) nf-int.org “Democracy Today”, ARMENIA, contact: Gulnara Shainian –gulnara.shainian (at) gmail.com Deutsche Sektion der Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), GERMANY, contact: Marieke Fröhlich –froehlich (at) wilpf.de EcoMujer e.V., GERMANY, contact: Monika Schierenberg –monika-leo (at) web.de Environmentalists Against War, USA, contact: Gar Smith – gar.smith (at) earthlink.net “Eszmélet” (Consciousness) Journal Editorial, HUNGARY, contact: Tamás Krausz – antal.attila85 (at) gmail.com EVAL – Ehrfurcht Vor Allem Leben, AUSTRIA, contact: Karl-Heinz Hinrichs – khh (at) evalww.com Fellowship of Reconciliation (FOR-USA), USA, contact: Ethan Vesely-Flad – organizing (at) forusa.org Feministische Partei DIE FRAUEN, GERMANY, contact:Margot Müller –info (at) feministischepartei.de Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen -Peoples’ Movement Against Nuclear Power And Weapons,SWEDEN, contact: Jan Strömdahl – Jfstromdahl (at) gmail.com Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen i Sundsvall – Peoples’ Movement Against Nuclear Power And Weapons, Sundsvall, SWEDEN, contact: Birgitta Krona – bi.krona (at) yahoo.se Föreningen Fredens Hus Göteborg, SWEDEN, contact: Karin Utas Carlsson –k.utas.carlsson (at) gmail.com “For Nature” movement , Chelyabinsk, RUSSIA, contact: Andrey Talevlin –atalevlin (at) gmail.com Forum on Disarmament and Development (FDD) of Sri Lanka, SRI LANKA, contact: Vidya Abhayagunawardena – vidyampa (at) hotmail.com Frauennetzwerk für Frieden e.V. / Women’s Network for Peace,GERMANY, contact: Elise Kopper – info (at) frauennetzwerk-fuer-frieden.de Fredsrörelsen på Orust, SWEDEN, contact: Ola Friholt – ola.friholt (at) gmail.com FredsVagten ved Christiansborg, DENMARK, contact: IreneSørensen – 0802irene (at) gmail.com FriedensAttac Österreich, AUSTRIA, contact: Gerhard Kofler – FriedensAttac (at) attac.at Friedensbüro Salzburg, AUSTRIA, contact: Hans Peter Graß – grass (at) friedensbuero.at Friedensglockengesellschaft Berlin e.V., GERMANY, contact: Anja Mewes –friedensglockengesellschaft (at)web.de Friedensregion Bodensee e.V. – Peace region Bodensee, GERMANY,contact: Martina Knappert-Hiese – martina.knappert-hiese (at) freenet.de Friends of Nature Prague, CZECHIA, contact: Mirek Prokeš –mirek.prokes (at) nf-int.org Galway Alliance Against War, IRELAND, contact: Niall Farrell –galwayallianceagainstwar (at) gmail.com Global Sunrise Project, USA, contact: Marla & Kasha Slavner –theglobalsunriseproject (at) gmail.com Gröna kvinnor – Green Women, SWEDEN, contact Ewa Larsson – ewagron1 (at) gmail.com GSoA (Gruppe für eine Schweiz ohne Armee), SWITZERLAND, contact: Anja Gada – anja (at) gsoa.ch Hamburger Forumfür Völkerverständigung und weltweite Abrüstung e. V., GERMANY, contact: Markus Gunkel – hamburger-forum (at) hamburg.de Hungarian Antifascist League, HUNGARY, contact: Tamás Hirschler – thirschler (at) t-email.hu Hungarian Social Forum (HSF), HUNGARY, contact: Vera Zalka –zalkavera (at) gmail.com Hungarian Workers Party 2006 – European Left, HUNGARY, contact: Attila Vajnai – vajnai (at) t-online.hu IAPDA (ASSOCIATION INTERNATIONAL POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE), CAMEROON, contact: Jean vivien H. –iapda_cam (at)hotmail.com Indian Institute for Peace Disarmament & Environmental Protection,INDIA, contact: Balkrishna Kurvey – bkkurvey (at) gmail.com INNATE (Irish Network for Nonviolent Action Training and Education),IRELAND, contact: Rob Fairmichael – innate (at) ntlworld.com Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF – WILPF), NORWAY,contact: Britt Schumann – ikff (at) ikff.no Internationaler Versöhnungsbund – Österreichischer Zweig (International Fellowship of Reconciliation – Austrian Branch), AUSTRIA, contact: Pete Hämmerle – office (at) versoehnungsbund.at Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF – WILPF) Göteborg section, SWEDEN, contact: Begard Yunis -begardy (at) hotmail.com IPPNW-Guatemala (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), GUATEMALA, contact: Carlos Vassaux –cvassaux (at) gmail.com Joensuun rauhanryhmä – Joensuu Peace Group, FINLAND, contact: Rony Ojajärvi – ojajarvi.rony (at) gmail.com Karl Marx Society, HUNGARY, contact: Gábor Finta –gabor.finta.61 (at) gmail.com Kieler Friedensforum – Kiel Peace Forum, GERMANY, contact: Benno Stahn- b.stahn (at) kieler-friedensforum.de Kronoberg för fred och alliansfrihet – Kronoberg for peace and non-alignment, SWEDEN, contact: Sven-Erik Månsson – mansson.svenerik (at) gmail.com Kvinnor för fred – Women for Peace, SWEDEN, contact: Susanne Gerstenberg – susanne.gerstenberg (at) telia.com Kvinnor för fred i Sundsvall – Women for Peace in Sundsvall, SWEDEN, Contact: Ulrika Hådén – ulrhad (at) gmail.com Lääkärin sosiaalinen vastuu ry – Physicians for Social Responsibility (PSR Finland), FINLAND, contact: Line Kurki – puheenjohtaja (at) lsv.fi Lajos Magyar Foundation, HUNGARY, contact: Gábor Székely – labour.yearbook2 (at) gmail.com Latin-America Society in Hungary, HUNGARY, contact: László Kupi – kupilaszlo84 (at) gmail.com Latvian Green Movement – LaGM, LATVIA, contact: Janis Matulis – janis.matulis (at) zalie.lv Left Alternative Association of Hungary, HUNGARY, contact: Gábor Szász – cacpilota (at) gmail.com – szaszg (at) gdf.hu Left Ecological Forum, BELGIUM, contact: Michel Vanhoorne –michel.vanhoorne (at) ugent.be Maan ystävät ry/Friends of the Earth Finland, FINLAND, contact: Tanja Pulliainen – tanja.pulliainen (at) maanystavat.fi