MEGHÍVÓ AZ ATTAC-MAGYARORSZÁG EGYESÜLET 2015. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE

Az ATTAC logója

Az ATTAC logója

Kedves Tagtársunk!

Alapszabályunk értelmében évenként legalább egyszer közgyűlésre kerül sor, amelynek ismét eljött az ideje. Közgyűlésünket 2015. május 8.-án (pénteken) 17 órakor tartjuk a Kossuth Klubban (Budapest, VIII. Múeum u.7.), amelyre szeretettel várunk minden régi és új tagunkat. A tanácskozáson szavazati joggal csak a tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tevők vehetnek részt, de megfigyelőként bárki. Amennyiben 17 órakor a közgyűlésen megjelentek száma nem éri el a taglétszám fele+1 főt, akkor 17,30 órakor a megjelentek számától függetlenül a közgyűlés szavazóképesnek tekintendő.

Kérjük, hogy a tagdíjat legkésőbb a Közgyűlés kezdete előtt banki átutalással vagy készpénzben szíveskedjél rendezni. Éves tagdíj: 2000.- Ft, Nyugdíjasoknak és diákoknak: 1000,- Ft.
Bakszámlaszám: MagNet Magyar Közösségi Bank 16200144-00025948

A Közgyűlésre javasolt napirendi pontok:

1. A Vezetőség/elnök beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról, a jövő feladatai,
2. A Tudománoys Tanács elökének beszámolója
3. Pénzügyi beszámoló,
4. A beszámolók feletti vita, szavazás
5. Tisztségviselők választása
a.) Jelőlöbizottság beszámolója, jelölőlista állítása
b.) Szavazatszámláló bizottság létrehozása
c.) Titkos szavazás
d.) Eredményhirdetés
6. Bejelentések, aktuális kérdések

Budapest, 2015. április 16.
Baráti üdvözlettel:

Benyik Mátyás, elnök

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.