ATTAC Magyarország Közgyűlése 2016. március 7.-én 17 h-kor a Kossuth Klubban

Az ATTAC logója

Az ATTAC logója

M E G H Í V Ó

AZ ATTAC-MAGYARORSZÁG EGYESÜLET

2016. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE

Kedves Tagtársunk!

Alapszabályunk értelmében évenként legalább egyszer közgyűlésre kerül sor, amelynek ismét eljött az ideje. Közgyűlésünket 2016. március 7.-én (hétfőn) 17 órakor tartjuk a Kossuth Klubban (Budapest, VIII. Múeum u.7.), amelyre szeretettel várunk minden régi és új tagunkat. A tanácskozáson szavazati joggal csak a tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tevők vehetnek részt, de megfigyelőként bárki. Amennyiben 17 órakor a közgyűlésen megjelentek száma nem éri el a taglétszám fele+1 főt, akkor 17,30 órakor a megjelentek számától függetlenül a közgyűlés szavazóképesnek tekintendő.

Kérjük, hogy a tagdíjat legkésőbb a Közgyűlés kezdete előtt banki átutalással vagy készpénzben szíveskedjél rendezni. Éves tagdíj: 2000.- Ft, Nyugdíjasoknak és diákoknak: 1000,- Ft.

Bakszámlaszám: MagNet Magyar Közösségi Bank 16200144-00025948

A Közgyűlésre javasolt napirendi pontok:

 1. A Vezetőség/elnök beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról, a jövő feladatai,

 2. A Tudománoys Tanács elökének beszámolója

 3. Pénzügyi beszámoló,

 4. A beszámolók feletti vita, szavazás

 5. Alapszabály módosítása, vagy a régi megerőstése

 6. Tisztségviselők választása

 1. Jelőlöbizottság beszámolója, jelölőlista állítása

 2. Szavazatszámláló bizottság létrehozása

 3. Titkos szavazás

 4. Eredményhirdetés

 1. Bejelentések, aktuális kérdések

Budapest, 2016. február 23. Baráti üdvözlettel:

BMKBenyik Mátyás

elnök

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.