LÉPJÜNK FEL EGYÜTT A NÖVEKVŐ SZÉLSŐJOBBOLDALI VESZÉLLYEL SZEMBEN!

A „Firenze 10 +10” keretében megtartott szélsőjobb elleni szemináriumok eredményeként az alábbi közös felhívás született, amelyet a firenzei rendezvény november 11-i záró plénumán résztvevők egyhangúlag fogadtak el:

LÉPJÜNK FEL EGYÜTT A NÖVEKVŐ SZÉLSŐJOBBOLDALI VESZÉLLYEL SZEMBEN!

Bár a II. világháborút követően a fasizmus vereséget szenvedett, a neofasiszta erők számos európai országban újjászerveződtek és nyilvánosan működnek. Azonban néhány kivételtől eltekintve befolyásuk gyenge, többnyire a társadalom peremére szorulnak.

A neoliberális támadás és a kapitalizmus összetett (gazdasági, szociális, ökológiai és politikai) válságának nyílt kirobbanása következtében azonban a helyzet most alapvetően megváltozott. Jelenleg a szélsőjobboldali és a populista pártok – néhány esetben, mint Görögország –  a nyílt fasiszta erők tömeges támogatást szerezhetnek és a társadalom középrétegébe is behatolhatnak. Demagógiájukkal a társadalomban széleskörűen elterjedt félelmet és bizonytalanságot lovagolják meg. A válságok valódi okairól történő közbeszéd helyett a kialakult helyzetért bűnbakokat (pl. zsidókat, muszlimokat, romákat és szintiket, kisebbségeket, nyugdíjasokat és rokkantakat, stb.) képeznek és tesznek felelőssé.  Egyik alapvető kötelességünk ezeknek a bűnbakoknak a védelme a szélsőjobboldali támadásokkal szemben.

A válságokkal szembeni átfogó alternatíva hiányának, valamint a szakszervezetek és a baloldal múltbeli kudarcainak következtében a szélsőjobboldali pártok ma tömegbefolyásra tettek szert és valós veszélyt jelentenek a társadalmak további fejlődésére.

Mi, a „Firenze 10+10” esemény résztvevői felhívással fordulunk minden mozgalomhoz, szakszervezethez, baloldali szervezethez és a pártokhoz, hogy vegyék komolyan a szélsőjobboldali veszélyt. Különösképpen fontosnak tartjuk hangsúlyozni a görögökkel történő konkrét szolidaritást, akik a Trojka diktatúrája és a fasiszták növekvő befolyása ellen védekeznek.

Erőteljesen fokozzuk erőfeszítéseinket a szélsőjobb elleni közös nemzetközi cselekvések kibővítése érdekében hálózatok összekapcsolása, információk cseréje, elemzések elmélyítése és a válságokra adandó válaszok kimunkálása révén.

Támogatjuk és kezdeményezzük a szélsőjobbal szembeni olyan nemzetközi akciókat és mozgósításokat, mint a drezdai tömeges utcai blokád, amelynek során sikerült megakadályozni, hogy a nácik átmasírozhassanak a városon.

Fordította: Benyik Mátyás, 2012.november 13.

Az eredeti angol nyelvű felhívás szövege alább olvasható:

As a result of the seminars at „Firenze 10 plus 10” on the far right this common text was elaborated and adopted in the final plenum:

 

LET’S ACT TOGETHER AGAINST THE RISING DANGER OF THE FAR RIGHT!

Though fascism was defeated after the Second World War, in many European countries neofascist forces could reorganize themselves and act publicly. But with some exceptions their influence was rather weak – they acted mainly at the borders of the society.

The neoliberal offensive and the open outbreak of the combined – economic, social, ecological and political – crises of capitalism has changed the situation fundamentally. Today far right and populist parties – in some cases even open fascist forces like in Greece – could gain mass support and are situated now in the middle of the society. They misuse with their demagogy the widespread fear and uncertainty in the society. Instead of speaking about the real reasons of the crises they make scapegoats responsible (jews, muslims, roma and sinti, national minorities, retired and disabled persons etc.). It is one of our main duties to defend them against the attacks of the far right.

As a consequence of the lacking of a comprehensive alternative to the crises and failures of the trade unions and the left in the past, far right and populist parties  have now a mass influence and are a real danger for the further development of the societies.

We the participants of „Firenze 10 plus 10” call upon all movements, tradeunions , left organizations and parties to take the danger of the far right seriously. Especially we underline the necessity of strong and concrete solidarity with the Greeks who defend themselves against the dictatorship of the Troika and the rising influence of the fascists.

We will intensify our attempts to enlarge the common international activities against the far right by bringing networks together, exchanging informations, deepening the analysis and elaborating positive answers to the crises.

We will support and take the initiative for international mobilisations and actions against the far right, like the massive street blockades in Dresdens, where the Nazis were prevented to march through the town.

.

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.