Tanay Cholkhanov: Ukraine – Legalized piracy

Already two months have passed since the illegal detention of the vessel Nord by the Ukrainian security forces, which is under the Russian flag. On March 25, the ship of maritime security of the State Border Service of Ukraine in the waters of the Azov Sea detained a Russian fishing vessel „Nord”. After this act of state piracy in the Ukrainian State Border Service, they announced that they would detain all vessels entering and leaving the ports of Crimea without agreement with Kiev. Such a statement was made on April 4 by the representative of the Border Guard Service of Ukraine Oleg Slobodyan.

The reaction of Moscow did not take long. In the Azov-Black Sea Territorial Department of Fisheries, an operational group was set up to prevent piracy from Ukraine. This is reported on the site of the Azov Scientific Research Institute of Fisheries. Head of the local branch of the profile department Igor Rulev assured the fishermen that they can fearlessly go to sea, because their security is provided by the border control departments of the FSB of Russia in the Krasnodar Territory and the Republic of Crimea.

The Council of Federation Committee on Foreign Affairs decided to strengthen security measures in the Black and Azov Seas because of provocations by Ukraine. The command of the Black Sea Fleet declared its readiness to ensure the safety of navigation in the northeastern part of the Black Sea and the water area of ​​the Azov Sea. Naval aviation can also join the patrol. Russia also increased measures to inspect Ukrainian ships. These measures can lead, for example, to limiting the passage of Ukrainian vessels through the Kerch Strait, since the Ukrainian side always has many security problems on obsolete ships.

It should be noted that the shares of the Ukrainian side are exclusively ostentatious. The work on the Western political „spectator” is striking. Poroshenko clearly exhausted Washington’s trust in confidence. The population of Ukraine is dissatisfied with the growth of tariffs for utilities, rising prices for energy carriers, the size of salaries and pensions. Corruption and theft at the state level have become unprecedented in Ukraine. The United States is clearly unhappy with the current situation. Americans are most afraid of a repeat of the situation in 2005, when they believed that they had already won, they already have Ukraine in their pocket. And suddenly they realized that they lost control over the situation. Washington has no illusions about the ideological reliability of its Ukrainian partners. They understand that any of their faithful servants can at any time betray, sell and resell.

Realizing all the instability of its position, as well as full dependence on the western trenches, Poroshenko tries to do everything to convince Washington of its readiness to follow any instructions in exchange for support in the upcoming elections. Meanwhile, Washington successfully uses this helplessness and complete dependence of the Ukrainian authorities.

It is necessary to understand that the US is striving today to destabilize the situation throughout Europe and Asia. We are observing today how the US is using Ukraine to escalate the conflict in the Carpathian region. Ukraine uses direct provocations against the Carpathian Hungarians and Rusyns, radical groups attack Hungarian families, burn the property of ethnic Hungarians. The infringement of the rights of Hungarians in the Carpathian region with respect to language, culture and ethnicity became part of the state policy of Ukraine. Hungarians are trying to force them to renounce their nationality, from their own language. This entire program is a direct provocation against a neighboring state. This is a tough challenge for Hungary. Do not forget about the attacks of Ukrainian radicals in the direction of Poland. The militants of the „Right Sector” banned in the Russian Federation put a video in the network on which the Polish and Hungarian flags are burned. It is direct threats to the Poles and Hungarians.

Of course, such actions are clearly not coordinated with the policy of European partners in Kiev. At the moment, Kiev is not just an obedient puppet of the United States. Kiev is a zombie country. And this dangerous living dead does the will of his transatlantic master. By its dangerous actions in the Black and Azov Sea, which, in fact, are an act of state piracy, Kiev jeopardizes existing and developed logistical routes of sea traffic with the participation of European companies. This causes, above all, a blow to the European economy. It is obvious to any political and economic expert that in this way the United States is pursuing a policy of weakening Europe as a whole.

However, there is no reaction from the EU countries. This is also connected with the pressure of Washington on the leadership of these countries. The extremist methods of Poroshenko’s political struggle are obvious. Nevertheless, European leaders prefer not to notice the obvious facts. But the US leadership is well aware of all the risks of breaking the trade and economic chains built by Europe and maritime logistics routes. Washington consciously goes on provocations, skilfully using the puppet government of Ukraine for this. The United States is well aware that if Russia takes tough measures to ensure its interests in the Azov-Black Sea region, large commercial structures in Europe will incur significant losses in connection with the need to reorient the channels of cargo transportation.

