TGM: Közjáték Auschwitzban – cikk a HVG-ben

Az ATTAC Magyarország alelnöke

G.-N. Tamás neof******* országgyűlési képviselő csak hangot adott az elémelyedett unalomnak; a Központi Nyomozó Főügyészség nem fogja a magyar adófizetők nyomorult filléreit arra pazarolni, hogy nemzetünket már megint ezekkel a marhaságokkal nyaggassák. S ha valaki emiatt n*** vagy ny**** szimpatizánsnak nevezi az ügyészeket, arra majd lesújt a magyar igazságszolgáltatás vasökle.

Én a teljes gondolat- és szólásszabadság híve vagyok, ezért síkra szállok Gaudi-Nagy Tamás neon***, neof******, újny**** képviselőnek azért a jogáért, hogy olyan erőteljesen tagadja a holokausztot és támadja a zsidókat, ahogyan a kedve tartja.

Még azon se háborodom föl, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség – kreatív, habár némileg falmelléki módon – figyelmen kívül hagyja a hatályos magyar jogot, amely szelíden nehezményezi az ún. holokauszttagadást.

Mi Magyarországon már hozzászoktunk a nyílt és burkolt zs***záshoz, szemöldökünk se rándul, amikor köztiszteletben álló konzervatív államférfi zs*** világbefolyásnak, judeobolsevik-liberálplutokrata összeesküvésnek, sőt: a pesti zs*** liberális értelmiségiek nemzetközi befolyásának tulajdonítja (persze roppantul diszkréten) a magyarországi kormányrendszerrel szembeni összeurópai viszolygást. Végre valaki, aki sokra becsüli a zs*** szabadelvűeket. Ez igen!

G.-N. Tamás elkövető – nyilatkozataiból és párt-, valamint eszmetársainak megnyilvánulásaiból kihüvelyezhető – véleménye szerint ezt az egész ügyet eltúlozták, holokauszt SAJNOS nem volt, Auschwitzban SAJNOS nem voltak gázkamrák, az 1944 előtt az akkori Magyarország területén élő kb. háromnegyed millió zs*** háromnegyede SAJNOS nem pusztult el (tehát a természetes népszaporulat folytán ma ugyanezen a földön nem ötven-hatvanezer, hanem SAJNOS MINTEGY EGYMILLIÓ zs*** él, s ennek mindenki örül, különösen a szélső****oldal).

A Harmadik Birodalom és a tengelyhatalmak hanyagsága, teszetoszasága, nemtörődömsége, silány szervezőkészsége folytán SAJNOS nem volt semmiféle népirtás (genocídium), pedig ez a zs***knak, akiknek a fejükbe szállt a két világháború közötti hallatlan népszerűségük, kifejezetten jót tett volna: a halottak nem vágnak föl, nem oktatnak ki mindenkit, és nem keltenek nyomasztó hangulatot az okvetetlenkedésükkel.

A libsi ellenzék pedig bizony rossz szolgálatot tesz a zs***knak avval, hogy „megvédi” őket és bírálja a támadóikat, hiszen ez a folytonos vádaskodás és panaszolkodás, ez a visítozás, hogy aszongya: „megölték a nagymamámat”, már mindenkinek az idegeire megy, hiszen mindenki tudja, hogy SAJNOS semmiféle zs*** nagymamát nem öltek meg, s ha mégis, hát istenem.

Hozzászokhattunk ahhoz is – tiszteletre méltó laptársaink számtalan vezércikkéből értesülhettünk róla –, hogy Magyarországon nem a n***, f*******, ny**** mozgalmak és „médiafölületek”, „tartalomszolgáltatók” jelentenek problémát, hanem a szünös-szüntelen FASISZTÁZÁS, az ANTISZEMITÁZÁS, ami annyira a kedvét szegi az embernek.
A független magyar bíróság elmarasztalta azt a neves történészprofesszort, aki G.-N. Tamás elkövető pártját SAJNOS neon***nak nevezte, Gott behüte, ilyesmit nem illik tenni, mert az efféle csak fokozza az antisz****izmust, s magukra vessenek a zs***k, ha evvel ingerlik a mérsékelt, hazafias közvéleményt.

Egy rendszerváltás utáni, széles körben nagyra becsült, tudós külügyminiszter – aki ma is magas állami tisztséget visel –, akinek a szokványos besorolása: „nemzeti liberális”, a maga szerény, föltűnést kerülő módján a holokausztot történeti intermezzónak nevezte mintegy húsz esztendeje. Lám csak, így kell beszélni, ha nem akarjuk a józanul gondolkodó, megfontolt többséget nyugtalanítani.

No és miért pont a zs***k? Mintha nem lett volna népirtás Amerika fehér meghódításakor, Afrikában, Szibériában és másutt. Mégis miért mindig csak a zs***kkal kivételeznek, miért folyik mindig róluk a szó, miért csak őket kell sajnálni, amikor annyi baj van a világon, s amikor Izrael Állam is megéri a pénzét? Miért ez a hangoskodás a holokauszt miatt, amikor a világtörténelem legnagyobb megsemmisítő gépezete se volt képes – SAJNOS – befogni a szájukat?

G.-N. Tamás neof******* országgyűlési képviselő végtére is csak hangot adott annak az elémelyedett unalomnak, amely elfogja a közönséget, amikor már megint elébe hurcibálják a zs***k állítólagos szenvedéseit; mindenkinek elege van már ebből az ócska sztoriból, és a Központi Nyomozó Főügyészség nem fogja a magyar adófizetők nyomorult filléreit arra pazarolni, hogy nemzetünket már megint ezekkel a marhaságokkal nyaggassák.

S ha valaki emiatt n*** vagy ny**** szimpatizánsnak nevezi az ügyészeket, arra majd lesújt a magyar igazságszolgáltatás vasökle.

Forrás: http://hvg.hu/velemeny.nyuzsog/20130712_TGM_Kozjatek_Auschwitzban

Kategória: TGM | A közvetlen link.