Miljöringen Lovisa – Circle for the Environment Loviisa, FINLAND, contact: Christer Alm – christer.alm45 (at) gmail.com Mouvement de l’Objection de Conscience de Nancy, FRANCE, contact: Jean-Michel BONIFACE – mocnancy (at) ouvaton.org – grudji (at) free.fr Mouvement international de la Réconciliation (MIR) – FRANCE, contact : Christian Renoux – mirfr (at) club-internet.fr Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN) – Movement for a Non-violent Alternative, FRANCE, contact: Serge PERRIN –man (at) nonviolence.fr – perrin.serge (at) club.fr Movement for the Abolition of War, UNITED KINGDOM, contact: Tim Devereux – info (at) abolishwar.org.uk Muslim Peace Fellowship, USA, contact: Susan Smith – susanhsmith (at) forusa.org Naiset Atomivoimaa Vastaan – Women Against Nuclear Power, FINLAND,contact: Ulla Klötzer – ullaklotzer (at) yahoo.com Naiset Rauhan Puolesta – Women for Peace, FINLAND, contact: Lea Launokari – lea.launokari (at) nettilinja.fi NaturFreunde Deutschlands e.V. (Nature Friends Germany), GERMANY, contact: Maritta Strasser – strasser (at) naturfreunde.de NordBruk (La Via Campesina Sweden),SWEDEN, contact: Maximilian Isendahl – isenmax (at) hotmail.com Norges Fredsråd – Norwegian Peace Council, NORWAY, contact: Oda Andersen Nyborg – oda (at) norgesfredsrad.no OMEGA/ Österreichische Sektion der IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War, AUSTRIA, contact:Klaus Renoldner – reno (at) wvnet.at Opettajien Lähetysliitto – Teachers’ Mission Association of Finland,FINLAND, contact:Hanna Tamminen – opettajienlahetysliitto (at) gmail.com Organisers for the Left (SZAB), HUNGARY, contact: György Droppa –droppa (at) droppa.hu Österreichischer Friedensrat (Austrian Peace Council) – Wiener Friedensbewegung, AUSTRIA, contact: Andreas Pecha -Pax.vienna (at) chello.at PAND – Taiteilijat rauhan puolesta – Artists for peace, FINLAND, contact: Antti Seppänen – pandtalo (at) hotmail.fi Peace SOS,NETHERLANDS, contact: May-May Meijer – info (at) peacesos.nl Platform Vrouwen en Duurzame Vrede (Platform Women and Sustainable Peace), NETHERLANDS, contact: Anna Zanen – annazanen (at) home.nl Public Council of the South Coast of the Gulf of Finland, RUSSIA,contact:Oleg Bodrov – obdecom (at) gmail.com REDHAC – Réseau de Défenseurs des Droits Humains de l’Afrique Centrale, CAMEROON, contact: Maximilienne C. NGO MBE – redhac.executifddhafricentrale (at) gmail.com Riksföreningen Nej till NATO – No to NATO, SWEDEN – contact: Lars Drake- drake_lars (at) hotmail.com Scottish CND, UNITED KINGDOM, contact: Lynn Jamieson –chair (at) banthebomb.org Sicherheit neu denken – Rethinking Security Initiative, GERMANY,contact: Ralf Becker – ralf.becker (at) ekiba.de Solidarwerkstatt Österreich – Association for Solidarity, AUSTRIA,contact: Gerald Oberansmay – office (at) solidarwerkstatt.at Steirische Friedensplattform, AUSTRIA, contact: Franz Sölkner – franz.soelkner (at) thalbeigraz.at Sundsvall-Timrå FN förening – (Sundsvall-Timrå UN association) SWEDEN,contact:Sameer Lafta- sameerlafta (at) gmail.comSuomen Rauhanpuolustajat – Finnish Peace Committee, FINLAND,contact: Teemu Matinpuro – teemu.matinpuro (at) rauhanpuolustajat.fi Svenska Fredskommittén – Swedish Peace Committee, SWEDEN, contact:Claudio Mc Conell – cmwc (at) mail.com Svenska Fredsvänner i Helsingfors (Swedish Peace friends in Helsinki),FINLAND, contact: Elisabeth Nordgren – elisabeth.nordgren (at) pp.inet.fi Svenska kvinnors Vänsterförbund, Swedish Women of the Left, SWEDEN,contact: Ianthe Holmberg – ianthe.holmberg (at) gmail.com Sveriges Fredsråd – Swedish Peace Council, SWEDEN, contact: Agneta Norberg – lappland.norberg (at) gmail.com Tekniikka elämää palvelemaan – Tekniken i livets tjänst r.y. – Technology for Life, FINLAND, contact: Claus Montonen – claus.montonen (at) gmail.com Ukrainian Pacifist Movement, UKRAINE, contact: Yurii Sheliazhenko – yuriy.sheliazhenko (at) gmail.com Västernorrland FN distrikt (Västernorrland UN district), SWEDEN, contact: Sameer Lafta – sameerlafta (at) gmail.com Vrede vzw, BELGIUM, contact: Ludo De Brabander – Ludo (at) vrede.be Vrouwen voor Vrede Enschede, the NETHERLANDS, contact: Tiny Hannink – tinyhannink3 (at) gmail.com Wiener Plattform Atomkraftfrei – Viennese Platform Nuclear-free ,AUSTRIA, contact: Johanna Nekowitsch – atomkraftfreiezukunft (at) gmx.at Women’s International League for Peace and Freedom UK (iWILPF UK), UNITED KINGDOM, contact: Paula Shaw – ukwilpf.peace (at) gmail.com World BEYOND War, GERMANY, contact: Andreu Ginestet Menke – Andreu_Ginestet (at) email.de XR Peace, UNITED KINGDOM, contact: Angie Zelter – reforest (at) gn.apc.org INDIVIDUAL SUPPORTERS: Oksana Chelysheva, political refugee, journalist and human rights defender, Oxfam Novib PEN Award for Freedom of Expression, RUSSIA/FINLAND – oksana.chelysheva (at) yahoo.com Frank Hornschu, Deutscher Gewerkschaftsbund – Kiel, GERMANY – Frank.Hornschu (at) dgb.deKateřina KONEČNÁ, The Left group in the European Parliament – GUE/NGL, CZECHIA – katerina.konecna (at) europarl.europa.eu Prof. Dr. Klaus Moegling, GERMANY – klaus (at) moegling.de Thomas Roithner, Friedensforscher und Privatdozent für Politikwissenschaft, Wien, AUSTRIA – thomas.roithner (at) univie.ac.at Gulnara Shainian, UN Special Rapporteur in slavery 2008-2015, ARMENIA -gulnara.shainian (at) gmail.com Madis Vasser, researcher, University of Tartu, ESTONIA –madis.vasser (at) ut.ee Thomas Vollmer, Scientist For Future Kassel, GERMANY –vollmer-kassel (at) t-online.de