Ukraine is not just a hotbed of instability in the heart of Europe. We see that Ukraine is an instrument of Washington, with the help of which the United States strikes, first of all, on the European economy. It is noteworthy that the Syrian crisis is not the lesser blow to Europe. The most striking example of this is the problem of refugees from war-torn regions. The US policy is quite understandable. To stay afloat, you need to plunge the rest of the world into chaos. Meanwhile, Europe is diligently not noticing the obvious facts.

Fenti cikk magyar fordítása  Csikós Sándor tollából alább olvasható:

UKRAJNA: EGY SZÉLSŐSÉGES ÁLLAM EURÓPA KÖZEPÉN

Már két hónapja annak, hogy az ukrán erőszakszervek képviselői törvénytelenül feltartóztatták az orosz zászló alatt közlekedő „Nord” hajót. Az Ukrán Határőrszolgálat vízi őrségének egyik hajója az Azovi tenger vizein föltartóztatta a „Nord” orosz halászhajót. Az állami kalózkodás eme aktusát követően az ukrán Határőrszolgálatnál bejelentették, hogy minden olyan hajót fel fognak tartóztatni, amelyek – a Kijevvel való egyeztetés nélkül – be-, illetve kihajóznak a Krím kikötőiből. Oleg Szlobogyan, az ukrán határőrszolgálat képviselője tette ezt a nyilatkozatot, április 4-én.

Moszkva reakciója nem sokáig váratott magára. A Roszribolovsztvo Azovi és Fekete-tengeri területi igazgatóságán operatív csoportot hoztak létre, hogy elejét vegyék Ukrajna kalózakcióinak. Ezt a halgazdálkodás kérdéseivel foglalkozó Azovi Tudományos – és Kutatóintézet honlapja közli. Igor Rulev, a tárca helyi képviseletének vezetője arról biztosította a halászokat, hogy továbbra is nyugodtan kifuthatnak a tengerre. Biztonságukat ugyanis szavatolni fogják az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak (FSZB) a krasznodari határterületen, illetve a Krím Köztársaságban lévő kirendeltségei.

A Szövetségi Tanács (1) külügyi bizottsága határozatot hozott arról, hogy – tekintettel az ukrán provokációkra – fokozott biztonsági intézkedéseket foganatosítanak a Fekete-tenger északkeleti részén, illetve az Azovi-tenger (2) medencéjében. A járőrözésben részt vehet majd a haditengerészet légiereje is. Emellett Oroszország fokozta az ukrán hajók ellenőrzését. Ezek az intézkedések, például, korlátozhatják ukrán hajók áthaladását a Kercsi szoroson (3) keresztül, mivel az elöregedett hajópark miatt, az ukrán fél esetében gyakoriak a biztonsági problémák.

Meg kell hogy jegyezzük: az ukrán fél akcióinak célja kizárólag a látványosság. Szembeötlő, ahogy ezeket az akciókat a nyugati nézőközönség előtti demonstrációknak szánják. Porosenkó láthatóan kimerítette már Washington bizalmi keretét. Az ukrán lakosság elégedetlen a közüzemi díjak, az energiahordozók árának növekedése, a fizetések és nyugdíjak mértéke miatt. Az Ukrajnában, állami szinten tapasztalható korrupció és lopás soha nem látott mértékeket öltött. Az amerikaiak mindennél jobban tartanak a 2005-ös helyzet megismétlődésétől, amikor pedig már úgy érezték, hogy győznek, és Ukrajna már a zsebükben van. (4) Majd hirtelen rájöttek, hogy mind a helyzet, mind a káderek terén kicsúszott a kezükből az ellenőrzés. Washingtonnak nincsenek illúziói ukrán partnereik eszmei megbízhatóságát illetően. Ott tisztában vannak azzal, hogy hűséges szolgáik bármelyike, bármelyik pillanatban kész arra, hogy őket elárulja, kiárulja és tovább passzolja.

