A Közép- és Kelet-Európai Szociális és Környezetvédelmi Fórumról (KKESZKF) és az Alternatív Csúcstalálkozóról (AS) röviden

BM_photo

A KKESZKF része a Szociális Világfórum (SZVF) folyamatnak és jelentősége abban áll, hogy az Európai Szociális Fórumokon (ESZF) mindezidáig marginalizáltan kezelt régiónk közös problémáira, sajátosságaira felhívjuk a figyelmet, elemezzük a félperifériás (és perifériás) helyzetünk következményeit és lehetőség szerint közös cselekvési programot dolgozzunk ki. A KKESZKF fő címe „Lázadások a periférián” és Bécsben kerül megrendezésre 2013. május 2.-5. között.

A SzVF 2001-ben született meg Brazíliában, Porto Alegre-ben a latin-amerikai és az európai népi mozgalmak és polgári erők összefogásából a davosi Világgazdasági Fórum ellenpontjaként. A globális mozgalom célja egy emberközpontú, környezetbarát társadalom megvalósulásának előmozdítása a fennálló rendszer helyett. Nemzetközi dimenziókban szervezi a harcot az emberi jogok és a szociális igazságosság érvényre juttatásáért a tőkés viszonyok globalizálásával szemben. Jelmondata sűrítve tartalmazza a SZVF credóját, nevezetesen, hogy ”Lehet más a világ!”

 A globális szociális fórumfolyamat részeként mintegy 12 éve rendszeresen tartottak és tartanak regionális, nemzeti és lokális fórumokat is. A következő SZVF-et 2013. március 26.-30. között Tuniszban rendezik meg. A magyar szociális/progresszív mozgalmak számára az ESZF jelentette eddig a fő nemzetközi kapcsolódási pontot. Az ESZF-ek mostanra azonban csak gyenge másolataivá váltak a SZVF-eknek, s a kezdeti nagyon inspiráló rövid felívelő szakaszt az elmúlt évtized közepétől a hanyatlás és a szétesés jellemezte.

 Az 1. ESZF átütő sikere 2002-ben Firenzében még Párizsban (2003-ban) is kitartott, de a Londonban 2004-ben megrendezett 3. ESZF előkészítése során már súlyos konfliktusok keletkeztek az ún. vertikálisak (főleg a pártok, elsősorban a SWP, illetve álcivil szervezeteik antidemokratikus hozzáállása és döntéshozatala miatt) és a horizontálisak, vagyis az autonóm, civil csoportok között. Az európai szociális mozgalmon belüli szakadás formálisan akkor még nem következett be, de a 4. ESZF-en, 2006-ban Athénban a mozgalom már a hanyatlás jeleit mutatta részben a hivatalosan megjelenő pártok és az autonóm csoportok felfogásbeli, módszertani véleményeltérései és a belső demokrácia hiánya, továbbá a nagy szakszervezetek távolmaradása következtében. Az ESZF dinamizmusának megtorpanása egy ideig még elkerülte a VSZF rendezvényeit, de a hanyatlás jelei ott is egyértelműen megfigyelhetők voltak. Az 5. és különösen a 6. ESZF (Malmö 2008-ban, illetve Isztambul 2010-ben) a szociális fórummozgalmak történetében már egyértelműen lejtmenetet jelentettek, mind a résztvevők számát, mind a szervezést illetően.

