M E G H Í V Ó AZ ATTAC-MAGYARORSZÁG EGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE

Az ATTAC logója

Az ATTAC logója

M E G H Í V Ó

 AZ ATTAC-MAGYARORSZÁG EGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE

                   Kedves Tagtársunk!

Alapszabályunk értelmében évenként legalább egyszer közgyűlésre kerül sor, amelynek ismét eljött az ideje. Közgyűlésünket 2014. május 19-én (hétfőn) 17 órakor tartjuk a Kossuth Klubban (Budapest, VIII. Múeum u.7.), amelyre szeretettel várjuk minden régi és új tagunkat. A tanácskozáson szavazati joggal   csak a tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tevők vehetnek részt, de megfigyelőként bárki. Amennyiben 17 órakor a közgyűlésen megjelentek száma nem éri el a taglétszám fele+1 főt, akkor 17,30 órakor a megjelentek számától függetlenül a közgyűlés szavazóképesnek tekintendő.

Kérjük, hogy a tagdíjat legkésőbb a Közgyűlés kezdete előtt banki átutalással vagy készpénzben szíveskedjél rendezni. Éves tagdíj: 2000.- Ft, Nyugdíjasoknak és diákoknak: 1000,- Ft.

Bakszámlaszám: MagNet Magyar Közösségi Bank 16200144-00025948

A Közgyűlésre javasolt napirendi pontok:

A Vezetőség/elnök beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról, a jövő feladatai,

  1. A Tudományos Tanács elökének beszámolója
  2. Pénzügyi beszámoló,
  3. A beszámolók feletti vita, szavazás
  4. Tisztségviselők választása

a.)    Jelőlöbizottság beszámolója, jelölőlista állítása

b.)    Szavazatszámláló bizottság létrehozása

c.)    Titkos szavazás

d.)    Eredményhirdetés

  1. Bejelentések, aktuális kérdések

Budapest, 2014. április 30. .

Baráti üdvözlettel:

Benyik Mátyás

elnök

Kategória: ATTAC Magyarország Egyesület | A közvetlen link.