Porosenkó tisztában van saját helyzetének bizonytalanságával, illetve a nyugati hitelektől való függésével. Ezért igyekszik mindent elkövetni annak érdekében, hogy meggyőzze Washingtont: cserébe annak a küszöbönálló választások idején nyújtandó támogatásáért, kész Washington bármilyen utasítását végrehajtani. Miközben Washington sikeresen kamatoztatja a maga javára az ukrajnai hatalomnak ezt az elanyátlanadottságát, illetve teljes függőségét.

Azzal tisztában kell lenni, hogy az USA a helyzet destabilizálására törekszik Európa és Ázsia területének egészén. Láthatjuk, hogy az USA hogyan használja fel Ukrajnát a konfliktus eszkalálására Kárpátalján. Ukrajna közvetlenül provokálja a kárpátaljai magyarokat és ruszinokat. Radikális csoportok magyar családokra támadnak, felgyújtják magyar kisebbségiek tulajdonát. A kárpátaljai magyarok nyelvi, kulturális jogainak megsértése, az etnikai hovatartozásukkal összefüggő diszkrimináció az ukrán állami politika része lett. A magyarokat megpróbálják arra kényszeríteni, hogy lemondjanak nemzetiségükről, nyelvükről. Ez az egész program közvetlenül hivatott provokálni a szomszédos anyaországot (kiemelés a fordítótól). Magyarország számára ez kemény kihívás. Ezzel összefüggésben nem szabad megfeledkezni az ukrán radikálisok lengyelellenes kilengéseiről sem. Az Oroszországban betiltott „Jobb Szektor” rohamosztagosai kitettek a világhálóra egy videót. Ezen meggyalázzák a lengyel és magyar lobogót, illetve a lengyelekkel és magyarokkal szembeni közvetlen fenyegetések hangzanak el.

Az ilyen cselekményeket, persze, nincsenek összhangban Kijev európai partnereinek politikájával. Kijev ma nem egyszerűen az USA engedelmes bábja. Kijev a zombik országa. És ez a sírjából feltámadt, veszedelmes túlvilági alak óceánon túli gazdájának az akaratát hajtja végre. A Fekete- és Azovi tengeren végrehajtott veszedelmes – lényegében állami kalózkodásnak nevezhető – akcióival Kijev veszélyezteti a tengeri fuvarozásnak az európai cégek részvételével kialakított logisztikai útvonalait. Ez, mindenekelőtt, az európai gazdaságra mért csapás. Bármely politikai és gazdasági szakértő számára nyilvánvaló, hogy ezzel az USA, általában véve is, Európa meggyengítésére vett irányt.

Az EU országainak részéről azonban elmaradnak a reagálások. Ez kapcsolatba hozható Washingtonnak az érintett országok vezetésére gyakorolt nyomásával is. Szemmel láthatóak a Porosenkó által vívott politikai küzdelem szélsőséges módszerei. Az európai vezetők azonban ezzel együtt sem kívánják észrevenni a nyilvánvaló tényeket. Ám az amerikai vezetés ugyanakkor nagyon is tisztában van azzal: mi minden kockázattal jár az, ha lerombolják az Európával kiépített kereskedelmi-gazdasági láncszemek füzérét, a tengeri logisztikai útvonalakat. Washington tudatosan provokál, sikeresen használva föl erre a célra Ukrajna bábkormányát. Az USA nagyon is tisztában van azzal: ha Oroszország, az Azovi – Fekete-tengeri térségbeli érdekeinek védelmében, kemény intézkedéseket hoz, teherszállítási csatornáik kényszerű átterelésével összefüggésben, a nagy európai kereskedelmi struktúráknak ebből jelentős veszteségeik lesznek.

Ukrajna nem egyszerűen az instabilitás forrása Európa kellős közepén. Látjuk, hogy Ukrajna olyan eszköz Washington kezében, melynek segítségével az USA csapást mérhet, elsősorban az európai gazdaságra. Figyelemre méltó tovább, hogy Európára nézve nem kisebb csapást jelent a szíriai válság is. Ennek legékesszólóbb példája: a háború sújtotta térségekből származó menekültek problémája. Az Egyesült Államok politikája világosan érthető. Ahhoz, hogy a felszínen maradhassanak, káoszba kell dönteni a világ minden más részét. De mire az európaiak megértik, hogy milyen szakadék felé tereli őket Washington, meglehet, már túl késő lesz. Egyelőre azonban Európa az istennek sem vesz tudomást a nyilvánvaló tényekről.

Tanaj Csolhanov


 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.