Kategória: Nincs kategorizálva | TPNW RATIFICATION – BAN ON KILLER ROBOTS AND WEAPONIZED DRONES bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tamás Krausz: Five thesis about the inevitability of a new peace policy

 1. Western propaganda

It is almost the same for someone to read Western mainstream liberal or conservative interpretations or local propaganda (e.g. in Hungary),   about the NATO-Russian conflict, everyone is blowing the same song: the aggressive Russia wants to prevent NATO from defending Ukraine. Along the southern and western borders of Russia American and NATO planes and warships carrying pigeons of peace under the stars of “free world”, “democracy”, and “freedom” are only protecting Ukraine. 

The fact is, Russia wants to prevent NATO from pushing its borders further east, in the spirit of Drang nach Osten. Some even deny what CIA acknowledges in light of the documents they released: the American and German politicians secured the Soviets, and in 1991-92 the Russians, that “they do not want to push NATO any further east”, in exchange for Russia’s generous consent to unite Germany and withdraw Soviet troops from Eastern Europe. The Soviet leaders of the time, not even in their nightmare could imagine, that 30 years later

they will witness the 2nd edition of the Cold War. Though there were signs…

 1. The  multipolar world order or chaos ? 

With the rise of China, all serious experts have realized that the 

domination of US and NATO in the world system is over.

The Western imperialist superpowers can no longer alone determine the directions and limits of the economic and territorial redistribution of the world.

One of the most important and seemingly important “exit point” of the struggles in the world system is Ukraine  and the artificially created Ukranian-Russian conflict, which was ignited by the Euro-Majdan movement and its so called “Orange Revolution” at the beginning of 2014, which overthrew the legitimate president. 

Ukraine’s „turn to the West”, which seemed to change radically the geopolitical situation in Europe and the world, met with resisitance from Russia, beyond internal obstacles, which ended with the reannexation of the Crimean peninsula to Russia.

The US, as promoter of the puppet state in Ukraine, has invested huge capital in Ukraine, but the expected result has not been achieved through the indiscrininate imposition of sanctions policy. As it is well known, only the usual American end product was produced: chaos, war, blood…

3. Ukraine as a Western project has significant

historical antecedents from Bismark, through Hitler

to the present day, which has always and in all its forms, been an

anti-Russian political and military concept and practice. Today,

American and Western propaganda in general also demonises Russia

because it wants to conquer certain geopolitical positions and

therefore needs the image of the „evil enemy”. Today’s Russophobia

is a particular form of racism, but it is only distantly related to race

theory, and denies Nazi race theory outright.

Russophobia is a variant of civilisational racism or cultursal rascism:

it is generally, a manifestation and proclamation of the West’s

civilisational superiority and cultural supremacy. Russophobia reflects

a dichotomous mindset: it depicts the world in opposition to the “good

West” and the “evil East”, in which democracy and autocracy fight

against each other.

In fact, Russophobia is an ideological justification of the geopolitical

expansion of the “collective West”, which, under the banner of

democracy, is inspiring a wild, authoritarian nationalist and pro-Nazi

„renaissance” in Ukraine and throughout Eastern Europe, it is also

intended to bring about the intellectual and political cohesion among

the smaller and larger nation-states of the region, above all against

Russia, but also against China.

4. Territorial and economic redistribution of the

world

The new cold war is a response to a new stage in the territorial and

economic redistribution of the world. Even today, the former Soviet

region still seems to be a big bite of the centuries-old process of

capital accumulation. This is where the big problem lies.

The current situation, war, tensions, NATO-Russia talks have shown

in black and white: NATO, US and UK see only springboard, cannon

fodder in oppressive Ukraine for their expansion in the Black Sea

Basin and into the Middle East. The British even have formulated the

resurrection of the British-Ukrainian-Polish-Turkish axis. U.S., with

integrating Georgia and Ukraine into NATO, is galvanizing to life the

imperialist heritage of the global West. The more than 150 American

military bases in the world increase the chances of war rather than

peace, according to historical experience.

Ukraine, Kazakhstan, Belarus and Georgia is part of that reality, at the

end of which Russia stands, with its unlimited amount of valuable raw

materials, mineral resources, ports, global influence.

The big Western companies could exploit this wealth more fruitfullly,

from a profit point of view, as we have been reading in the truly

objective Western expert opinions on this division, for many many

years. But this is where reality intervenes: the great Western entity –

the great myth. USA, its political ruling class, is driven by its

own interests, and that is why they are trying to ignore – for example –

German and European interests, when it tries to reorganise the global

energy market in accordance with their own market and power

interests, and “block” the Nord Stream 2 gas pipeline.

There is a snag in it, namely, it is not worth going to war with Russia,

as it is a military world power full of nuclear weapons and

supersonic missiles and airplanes. This is better known in Europe, as

the small Eastern European jackal states are the most willing to serve

voluntarily with pleasure the American needs and demands, not to

mention their own people, who would occasionally be 2-3 minutes

away from these high-tech strike machines.

5. The “Russian ultimatum” and peace policy

This is only a signal to the world, that Russia cannot be subject to any kind of exclusion, any kind of sanctions policy can come. With the rise of China, a unipolar world order cannot come back, what the cynical American and British politicians as well as Putin or the Chinese leaders know exactly. China is a major economic power, which, in a military alliance with Russia, would be capable to make American nationalists think over,  whether they can maintain their dominance in a unipolar world.

It was about this,  what the series of consultations were held on the Russian initiative. But this situation, what we know so well in the world, also involves a military solution to the conflicts of interest between the great powers and the big transnational companies. It is enough to remember the NATO-wars over the last three decades. One of the last war just ended in Afghanistan, and as we have seen, these wars have become synonymous with destruction, not with democracy, not with freedom, not with well-being.

The main and closest opponent is precisely the lack of freedom both in social and in economic as well as in an environmental-cultural terms. Not only socialism, but democracy either cannot be exported. We know well, if Marx is permitted to be quoted: „A nation who oppresses other nations cannot be free”. 

From this, the bunch of intellectuals serving the policies of the European Union and the United States can learn a lot, even today,  not only the Russians and the Chinese.

Let us not delude ourselves about the possible solutions, because they are impossible on a capitalist foundation.

Even the anti-fascist tradition is not enough. The new peace movement can lead to success only with new strategy reviving community societies. The anti-capitalist, socialist development is the direction that can lead to success against the capitalist system, against the warlike, oppressive world of capital. 

Today’s hierarchical world order is not the world order of peoples, but  of capital.

And let us never forget, let us not be fooled: 

Capital has no nationality, no religion or no morals.

Capital has only interests.

