Artner Annamária: Globális tőkeértékesülés — globális válság

ArtnerFordulóponthoz érkeztünk, a globális világrendszer alapos szerkezeti változásra szorul. A jelenlegi helyzet ismét ráirányította a figyelmet a tőkeértékesülés által vezérelt piacgazdaság ciklikus, minduntalan válságokat előidéző jellegére. A nagy krízisek egyben korszakhatárok is. Mivel az elmúlt nyolcvanöt évet három ilyen válság két periódusra osztja, melyek technológiája és intézményi felépítése is jelentősen eltér egymástól, érdemes megvizsgálni a hosszú távú ciklusok még Kondratyev által felvetett létének kérdését. A cikk bemutatja a tőkeértékesülés általános és globális jellemzőit, a technológiai innovációkkal jellemzett intenzív, és az azokat elterjesztő extenzív periódusok szerepét, valamint a tőkeértékesülési ciklus globalizációban megváltozott jellegét.

Vizsgálja a válságfelhalmozás és -áthárítás okait és formáit. A jelenlegi válság és a fejlettségi hierarchiát kihasználó tőkeáramlás összefüggésének bemutatására törekszik, minél több statisztikai adat segítségül hívásával.

Részletesen lásd: Statisztikai Szemle, 92. évfolyam 4. szám
Artner_2014_04_321

Kategória: Artner Annamária | A közvetlen link.