MEGHÍVÓ AZ ATTAC MAGYARORSZÁG EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSÉRE 2019. MÁJUS 10.-ÉN

Kedves Tagtársunk!

Alapszabályunk értelmében évenként legalább egyszer közgyűlésre kerül sor, amelynek ismét eljött az ideje. Közgyűlésünket 2019. május 10.-én (pénteken) 16 órakor tartjuk a Vasas Szakszervezet székházában, a Marx Károly Társaság iroda helyiségében (Budapest, VIII. Magdolna u. 5.), amelyre szeretettel várunk minden régi és új tagunkat. A tanácskozáson szavazati joggal csak a tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tevők vehetnek részt, de megfigyelőként bárki. Amennyiben 16 órakor a közgyűlésen megjelentek száma nem éri el a taglétszám fele+1 főt, akkor 16,15 órakor a megjelentek számától függetlenül a közgyűlés szavazóképesnek tekintendő.

Kérjük, hogy a tagdíjat legkésőbb a Közgyűlés kezdete előtt banki átutalással

vagy készpénzben szíveskedjél rendezni.

Éves tagdíj: 2000.- Ft, nyugdíjasoknak és diákoknak: 1000,- Ft.

Bakszámlaszám: MagNet Magyar Közösségi Bank 16200144-00025948

A közgyűlésre javasolt napirendi pontok:

  1. A Vezetőség/elnök beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról,

javaslat a jövő feladataira

  1. Pénzügyi beszámoló
  2. A beszámolók feletti vita, szavazás
  3. Alapszabály módosítása
  4. Tisztségviselők választása
  1. Jelölőbizottság beszámolója, jelölőlista állítása
  2. Szavazatszámláló bizottság létrehozása
  3. Titkos szavazás
  4. Eredményhirdetés
  5. Bejelentések, aktuális kérdések

Budapest, 2019. április 13.

Baráti üdvözlettel:

Benyik Mátyás, elnök


Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.