Kategória: Nincs kategorizálva | Tamás Krausz: Five thesis about the inevitability of a new peace policy bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

LEFTIST ISLAND FESTIVAL 2021 FROM 3rd till 5th September

Horany/Hungary Regatta Leisure Center 2020

LEFTIST ISLAND FESTIVAL

11th version (Preliminary Program)

3-5 September 2021.

Horány, Parti út 16.

Regatta Leisure Center

3 September Friday

Registration at the entrance from 13:00.

Big hall lobby

13:45-13:55 Opening of the Social Science and Left Bookstore.

Opening by János Debreceni, SZAB activist. Bookstore manager: Zoltán Péntek.

Hall of Mirrors

13:55-14:15 Opening

Judit Róna Organisers for the Left (SZAB) activist, Attila Vajnai, President of the European Left Hungarian Workers Party 2006.

14:15-15:10 Migration as a compulsion. Exhibition based on Jean Ziegler’s book “Lesbos – the shame of Europe

Opening and introducton by Attila Piróth, translator of the book, Gábor Iványi, senior pastor of the Hungarian Evangelical Brotherhood.

.

15:10-17:10 Migrants in Europe. Conference on migration

Facilitator:Attila Antal,an editor at Eszmélet (a leading a Hungarian quarterly journal for social critique).

Speakers: sociologist Attila Melegh, associate professor, Corvinus University, Attila Piróth, activist, Gábor Iványi, senior pastor of the Hungarian Evangelical Brotherhood, Maite Mola, Vice-President of the Party of the European Left (PEL).

17:10-17:30 Coffee break

17:30- 18:30 The responsibility of progressive intellectuals today

Introduced by János Debreceni, SZAB activist.

Speaker: György Tverdota, literary historian, professor emeritus (to be confirmed)

18:30-19:30 Dinner

Big Hall

19:30-22:00 Fifty years in the revolution. Life of Lajos Jungmayer (Mouksa) with his own musical illustration. Dialogue with the audience

(Highlights: 1961: the Berlin Crisis; 1962: the Cuban Missile Crisis; 1963: Kennedy assassination; 1964: the beginning of the Beatles era; 1965: the beginning of the Vietnam War; 1971-2021: personal memories and lessons for today.)

22:00-24:00 Film club. The Cambridge Analytica story (influencing the Brexit referendum)

4th September Saturday

Regsistration of new guest at the entrance from 8:30 am.

Great Hall

9:00-10:50 Winners and losers: covid, health, education, pensions, public services

Facilitator: Vera Zalka, SZAB activist.

Speakers: former national medical officer Ferenc Falus, László Kordás, President of the Hungarian Trade Union Federation, Mrs Istvánné Szöllősi, former president of the Teachers` Trade Union, Miklós Kis, business journalist of Mérce internet journal.

10:50-11:10 Coffee break

11:10-12:50 Future of Europe, social forums [World Forum, Prague Spring 2 (PS2) Network against Right Wing Extremism and Populism), Porto EU meeting, EU social pillar)

Facilitator: Mátyás Benyik, SZAB activist.

Speakers: Nicolas Schmit, EU Commissioner for Social Affairs, László Andor, former EU Commissioner, Maite Mola, Vice-President of the Party of the European Left (PEL), Leo Gabriel (Austria), IC member of WSF, Tord Björk (Sweden) Friends of the Earth activist and Mirek Prokeš (Czechia), PS2 Network activist.

With Zoom translation in English and Hungarian).

12:50-13:40 Lunch

14:00-16:00 New Cold War. Russian-American-Chinese relations with a Latin American Outlook

Facilitator: Peter Farkas, economist

Speakers: Alicia Elvira Corredera Morales, Ambassador of Cuban Republic, José Reinaldo Camejo Díaz, Ambassador of Venezuela,Party of the Maite Mola, Vice President of the European Left , Tamás Krausz, professor emeritus, historian, László György, historian, member of the Eszmélet editorial board, Annamária Artner, economist, college professor, Irina Leskova, peace activist (with English and Spanish translation).

16:00-16:20 Coffee break

Terrace

16:20-17:00 National and international antifascist commemoration

Chaired by Judit Róna and Vera Zalka, SZAB activists

Mihály Szűcs, Vice President of the Alliance of Hungarian Resistance Fighters and Antifascists (MEASZ), Maite Mola, Vice President of the Party of the European Left, Attila Vajnai, President of the European Left Hungarian Workers Party 2006.

17:00-19:00 Elections in Hungary in 2022

Zoltán Tóth, an election and administrative expert, talks to political scientist László Kéri and economist Mária Zita Petschnig.

19:00-20:00 Dinner

20:00-22:50 Film club Sufrageette. English historical drama, with Hungarian subtitles.

Introduced by János Debreceni, SZAB activist

Danube coast

From 22:35 Campfire and buffet

Firemasters: Péter Róna and Tibor Róna, SZAB activists.

5th September Sunday

From 8:00 Registration of new guest at the entrance

Great Hall

9:00-11:20 Extreme Right. European panorama, the situation of the Roma

Facilitator: György Droppa, SZAB acivist.

Speakers: Attila Vajnai, President of the European Left Hungarian Workers Party 2006, Vilmos Hanti, President of Alliance of Hungarian Resistance Fighters and Antifascists (MEASZ) and FIR, Aladár Horváth, President of the Roma Civil Rights Foundation, Maite Mola, Vice President of the Party of the European Left, Péter Cs. Kádár, activist.

11:2012:40 Pre-election 2021

Facilitator: Péter Ránki, journalist

Speakers: Attila Vajnai, President of the European Left Workers Party 2006, Peter Horgas (Civil Base) and Péter Cs. Kádár, activist.

12:40-12:50 Closing of the festival

Attila Vajnai, President of the European Left, Vera Zalka SZAB activist.

 1. Registration is required to participate in the event. Logistical information is as follow:
 2. Preliminary application with details of the days of participation and accommodation and catering requirements to Péter Róna ronapeter53@gmail.com +36/70/6148862.
  Volunteers are needed to help with entry, sound system, room organisation, photography, video, campfire, etc.

  Venue of the Festival: Regatta Recreation Centre, Horány, Parti út 16.
  Getting there: by long-distance bus from the Budapest-Ujpest city gate in Dunakeszi to the Horány ferry terminal (20 minutes), from there you can take the ferry to the island. From the ferry it is a 10-minute walk to the leisure centre. By car: the car and foot ferry from Dunakeszi or from Szentendre via the Tahi Bridge to Szentendrei Island Horány (via Leányfalu, Tahitótfalu, Szigetmonostor).

