Együttműködési Megállapodás az Első Magyar Feltétel Nélküli Alapjövedelemért Egyesülettel

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGOT MOZGALOM – ATTAC MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ÉS AZ ELSŐ MAGYAR FELTÉTEL NÉLKÜLI ALAPJÖVEDELEMÉRT EGYESÜLET KÖZÖTT

A Társadalmi Igazságosságot Mozgalom – ATTAC Magyarország Egyesület (1194 Budapest, Kolozsvár u.7., nyilvántartási szám: Pk.60715/2002, képviseli Benyik Mátyás elnök) és az Első Magyar Feltétel Nélküli Alapjövedelemért Egyesület (2040 Budaörs, Réz u. 8., nyilvántartási szám: 17.Pk.60.307/2013/6, képviseli Szentpéteri Györgyi elnök) az alulírott helyen és feltételek szerint egymással kölcsönösen az alábbi Együttműködési megállapodást kötik:

1.) A szerződő felek mint a magyar és nemzetközi civil társadalom intézményesített szervezetei – felismerve ebben a körben is a felelősségüket – a civil társadalom, az egyes emberek és a közösségek iránt, úgy döntöttek, hogy e szervezetek közötti partneri viszonyt – közös nyilatkozatban és ezen túlmutatóan szerződéses formában is – kinyilvánítják.

2.) Az együttműködés fő célja egyrészt a hazai és a globális civil társadalom megerősítése, ezen a szinten is a közösségépítés – és fejlesztés, – összetartás, másrészt, hogy – alapvetően a közjót szem előtt tartva – a saját adottságaikat, erőforrásaikat, emberi és szellemi, erkölcsi, élettapasztalati értékeiket, lehetőségeiket az alapszabályaikban foglalt célok megvalósítása érdekében összefogva hasznosítsák.

3.) Az együttműködés keretében a jelen szerződést aláíró szervezetek:

a.) közösen feltérképezik a hazai és a nemzetközi civil társadalom jelenlegi helyzetét a társadalmi igazságosság megteremtése és a feltétel nélküli alapjövedelem bevezethetősége tekintetében,

b.) a helyzetelemzés alapján közös akcióterveket készítenek, és megkeresik az egyes emberek és a közösségek, a civil társadalom életminősége erősítésének irányába mutató lehetőségeket, s erre közös megoldásokat, javaslatokat munkálnak ki,

c.) szándékuk szerint megerősítik a szervezetek közötti információ-áramlást és a közös fellépést mind idehaza, mind nemzetközi szinten egyaránt,

d.) közös pályázatokat dolgoznak ki és adnak be, ha a pályázati kiírások ezt lehetővé teszik,

e.) megerősítik a hazai és a nemzetközi érdekérvényesítés közös lehetőségeit a közösségek érdekében,

f.) összefogásuk alapján keresik a lehetőségeket közös megmozdulások, rendezvények, konferenciák, felvilágosító- és jobbító előadások, közösségi események együttes megrendezése, esetlegesen közös kiadványok, vagy könyvek kiadása érdekében.

4.) A jelen együttműködési megállapodást aláíró civil szervezetek meggyőződése, hogy a hazai és a globális haladó civil mozgalmak olyan világ lehetőségét hordozzák magukban, amelyben emberként és civil közösségekként is az együttműködésben rejlő lehetőségeket feltárva és azzal élve, a közjó megvalósítására törekedve javíthatják a kiszolgáltatottak életminőségét, s ezzel egy igazságosabb és boldogabb világot teremthetnek.

Budapest, 2017. február 24.

Benyik Mátyás, elnök                                                                                                          Szentpéteri Györgyi, elnök

Társadalmi Igazságosságot Mozgalom                                                                           Első Magyar Feltétel Nélküli

ATTAC Magyarország Egyesület Alapjövedelemért Egyesület

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.