BESZÁMOLÓ a Népek Nemzetközi Közgyűléséről

Népek Nemzetközi Közgyűlése, Caracas, 2019.02.23.-27.

Helyszín: Venezuela, Caracas, Alba Hotel

Időpont: 2019. február 24–27.

Meghirdetett program

Február 24. Plenáris ülések (ezeken nem tudtunk részt venni, mert csak másnap érkeztünk meg Caracasba).

a) Megnyitó – az emberek elleni imperialista támadás jellemzői.

Előadók: Vijay Prashad, India; Vashna Jagarnath, Dél-Afrika; Claudia de la Cruz, USA.

b) A venezuelai nép elleni offenzíva jellemzői.

Előadók: a venezuelai kormány egyik tagja és a népi mozgalmak képviselői.

c) Kulturális program.

Február 25. Régiók vitái, nemzetközi szolidaritási akciók számbavétele, politikainyilatkozat-tervezet, kulturális est.

Február 26. Délelőtt: találkozó a helyiekkel, látogatás egy rádióstúdióban, ismerkedés a közösségek mindennapjaival, látogatás egy, gyógynövényeket termelő botanikus kertben, délután nagygyűlésen találkozó Nicolas Maduro elnökkel.

4) Február 27. Záró plenáris ülés – akcióterv és politikai nyilatkozat elfogadása.

Résztvevők száma: 87 országából kb. 500 fő, 181 szervezet képviseletében A résztvevők zöme fiatal volt, elsősorban Latin-Amerikából és Afrikából, Közép-Európa sajnos ismételten alulreprezentált maradt (hasonlóképpen a társadalmi világfórumokhoz).

A Népek Nemzetközi Közgyűlését megelőzően 2019. február 16.-22. között került sor Caracasban a „Che Guevara” Nemzetközi Brigád tanácskozására, amelyen 40 országból mintegy száz szervezet képviseletében kb. 200 fiatal aktivista vett részt. A 2019. február 26.-án elfogadott politikai nyilatkozatban rögzítették, hogy önkéntes munkát végeztek és közvetlen forradalmi gyakorlatot folytattak az emberekkel karöltve. Folytatták a Che által kijelölt utat, amely a internacionalizmus és a szolidaritás szellemében Venezuelához vezetett. Megerősítették a bolíviai forradalom iránti elkötelezettségüket és a törvényes elnök, Nicolas Maduro Moros iránti bizalmukat. „A kapitalizmus válsága fokozta a fiatalok elleni erőszakot a bolygón. Az oktatás privatizációja kizáró jellegű képzési rendszereket hoz létre, amelyek a felhalmozott tőke érdekeit szolgálják, és nem segít megoldani a lakosság alapvető problémáit. A marginalizált fiatalok kriminalizálása növeli az elnyomást, ugyanakkor megnehezíti a méltóságteljes élet megteremtését és megvalósítását.”- áll a nyilatkozatban. A közös cselekvés érdekében konkrét feladatokat tűztek ki és vállalásokat fogalmaztak meg a nemzetközi koordináció, a mozgósítás, a propaganda, az ideológiai képzés, az egység megteremtése, a szolidaritás megerősítése terén.

A globális rendezvényt hároméves előkészítő folyamat eredményeként tartották meg. A Békéért, Egyenlőségért és Népi Szuverenitásért címmel eredetileg 2018. február 27–március 6. között tervezték az első nemzetközi közgyűlést, amely a világ öt kontinensén zajló antiimperialista, antikapitalista ellenállási küzdelmek koordinálását célozta. A legnyilvánvalóbb igazságtalanság jelenleg a Venezuela elleni imperialista támadás egy olyan projekt keretében, amelynek célja az oligarchia hatalmának visszaállítása és e gyönyörű, gazdag ország hatalmas méretű ásványi kincseinek elrablása. Az imperialista hatalmak nem tudják elviselni a szocialista ihletésű forradalom jelenlétét, amely az ország vagyonát a venezuelai népnek szánja. Az Első Nemzetközi Közgyűlés fő célkitűzései 1. Közös ellenségeink: a kapitalizmus és a pénzügyi tőke, a transznacionális vállalatok és az imperialista kormányok elleni közös akciók feltérképezése. 2. Megállapodás a politikai alapelvekről és a közös platformról. 3. Konszenzus az ellenségeinkkel szembeni egységes fellépésről (koordináció, akciók, politikai nevelés, kommunikáció, kampány stb.). 4. Egységünk kinyilvánítása és forradalmi energiáink feltöltése. Venezuela gazdasági, pénzügyi és belpolitikai gondjai miatt a Népek Nemzetközi Közgyűlését 2019. február 24–27. közötti időpontra halasztották. Eredetileg 1500 főt, benne Európából 200 aktivistát kívántak Caracasba meghívni. A Venezuelával szemben megnövekedett agresszió miatt a főszervezők végül úgy döntöttek, hogy a közgyűlés létszámát 500 főre csökkentik és kifejezetten csak a Venezuelával való szolidaritásra összpontosítanak.