  Prices
  Total cost of participation: Friday-Saturday-Sunday (2 nights accommodation in 4-6 bedded rooms, 5 meals, resort fee + registration + room rental) is HUF 10,000.- (about EUR 30).
  For those who do not use the full service:
  Room rental fee: 500 HUF/day/person.
  Accommodation:
  1 bed: 15 000 HUF/night/person
  2 beds: 7500 HUF/night/person
  3 beds: 5000 HUF/night/person
  4 beds: 3750 HUF/night/person
  5-6 beds: 3000 HUF/night/person
  Tent pitch: 1000
 3. Preliminary application with details of the days of participation and accommodation and catering requirements to Péter Róna ronapeter53@gmail.com +36/70/6148862.

 4. Volunteers are needed to help with entry, sound system, room organisation, photography, video, campfire, etc.

  Getting to Regatta Recreation Centre, Horány, Parti út 16.: by long-distance bus from the Budapest-Ujpest city gate in Dunakeszi to the Horány ferry terminal (20 minutes), from there you can take the ferry to the island. From the ferry it is a 10-minute walk to the Regatta leisure centre.
 5. By car: the car and foot ferry from Dunakeszi
 6. or from Szentendre via the Tahi Bridge to Szentendre Island Horány (via settlements Leányfalu, Tahitótfalu, Szigetmonostor).

 7. After confirmation of registration, please transfer the room rental fee, accommodation and meal fees to the account of ATTAC Hungary Association:
  16200144-00025948 MagNet Bank

 8. Please write the names of the registered persons and the comment “Horány participation fee” in the field “Announcement”.

  You can register and pay cash on the spot, but in this case we cannot guarantee accommodation. Pre-registration will also significantly increase the availability of meals. If you wish to have a vegetarian meal, please let us know.

 9. Meals: all meals (breakfast, lunch, dinner) are 1000 HUF/person/meal.

 10. Meals are only available on reservation. Cold buffet is available on site during the festival.


Kategória: Nincs kategorizálva | LEFTIST ISLAND FESTIVAL 2021 FROM 3rd till 5th September bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

BALOLDALI SZIGETFESZTIVÁL – 2021 – HORÁNY

Balfeszt Horány- Regatta Szabadidőközpont

BALOLDALI SZIGETFESZTIVÁL

10. változat

2021. szeptember 3–5.

Horány, Parti út 16.

Regatta Szabadidőközpont

Szeptember 3. péntek

13:00–15:00 Regisztráció a bejáratnál.

Nagyterem előtere

13:45–13:55 Baloldalitársadalomtudományi könyvesbolt megnyitása.

Megnyitja: Debreceni János SZAB-aktivista. Üzletvezető: Péntek Zoltán.

Tükörterem

13:55–14:15 Megnyitó

Róna Judit SZAB-aktivista, Vajnai Attila, az Európai Baloldal elnöke.

14:15–15:10 A menekülés mint kényszer. Kiállítás Jean Ziegler Leszbosz Európa szégyene című könyve nyomán

Megnyitja: Piróth Attila, a könyv fordítója, Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze.

15:10–17:10 Európai migránshelyzet. Konferencia a migrációról

Levezető: Antal Attila, az Eszmélet főszerkesztője.

Előadók: Melegh Attila szociológus, docens, Corvinus Egyetem, az ENSZ korábbi jelentéstevője, Piróth Attila aktivista, Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze, Maite Mola, az Európai Balpárt (EBP) alelnöke,.

17:10–17:30 Kávészünet

17:30- 18:30A progresszív értelmiség felelőssége ma

Levezető: Debreceni János SZAB-aktivista.

Előadó: Tverdota György irodalomtörténész, professor emeritus (egyeztetés alatt).

18:30–19:30 Vacsora

Nagyterem

19:30–22:00 Ötven év a forradalomban. Jungmayer Lajos (Mouksa) történész, egyetemi oktató élete saját zenés illusztrációval. Párbeszéd a közönséggel

(Főbb állomásai.1961: a berlini válság; 1962: a kubai rakétaválság; 1963: Kennedy-gyilkosság, 1964: a Beatles korszak kezdete; 1965: a vietnami háború kezdete; 1971–2021: személyes emlékek és tanulságok a mának.)

22:00–24:00 Filmklub. A Cambridge Analytica-sztori (A Brexit-népszavazás befolyásolása)

Duna-part

22:00–24:00 Tábortűz és büfé (fakultatív, igény esetén)

Tűzmesterek: Róna Péter és Róna Tibor SZAB-aktivisták.

Szeptember 4. szombat

8:30-tól új vendégek regisztrációja a bejáratnál.

Nagyterem

9:00–10:50 Nyertesek és vesztesek (a társadalom kiszolgáltatottjai): covid, egészségügy, oktatás, nyugdíjrendszer, közszolgáltatások

Levezető: Zalka Vera SZAB-aktivista.

Előadók: Falus Ferenc volt országos tiszti főorvos, Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, Szöllősi Istvánné, a PSZ volt elnöke, Kis Miklós gazdasági újságíró.

10:50–11:10 Kávészünet

11:10–12:50 Európa jövője, szociális fórumok: Világfórum, Prágai Tavasz2 Hálózat, Magyar Társadalmi Fórum, portói EU-találkozó a szociális pillérről

Levezető: Benyik Mátyás SZAB-aktivista.

Előadók: Nicolas Schmit, az EU szociális ügyek biztosa, Andor László volt EU-biztos, Maite Mola, az Európai Balpárt (EBP) alelnöke, Leo Gabriel (Ausztria), a Társadalmi Világfórum Nemzetközi Tanácsának tagja, Tord Björk (Svédország), a Föld Barátai, Mirek Prokeš (Csehország) a PS2 Hálózat képviseletében, Kis Soma Ábrahám újságíró.

Zoom-tolmácsolással angol, spanyol, magyar nyelven.

12:50–13:40 Ebéd

13:40–16:00 Új hidegháború. Orosz–amerikai–kínai viszony latin-amerikai kitekintéssel

Levezető: Farkas Péter közgazdász.

Előadók: Alicia Elvira Corredera Morales, a Kubai Köztársaság nagykövete, José Reinaldo Camejo Díaz, a Venezuelai Bolivari Köztársaság nagykövete,Maite Mola, az Európai Balpárt (EBP) alelnöke, Krausz Tamás történész professor emeritus, György László történész, az Eszmélet szerkesztőségének tagja, Artner Annamária közgazdász, főiskolai tanár, Irina Leszkova békeaktivista, Igor Gotlib, az Orosz Társadalmi Fórum szentpétervári tagozatának vezetője.

Zoom-tolmácsolással angol, spanyol, magyar nyelven.

16:00–16:20 Kávészünet

Terasz

16:20–17:00 Hazai és nemzetközi antifasiszta megemlékezés

Levezetők: Róna Judit és Zalka Vera

Megemlékezik: Nagyváradi Szűcs Mihály, a MEASZ alelnöke, Maite Mola, az Európai Balpárt alelnöke, Vajnai Attila, az Európai Baloldal elnöke.