 A szociális fórumok felívelő és hanyatló tendenciái természetesen idehaza is éreztették hatásukat. Az 1. ESZF kezdeti lendülete nyomán még nagyszabású háborúellenes demonstrációt sikerült megszerveznünk 2003. február 15-én Budapesten, s április 5-6-án Miskolcon színvonalasan lezajlott az I. Magyar Szociális Fórum, bár a magyar „zöldekkel” való szakítás részben az időpont megválasztása miatt már jelezte a magyar fórummozgalmon belüli súlyos gondokat is. A kettészakadt mozgalom a párizsi ESZF-ig egyben maradt, de ezt követően újabb szakadás következett be a jobboldali kötődésű szervezetek és a következetesen rendszerkritikus erők között. A három részre szakadt hazai szociális mozgalom már külön utakon járt Londonban, Athénban, Malmöben és Isztambulban is.  A hanyatlás ellenére a fórumfolyamat nem állt le, de erősen átalakult, illetve átalakulóban van. Az ESZF-ek mára csökkenő vonzereje miatt az európai progresszív erők/mozgalmak nemzetközi együttműködése az utóbbi hónapokban az Alternatív Csúcstalálkozó (AS), mint meghatározó mozgalom irányába mutat. Térségünkben azonban a regionális szociális fórumok iránti igény is tovább él.

 A különböző civil, szociális, környezetvédelmi, szakszervezeti és más progresszív mozgalmak konvergenciája már 2010 óta napirenden van, legutoljára Firenzében 2012 novemberében határozottan elkezdődött egy összefogás, s konkrét menetrend is született, amelynek csúcspontja az Athénban 2013. június 7-9. között megrendezésre kerülő Alternatív Csúcstalálkozó (Alter Summit, rövidítve AS) lesz.

A Firenzében megtartott 10 éves jubileumi fórumrendezvény legfőbb pozitívuma, hogy a többdimenziós válság közepette komoly baloldali kísérletet tett egy európai szintű egység megteremtése és új szövetségesek bevonása felé. Az AS ötlete a válságokkal szembeni markánsan látható ellenerő, egy európai széles baloldali front megteremtésére irányul. A szervezők felismerték, hogy az erőviszonyok megváltoztatása  érdekében egyértelművé kell tenni a konfrontáció tőkehegemónia elleni irányát és „az erők konvergenciáját és konkrét akcióegységét szükséges megvalósítani”. Egy új szociális és politikai dinamizmus felturbózása a cél, amelyben baloldali pártok, szakszervezetek, szociális és globalizációkritikus mozgalmak, feministák, antifasiszták, agytrösztök, stb. hálózatai vesznek részt. A feladat most az, hogy mind a szakszervezeteken, mind a tömegmozgalmakon belül keményen dolgozzunk azért, hogy egy demokratikusan ellenőrzött, átlátható és elszámoltatható európai koordináció jöjjön létre, amely hatékonyan képes vezetni egy páneurópai válságellenes és a népnyomorító megszorító politikákkal szembeni fellépést. Ennek keretében nemzeti koordinációs bizottságokat is szükséges lesz majd felállítani, amelyben a hazai szakszervezetek képviselőire is számítunk.

1.)    Konkrét feladataink:A hazai szociális kérdésekre érzékeny és rendszerkritikus erők tájékoztatása, az összefogás szorgalmazása a szakszervezetekkel és kapcsolatfelvétel a hazai „új mozgalmakkal”.

2.)    Széleskörű mozgósítás, „új erők” bevonása – a szervezőbizottság kibővítése.

3.)    A KKESZKF jó és színvonalas előkészítése – a 2013. február 2.-án, szombaton de 10 és du 4 h között a Kossuth Klubban tartandó budapesti nemzetközi előkészítő megbeszélés megszervezése.

4.)    Aktív részvétel az Alter Summit előkészítésében, az elfogadott menetrend lebonyolításában.

További részletes információk a szociális mozgalmakról és az Alter-Summit – ról a következő weblapokon találhatóak:

http://www.forumsocialmundial.org.br/

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Social_Forum

http://www.fsm2013.org/en

http://www.fse-esf.org/

http://www.jointsocialconference.eu/?lang=en

http://www.altersummit.eu/

http://www.firenze1010.eu/

http://corporateeurope.org/eu-crisis-conference

http://corporateeurope.org/news/eu-crisis-another-europe-possible

http://www.praguespring2.net

Benyik Mátyás

Szervező

T:2827092

M:302524326

benyikmatyas@gmail.com

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.