A Magyar Társadalmi Fórum feladatairól

A földi élet veszélyezettsége, fennmaradása a világ napi szintű kérdésévé szélesedett. Világszintű felismerés a kapitalizmusnak a társadalmakra gyakorolt végzetes hatása is. Az Emberiség megkerülhetetlen, a rendelkezésünkre álló idő rohamos csökkenésével sürgető feladatává vált a politikai és gyakorlati válaszlépések megtétele. A világméretű változtatás meghatározó kerete, hogy amíg a dolgozók milliárdjai nem, addig a tőkésosztály zárt rendben menetel céljai felé. Minden hatékony emberi akció elemi feltétele tehát valamennyi nemzeti fellépés egybefogása.

Ennek munkálata több évtizedes múltra néz vissza. Fő szervezeti keretei mind átfogó, mind regionális/nemzeti szinten léteznek. Szervezettségi szintjük nem kielégítő volta bénítólag hat céljaik elérésében. A központosított tőkeerő a pénzviszonyok mindent átszövő rendszerével, a tőkések ma még elsöprő, megdönthetetlennek hirdetett hatalmát biztosítja. E hatalmat felszámolni csak az elektronikus világhálózat mással nem helyettesíthető politikai szervezőerejével; aktív tömeges követelésekkel és az így elért eredmények folyamatos általánosításával lehetséges.

Mindezek alapján valamennyi változtatási törekvés fundamentuma a szerveződés nemzeti csomópontjainak életre keltése. A Magyar Társadalmi Fórum erre vállalkozik hazánkban és a Közép-keleti európai régióban. Megalapozó, rendszeres összefogó szerepre, a napi politikai megfontolások, egyedi megoldási törekvéseken túli munkára – annak tudatában, hogy ez a cél csak e cselekvésre érett, az Emberiség fennmaradásának ügye mellett elkötelezett ifjak, a tapasztalt nők, férfiak és szervezeteik között végezve vezethet eredményre.

Meggyőződésünk, hogy e vállalás támogatói érezni fogják, és felhasználják munkánk eredményeit.

2021. január 7-én

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.