Nagyterem

17:00–19:00 Választások 2022-ben

Tóth Zoltán választási és közigazgatási szakértő beszélget Kéri László politológussal és Petsching Mária Zita közgazdásszal, Vörös Imre videóüzenete.

19:00–20:00 Vacsora

20:00–21:20Ráadás.A Hevesi Sándor Színtársulat produkciója

Előadó:Rácz Ferenc, a színtársulat vezetője.

21:20–23:45 Filmklub. A szüfrazsett. Angol történelmi dráma, magyar felirattal.

Bevezetőt mond: Debreceni János SZAB-aktivista.

Szeptember 5. vasárnap

8:00-tól új vendégek regisztrációja a bejáratnál.

Nagyterem

9:00–11:20 Szélsőjobb. Európai körkép, a romák helyzete. Kerekasztal-beszélgetés

Vitavezető: Droppa György SZAB-aktivista.

Résztvevők: Vajnai Attila, az Európai Baloldal elnöke, Hanti Vilmos, a MEASZ és a FIR elnöke, Horváth Aladár, a Roma Polgárjogi Alapítvány elnöke, Maite Mola, az Európai Balpárt alelnöke, Cs. Kádár Péter aktivista.

11:2012:40 Előválasztás 2021. Beszélgetés, vita

Vitavezető: Vajnai Attila, az Európai Baloldal elnöke.

Résztvevők: Sebestyén Eszter, Ránki Péter újságírók, Horgas Péter (Civil Bázis), Cs. Kádár Péter.

12:40–12:50 A fesztivál zárása

Zalka Vera SZAB-aktivista, Vajnai Attila, az Európai Baloldal elnöke.

 1. A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött.

Előzetes jelentkezés a részvételi napok, valamint a szállás- és étkezési igények részletes megjelölésével: Róna Péter ronapeter53@gmail.com +36/70/6148862.

Önkéntes segítőket kérünk a beléptetéshez, hangosításhoz, terem rendezéshez, fényképezéshez, videózáshoz, tábortűzhöz stb.

Helyszín: Regatta Szabadidőközpont, Horány, Parti út 16.

Megközelítés: távolsági buszjárattal Budapest-Újpest városkaputól Dunakeszin a horányi révig (20 perces menetidő), onnan komppal lehet átjutni a szigetre. A révtől tízperces sétával érhető el a szabadidőközpont. Autóval: a Dunakesziről induló autós- és gyalogoskomppal vagy Szentendre irányából a tahi hídon keresztül lehet bejutni a Szentendrei-szigetre Horányba (Leányfalu, Tahitótfalu, Szigetmonostor érintésével).

Árak

A részvétel teljes költsége: péntek–szombat–vasárnap (2 éjszakai szállás 6–8 ágyas szobákban, 5 étkezés, üdülőhelyi díj + regisztráció + terembérleti díj): 10 000 Ft.
Akik nem a teljes szolgáltatást veszik igénybe:
Terembérleti hozzájárulás: 500 Ft/nap/fő.
Szállás:
1 ágyas: 15 000 Ft/éj/fő
2 ágyas: 7500 Ft/éj/fő
3 ágyas: 5000 Ft/éj/fő
4 ágyas: 3750 Ft/éj/fő
5–8 ágyas: 3000 Ft/éj/fő
Sátorhely: 1000 Ft/nap
Étkezés: minden étkezés (reggeli, ebéd, vacsora) 1000 Ft/fő/étkezés.
Étkezést csak előzetes jelentkezés alapján tudunk nyújtani. A helyszínen a fesztivál ideje alatt hidegbüfé működik.

A jelentkezés visszaigazolása után a terembérleti hozzájárulást, a szállás- és étkezési díjakat az ATTAC Magyarország Egyesület számlaszámára kérjük átutalni:
16200144-00025948 MagNet Bank
Kérjük, az átutalásnál a Közlemény rovatba írják be a regisztrált személyek neveit és a „Horány, részvételi díj” megjegyzést.

Regisztrálni és fizetni készpénzzel a helyszínen is lehet, de ez esetben nem tudjuk garantálni a szálláslehetőséget. Az előzetes regisztráció az étkezési igény teljesíthetőségét is jelentősen növeli. Aki vegetáriánus étkezést szeretne, kérjük, jelezze.

Kategória: Nincs kategorizálva | BALOLDALI SZIGETFESZTIVÁL – 2021 – HORÁNY bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Andor László: Egy európai Szociális Unió

Andor László

Az elmúlt években olyan vezető társadalomtudósok, mint Frank Vandenbroucke, Maurizio Ferrera, Anton Hemerijck és Colin Crouch dolgozták ki és népszerűsítették a Szociális Unió vízióját. Az Európa jövőjéről szóló konferenciának ezt a koncepciót kell a középpontba helyeznie, nem utolsósorban azért, hogy a Covid-19 világjárványt követő fellendülést az európai szociális modell iránti megújult elkötelezettség inspirálja.

A SZOCIÁLIS JOGOK EURÓPAI PILLÉRÉTŐL A SZOCIÁLIS UNIÓIG

Az EU szociális dimenziójának legutóbbi koncepcióalkotására akkor került sor, amikor 2017-ben megvitatták és végül aláírták a szociális jogok európai pillérét (EPSR). Bár az EPSR létrehozása túlnyomórészt ideológiai folyamat volt, jelentős előrelépést ért el azzal, hogy a jóléti állam kérdéseit beépítette az európai szociális menetrend koncepciójába. Az EPSR három fejezetből álló megközelítése – és különösen annak harmadik fejezete – összehasonlítható az 1980-as évek végi eredeti konstrukcióval és az azt követő jogalkotási ciklusokkal, amelyek gyakorlatilag a szociálpolitikát a foglalkoztatás területén történő koordinációval és különösen a munkafeltételekre vonatkozó jogalkotással azonosították. 2021 tavaszán az Európai Bizottság cselekvési tervvel állt elő az EPSR végrehajtására, a Tanács portugál elnöksége pedig nagyszabású konferenciát rendezett Portóban az EU szociális dimenziójának megerősítéséről.

A “Szociális Európa” kiépítésének gondolatát Jacques Delors bizottsági elnök (1985-1995) képviselte, aki nemcsak retorikailag volt erős a szociális dimenzióban, hanem uniós szintre emelte a szociális párbeszédet, megreformálta a kohéziós politikát, hogy képes legyen ellensúlyozni az egységes piacot, és elindította az európai szociális jogszabályalkotás folyamatát, megelőzendő e jogok szűkítésére irányuló nemzetközi versengést. Valójában Karl Polányi szellemében cselekedett, aki A nagy átalakulás (1944) című korszakalkotó művében hangsúlyozta, hogy a piacok kiterjesztésére irányuló lépéseket a szociálpolitika terén tett lépéseknek kell kísérniük.