A közgyűlés közös platformjának fő elemei az alábbiak:

1. A gyarmatosítás és az imperializmus elleni küzdelem, a népszuverenitás követelése.

2. Harc a népi demokrácia megteremtéséért.

3. Fellépés a természeti erőforrások védelmében.

4. Harc a pénztőke, az adóparadicsomok és a transznacionális vállalatok ellen.

5. Kiállás a munkajogokért és a tisztességes bérért.

6. Harc a szociális és az emberi jogokért.

7. Küzdelem a migránsok, a menekültek, a diaszpórák és az őslakosok jogaiért.

8. Fellépés a politikai foglyok jogaiért.

9. Kiállás a nők jogaiért.

10. Harc a fundamentalizmus, a szektarianizmus és a vallási türelmetlenség ellen.

Az elmúlt három évben a Népek Nemzetközi Közgyűlése a világ különböző régióiban épített ki hálózatokat: politikai hálózatokat hozott létre, elősegítette az aktivisták közötti párbeszédet, regionális konferenciákat szervezett, helyi, politikai oktatást nyújtó iskolákat hozott létre és működtetett, felkutatta és megerősítette hitükben azokat a bátor és tettre kész embereket, akik mindenütt harcolnak az igazságtalansággal szemben. A legerősebb hálózatok ma Latin-Amerikában és Afrikában találhatók.

A globális tanácskozás szervezőbizottsága azt tanácsolta a résztvevőknek, hogy fűzzék szorosabbra kapcsolataikat, osszák meg konkrét tapasztalataikat és közösen cselekedjenek. Célunk, hogy erős hálózatot építsünk ki, amely segít megismerni egymás tevékenységét, elősegíti a konkrét együttműködést, közös akciókkal támogatja munkánkat. A főszervezők leszögezték, hogy egyelőre nem kívánnak semmiféle nemzetközi csúcsszervet (irányító testületet) létrehozni. A gyakorlati szervezőmunka a regionális operatív bizottságok keretében nyilvánul meg, Európában Barcelona székhellyel, főkoordinátor: Iván Orosa Paleo.

Regionális közgyűléseket vagy tevékenységeket javasoltak a koordináció megerősítése céljából:

 • A Karib-térség népeinek VIII. közgyűlése 2019. augusztus 25.-19. között;
 • Mezoamerikai találkozó 2019, július végén vagy augusztus elején;
 • Ázsia III. Közgyűlése 2019. második félévben;
 • ALBA mozgalmak III. Közgyűlése 2020 első felében;
 • Európai Regionális és Szubregionális Közgyűlések 2020 második félévben;
 • IV. Pán-afrikai regionális konferencia 2020-ban;
 • Regionális Közgyűlés az arab térségben.

Cselekvési terv 2019-re:

 1. Március 8. – Nemzetközi Nőnap
 2. Március 21. – Nemzetközi Antirasszista Nap
 3. Március 30 . – A Föld Napja Palesztinában
 4. Április 7. – Küzdelem Napja – Lula szabadon engedése érdekében
 5. Május 1. – Munkásosztály nemzetközi ünnepe
 6. Május 25. – Afrikai szabadság nap
 7. Július 28. – Szolidaritás Haitival
 8. Október 7. – Ifjúsági Küzdelmek Nemzetközi Nap
 9. Október 15. – Vidéki nők Nemzetközi Nap
 10. Október 16. – Élelmiszerbiztonság Nemzeközi Nap
 11. Második félévben Nemzetközi Anti-imperialista nap szervezése
 12. November 1.-3. – Imperializmus ellenes tanácskozás a demokrácia érdekében és neoliberalizmussal szemben.

A Népek Nemzetközi Közgyűlésének jövőbeli hazai szervezési feladatait röviden a következők.

1. Az alapelvek szellemében fel kellene keresni személyesen, illetve interneten, és/vagy telefonon:

a) a haladó szakszervezeti szövetségeket (pl. MASZSZ, SZEF) és tagszervezeteiket (pl. Vasas), illetve a pedagógusok szakszervezeteit,

b) diákcsoportokat,

c) a demokratikus pártokat,

d) a parlamenti ellenzék tagjait,

e) vidéki helyi csoportokat,

f) munkásokat (pl. autógyárak) vagy áruházláncok dolgozóit.

2. Mielőbb össze kellene hívni a haladó civil szervezetek, baloldali pártok, szakszervezetek, diákszervezetek tanácskozását, amelynek keretében:

3. Létre kellene hozni a hazai egyeztető bizottságot.

Budapest, 2019. március 24.

Benyik Mátyás

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.