1. táblázat A szociális unió pillérei.

A nemzeti biztonsági hálók uniós biztonsági hálója; garanciákA kohéziós politikát ösztönző szociális beruházási stratégiákA gazdaság- és szociálpolitikák összekapcsolása.

Az eltérések megelőzése

A konvergencia elősegítése

A marginalizáció elkerülése érdekében

A Szociális Unió koncepciója azonban minőségi ugrást jelent az uniós koncepcióhoz képest, amelyben a szociálpolitika a gazdasági integráció és kormányzás központi területének függvénye. Ahogy Vandenbroucke kiemelten hangsúlyozza, “az Európai Szociális Unió nem egy európai jóléti állam: ez a nemzeti jóléti államok szövetsége, különböző történelmi örökséggel és intézményekkel”. Mivel azonban az EU és különösen annak gazdasági kormányzása, működése meghatározó következményekkel jár a nemzeti munkaügyi kapcsolatok és jóléti rendszerek tekintetében, szükség van egy uniós biztonsági hálóra a tagállamok biztonsági hálói számára. A következőkben röviden ismertetjük a tervezett Szociális Unió különböző összetevőit.

PARADIGMAVÁLTÁS A SZOCIÁLIS BERUHÁZÁSOKBAN

A szociális beruházásoknak a jóléti állam középpontjába állítása paradigmaváltást, sőt, átalakulást jelent az európai szociálpolitika területén. A korábbi szociálpolitikai viták totemisztikus kérdései, mint például a munkavállalók kiküldetése, már nem állnak a középpontban. A közelmúltban folytatott viták például a “gyermekgaranciára” vonatkozó javaslatokat emelték ki, amelyek a gyermekekbe való befektetésről szóló 2013-as uniós ajánlások nyomán születtek, valamint a fizetett szülői szabadságra vonatkozó jogszabályokat.

A nemzeti költségvetéseken belül a tágan értelmezett jóléti kiadások az összes kiadás mintegy 40 százalékát teszik ki. Ebből a kategóriából a szűkebb értelemben vett szociális védelmi költségvetések a teljes összeg mintegy harmadát kapják. Az EU költségvetése soha nem fog tudni versenyezni vagy központosítani ezeket a költségvetési elemeket, de az EU költségvetésének szociális része létfontosságú hozzájárulást nyújthat (a leginkább rászorulóknak nyújtott európai segélyalapon /FEAD/ keresztül) és a szociális beruházási programokhoz (az Európai Szociális Alapon (ESZA) és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésen (YEI) keresztül) a tagállamokban, amelyek ösztönzőként is működnek a foglalkoztatási és szociálpolitikák reformjához és a hatékonyabb programok kialakításához a helyszínen. Maurizio Ferrera kutatása megállapította, hogy a gazdasági és szociális beruházások előmozdítását célzó nagyobb uniós költségvetés – a súlyos szegénységben élők megsegítése és a munkanélküliség növekedésével küzdő tagállamok pénzügyi támogatása – nemcsak a nagyobb népességű uniós országokban (Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Németország, Lengyelország), hanem a kisebbekben is többségi támogatást élvez.

TISZTESSÉGES BÉREK MEGÁLLAPÍTÁSA

A bérek és a bérmegállapítás olyan terület, amelyen az EU-nak nincs közvetlen hatásköre, de különböző módokon ezek a kérdések fokozatosan uniós befolyás alá kerültek. Az euróövezet adósságválságára adott uniós válaszlépés nyomást gyakorolt a bérmegállapítási mechanizmusok decentralizálása felé való elmozdulásra. Ez egy hosszabb távú tendenciát, a bérhányad csökkenését egészítette ki számos országban. Az ilyen negatív tendenciák ellensúlyozására a szakszervezetek 2018-ban kampányt indítottak az Európai Bérszövetségért.

A központi kérdés az, hogyan lehet elősegíteni a felfelé irányuló bérkonvergenciát. A minimálbérek uniós szinten összehangolt megközelítésén alapuló, 2020-ra minden országban garantált bérminimum garantálásának ötlete egyre nagyobb teret nyert, és ennek eredménye egy uniós jogalkotási kezdeményezés lett. Ez nemcsak azt biztosítja, hogy a minimálbér szintje a szegénységi küszöb felett legyen megállapítva, és a végzett munkáért tisztességes bért jelentsen, hanem ösztönzi a tagállamokon belüli kollektív tárgyalásokat is. A minimálbér-stratégiák európai szintű eleme (a helyi megélhetési költségekhez igazítva) segítene megakadályozni az Unió szegényebb országaiból kiinduló tisztességtelen bérversenyt – és a munkavállalók kizsákmányolását – is.

MUNKANÉLKÜLI BIZTOSÍTÁS

A meglévő monetáris uniók mindegyike rendelkezik automatikus stabilizátorokkal. Valójában minden monetáris unió egyben biztosítási unió is, így magától értetődően a munkanélküliségre is kiterjednek. A gazdasági és monetáris unió (GMU) szintjén egy igazságos, szabályokon alapuló és kiszámítható transzfermechanizmusnak a “nettó befizető” országok számára is elfogadhatónak kell lennie, a közös valuta gazdasági, társadalmi és politikai stabilizációja érdekében. Egy uniós szintű munkanélküliségi biztosítási (vagy viszontbiztosítási) rendszer létrehozása korlátozott mértékű harmonizációt is lehetővé tenne, például az olyan anomáliák megszüntetését, ahol a munkanélküliségi támogatás időtartama 90 napra korlátozódjék. Egyesek úgy vélik, hogy az EU vészhelyzeti munkanélküliségi kockázatokat enyhítő támogatási eszköze (SURE) (amelyet 2020-ban indítottak el, hogy a Covid- 19 világjárvány okozta recesszió idején rövid távú munkaprogramok révén segítse a munkavállalókat) egy közös munkanélküliségi rendszer alapját képezheti.

A ciklikusan változó munkanélküliség költségvetési költségeinek részleges összevonását szolgáló európai munkanélküliségi alapbiztosítási rendszer a legfontosabb példa a lehetséges automatikus stabilizátorokra a GMU szintjén. Egy ilyen eszköz közvetlen kapcsolatot képezne a GDP-növekedés egyensúlytalanságainak csökkentése és a recessziók és pénzügyi válságok ártatlan áldozatainak megsegítése között. Segítene fenntartani az aggregált keresletet aszimmetrikus ciklikus visszaesések során, és biztonsági hálót biztosítana a nemzeti jóléti rendszerek számára. A munkanélküliségi biztosítás különböző modelljeit vizsgálták. A valódi munkanélküli-ellátási rendszerrel együtt viszontbiztosítási mechanizmusokat is fontolóra vettek. Gondos tervezés esetén a viszontbiztosítási rendszer jól működhetne, és politikailag is megvalósítható lenne.

SZOCIÁLPOLITIKA ÉS GAZDASÁGI KORMÁNYZÁS

Ami a gazdasági kormányzás szociális dimenziójának megerősítését illeti, az elmúlt évtizedben nagyon fontos munkát végeztek a szociálpolitikai koordináció megszilárdítása érdekében a gazdasági kormányzás középpontjában, azaz az úgynevezett európai szemeszteren* belül. Először 2010-ben biztosították, hogy a foglalkoztatás- és szociálpolitika szerepet kapjon ebben az új koordinációs módszerben, majd ezt követően fokozatosan nőtt a szociális elemzések és ajánlások aránya és súlya. Az európai szemeszter azonban csak egy kiindulópont: a jobb szociális eredmények érdekében fontos a pénzügyek további szabályozása és a globalizáció reformja, és ami a legfontosabb, a monetáris unió átalakítása is.

A GMU-t Maastrichtban monetáris unióként indították el, fiskális unió, közös pénzügyi ágazati szabályozás vagy végső hitelező nélkül. A rosszul megtervezett GMU veszélyes potenciáljára csak részben derült fény az 1990-es évek végén, az EU történetének egyetlen olyan időszakában, amikor a balközép uralta az európai politikát és az Európai Tanácsot is. Ebben az időszakban vezették be a lisszaboni stratégiát, amely megerősítette a “szociális Európa” iránti európai elkötelezettséget, de a makrogazdasági keretrendszer felülvizsgálata nélkül kívánta orvosolni a problémát.

A közelmúltbeli pénzügyi válság elsősorban azért okozott ilyen nagy társadalmi károkat, mert a jelenlegi monetáris unió modellje a válság idején a belső leértékelődés felé hajlik. Az EU szociálpolitikája azonban továbbra is csak korlátozott mértékben képes kompenzálni a gazdasági kormányzás hibáit. Ezért létfontosságú annak biztosítása, hogy az uniós szintű gazdaságpolitikák kevesebb problémát okozzanak. 2012 óta számos reformlépés történt (a bankunió két pillére, bevezették az állandó Európai Stabilitási Mechanizmust, még ha az a közösségi kereteken kívül is van, stb.), de maga a reformfolyamat még nem teljes. A reformelemek hosszú listája áll még hátra: a betétbiztosítási rendszer és a biztonságos eszközök létrehozásától az Európai Központi Bank (EKB) mandátumának módosításáig.

2. táblázat Paradigmaváltás a Szociális Európában.


Delors rendszer-Lisszaboni SzerződésSzociális Unió

Szociológiai elem
Paktum a munkásarisztokráciával (Val-Duchesse**)A marginális/kiszolgáltatott csoportok bevonása

Politikai fókusz
A jogok meghatározása (1989, 2017)Az erőforrások és szakpolitikák koordinálása
MegállapodásTársadalmilag nyitott koordinációÖsszhang a GMU reformjával

A SZÜKSÉGES POLITIKAI SZÖVETSÉG

A Szociális Unió koncepciója a szociáldemokrata jövőképből ered. A kereszténydemokraták is meghívást kapnak arra, hogy csatlakozzanak ehhez a vízióhoz, és ez különösen Ferenc pápa hű követőire vonatkozik, aki a kortárs katolikus vezetők közül kiemelkedett a befogadó egyenlőségeszményért folytatott kampányával. A Pápa inspirációjának segítenie kell abban, hogy az anyagi (jövedelmi) egyenlőtlenségek csökkentése ismét a társadalmi napirend középpontjába kerüljön.

Az európai baloldal számára az EU intézményei központi szerepet játszanak célkitűzései és identitása szempontjából. Ezek nem kiegészítésként szolgálnak. A Covid-19 világjárvány, amellyel Európa 2020 tavasza óta küzd, további ok arra, hogy több európai szolidaritást és nagyobb biztonsági hálót szorgalmazzunk. Ez egy új fejezet lehet az EU történetében – egy olyan fejezet, amely nem fog megnyílni, hacsak a szociáldemokraták nem érvelnek erőteljesebben, mint eddig tették. Ugyanakkor ez az új fejezet képes meghatározni a szociáldemokrácia erejét Európában az elkövetkező generációkra.

* Az „európai szemeszter” keretében az uniós tagállamok összehangolják gazdaságpolitikájukat. Minden évben meghatározott menetrend szerint – félévente – megvitatják gazdasági és költségvetési terveiket, és a ciklus meghatározott szakaszaiban felmérik az elért előrehaladást. (a ford.)

** Az 1980-as években, az ún. Val Duchesse-i folyamattal indult el a szociális párbeszéd jelentőségének növekedése. Jacques Delors, az Európai Bizottság elnöke aktív támogatásával a szociális partnerek európai szervezetei ettől kezdve közvetlenül bekapcsolódtak a döntéshozásba. (a ford.)

Fordította: Debreceni János

HIVATKOZÁSOK

Andor, L. 2018. Időszerű felhívás a Szociális Unióra. EU Visions, december 13.

Crouch, C. 2020. Szociális Európa: Kiáltvány. Social Europe Publishing.

Vandenbroucke, F. Barnard, C. és De Baere, G. (szerk.). 2017. Európai Szociális Unió a válság után. Cambridge University Press.

*********

Az írás az „Our European Future. [Közös európai jövőnk] FEPS contribution to the Conference on the Future of Europe” kiadványában (2021 05.27.) az 63-68. oldalakon jelent meg.

https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/our_european_future_ipdf%201.pdf

Kategória: Nincs kategorizálva | Andor László: Egy európai Szociális Unió bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tweny years after the G8 in Genoa

Overcoming fragmentation, rebuilding anti-systemic convergenceInvitation to the Facebook live broadcast of the 20 July international assembly in Genoa

Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Nincs kategorizálva | Tweny years after the G8 in Genoa bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Meghívó az ATTAC Magyarország Egyesület 2021.évi közgyűlésére

Kedves Tagtársunk!

Soron következő közgyűlésünket 2021. július 15-én (csütörtökön) 10 órakor tartjuk Droppa György lakásán (2131 Göd, Leiningen utca 5 címen), melyre szeretettel várunk minden régi és új tagunkat. A tanácskozáson szavazati joggal csak a tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tevők vehetnek részt, de megfigyelőként bárki. Amennyiben 10 órakor a közgyűlésen megjelentek száma nem haladja meg a taglétszám felét, akkor 10:15 órakor a megjelentek számától függetlenül a közgyűlés szavazóképesnek tekintendő.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….
Kategória: Nincs kategorizálva | Meghívó az ATTAC Magyarország Egyesület 2021.évi közgyűlésére bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva