A Társadalmi Világfórum (TVF) szociális, béke és környezetvédelmi mozgalmainak Nyilatkozata 2021

Egy új évtized kezdetekor a világméretű Covid-19 járvány továbbra is életeket követel, és világszerte pusztítja a gazdaságokat. A vírus hatása, és az egyre súlyosbodó éghajlati vészhelyzet mindenütt növeli a társadalmi egyenlőtlenségeket. Mindkét válság leküzdése az Emberiség túléléséért, életünkért és a megélhetésünkért, a tisztességért és az emberségért folytatott harc. Ez az év kritikus lesz mindkét válság kezelésében.

A világ népi mozgalmai már múltban is felvetették a rendszerváltás szükségességét; milliók életét javították, főleg a marginalizált többségek életében. Például a munkások; a nők; a társadalmi igazságosság; a rabszolgaság-ellenesség és az antirasszizmus; a felszabadítás; a béke; az ifjúság; a környezetvédelem, az ökológia; a földművelők és az őslakosok mozgalmai sokszor idéztek elő történelmi változásokat

Ma egyesítenünk kell erőinket, hogy még jelentősebb mozgalmat hozzunk létre, mert az emberek és a természet közötti megromlott kapcsolatok, a kapitalizmus, a patriarchátus, a rasszizmus és a gyarmatosítás okozta régi problémákon felül további, még nagyobb kihívásokkal kell szembenézünk. A mai mély, és sokoldalú válságokat a gazdagság és a hatalom rendkívüli koncentrációja, a munka és a megélhetés bizonytalansága, a közegészségügyi rendszer kudarcai, a Covid-járványra adott tekintélyelvű, és sokszor militarista válasz, valamint a régi és az új manipulatív információs technikák használata jellemzi.

A megoldásokat csak a különböző regionális és területi cselekvési szintek kialakításával lehet megtalálni és megvalósítani: a helyi szinttől a globális szintig. A változásoknak alulról kell kiindulniuk, az emberek és szervezeteik támogatásával. Ebben az összefüggésben fel kell ismernünk, hogy valamennyi, különböző tárgyú szakterületünk egybekapcsolódik, összefügg: a béke nem érhető el a környezet védelme nélkül; a gazdasági kapcsolatok nem állíthatók helyre társadalmi igazságosság nélkül; a környezet nem tartható fenn a társadalmi természetfelfogás radikális megváltoztatása nélkül; a béke pedig nem valósulhat meg a társadalmi igazságosság és monetáris rendszerünk átalakítása nélkül. Enélkül az egyoldalú hatalom- és nyereségvágy továbbra is sértené mindannyiunk érdekeit.

Ezért elkötelezettek vagyunk egy széles körben megalapozott mozgalom kiépítése; a társadalmi, az ökológiai, és az osztályok közötti gazdasági és politikai egyenlőség jegyében, és alapvető értékként elismerve a Föld és a természet önálló jogait, valamint a közösségek részvételi demokráciáját. A különféle kezdeményezések összekapcsolásával a hétköznapi emberek és a mindennapi élet aggodalmaival kívánunk foglalkozni annak érdekében, hogy megelőzzük az Emberiség háborúk, éhség és ökológiai katasztrófák miatti pusztulását.

Mind a vidéki, mind a városi közösségekben fontosak azok a helyi kezdeményezések, amelyek lehetővé teszik a helyi lakosság számára, hogy ellenőrizhessék a föld, a lakhatás és egyéb erőforrások hasznosítását. Ez biztosítaná a megélhetést, lehetővé téve a jólétet. Ilyen kezdeményezések az független élelmiszerellátás és az agroökológia, a kölcsönös segítség-nyújtás, amelyek erősítik egymást mind válság idején, mind a jobb jövőben; mind vidéken, mind a városokban; valamint együttműködés alakulna ki a demokratikus gazdaság formáinak létrehozása, a helyi gazdaságok megerősítése érdekében.

Ennek elérése érdekében a 2021-es Társadalmi Világfórumon résztvevő mozgalmak úgy döntöttek, hogy a közeljövőre nézve kialakítják a KÖZÖS TEVÉKENYSÉGEK GLOBÁLIS NAPIRENDJÉT, kezdve az április végi és május első heteire tervezett, az általános leszerelést, valamint a társadalmi igazságosságot és a természet használatának átalakítását követelő mozgósításokra.

Kiemelten az alábbiakat követeljük:

1. Egyetemes tűzszünetet minden katonai konfliktusban, minden katonai kiadás radikális csökkentését, általános nukleáris leszerelést; továbbá az egy főre eső nagy energiafogyasztás radikális csökkentését.

2. Az élet védelme mindenütt a Covid-19 vakcinákhoz és gyógyszerekhez való ingyenes hozzáférés, valamint a mindenki számára egyenlő, minőségi egészségügyi szolgáltatások révén. Küzdelem a gyógyszeripari szabadalmi jogok ellen, amelyek léte egyfajta egészségügyi apartheidhez vezetnek. A világjárványra közösségi alapú megoldások támogatása. Az élővilág védelme az új vírusok és a jövőbeni járványok megelőzése érdekében.

3. Véget kell vetni a megszorításoknak, különösen a közszolgáltatások, a szociális biztonság területén, megállítva a jólét csökkenését, megszüntetve a jogtalan magán- és állami adósságokat a globális Délen, éppúgy, mint a globális Északon!

4. Le kell állítani a közjavak, a víz, az állatok, a növények, az élelem, a talajvíz, az erdők, a folyók, a tavak, a strandok, az ásványi anyagok, de a munkafeltételek, az oktatási-, egészségügyi-, a kulturális szolgáltatások és a természeti javak kereskedelmi áruvá változtatását!

5. A gazdaságnak az egyének jogos szükségletei kielégítésére kell irányulnia, nem a profitra. Ezért: nemet mondunk az igazságtalan „szabadkereskedelmi” megállapodásokra! Támogatjuk a transzformatív gazdaságot, a tisztességes kereskedelmet és a kölcsönösen előnyös nemzetközi megállapodásokat, kivéve az úgynevezett „szabadkereskedelmi” megállapodásokat, és befektetési rendszereket, amelyek a gazdag országok és a befektetők hasznát, javát szolgálják.

6. Nemet mondunk a nacionalista, identitási félelmek felbujtására, a rasszista vagy vallási gyűlöletbeszédek és idegengyűlölet elterjedésére, valamint a bűnbakképző ellenségképekre, amelyek egy új hidegháborús forgatókönyvhöz vezettek! Nemet a szankciókra, mint a katonai akciók egyik gazdasági eszközére!

7. Szüntessék meg az államok és a magánrendőrségek általi, a társadalmi mozgalmak, a terület-, a természeti és az emberi jogok védelmezőivel szembeni elnyomást, tiszteletben tartva a békés nézeteltéréshez való demokratikus jogot! Elítéljük a környezetvédelem és a jogvédők aktivistái elleni gyilkos merényleteket és igazságot követelünk nekik!

8. Támogatjuk az ökológiai demokráciát és a közösségekben való részvételt, valamint az önrendelkezési jogot minden nép számára, belefoglalva az teljes felhatalmazást, pl. a függetlenségen és az természetkímélő mezőgazdaságon alapuló élelmiszeripar fejlesztését, különösen az őslakos közösségek, a nők és az összes elnyomott nép számára!

9. Fordítsunk kiemelt figyelmet és támogatást a migránsok számára azáltal, hogy a városokban vallási szentélyeket hozhassanak létre az egész világon, és regionális szintű különleges szerveket alapíthassanak a bevándorláshoz való joguk védelme érdekében.

10. Demokratizálni kell a tudományos és a technológiai kutatás terét, a kulturális meg-nyilvánulásokat a művészetekben, a tudományokban és a hagyományos egészségügyben, ideértve a szellemi tulajdon és a szabadalmi eljárások megszüntetését is.

11. Építsünk társadalmi és ökológiai hidat a kistermelők, kézművesek és ipari munkások közé, életük méltóságát megteremtve, a kölcsönösen előnyös kapcsolatok kialakításával a vidéki és a városi gazdaság között. Fejlesszük, és aknázzuk ki a fenntartható, megújuló energiával kapcsolatos technológiákat, demokratikus felügyelet és irányítás alatt.

12. Támogatjuk minden nép függetlenséghez és önrendelkezéshez való jogát, különös tekintettel a szaharai és a palesztinai népre.

13. Sürgősen szükségünk van egy, a nemzetközi áruházláncokat szabályozó törvényre, amely a multinacionális vállalatokat kötelezi a munkajog, a társadalmi és ökológiai normák érvényesítésére.

14. Teljes szolidaritást az elnyomás előtt álló aktivistákkal mindenütt, Nyugaton és Keleten, Északon és Délen!

Különösen azt szeretnénk javasolni a 2021-es Társadalmi Világfórumon résztvevő valamennyi mozgalomnak és tagjainak a világon bárhol, hogy dolgozzanak ki cselekvési programot a béke, a társadalmi- és ökológiai igazságosság kialakítása érdekében, április 17-től május 1-ig.

Április 17. – a Földműves-harc Nemzetközi Napja,

Április 22. – a Föld Nemzetközi Napja,

Április 26. – Csernobil Nemzetközi Napja

Április 30. – a katonai kiadások globális akciónapja (GDAMS), beleértve a nemzetközi katonai bázis-ellenes tüntetéseket,

Május 1. – A Munka Nemzetközi Ünnepe a társadalmilag igazságos és méltóságteljes munkáért.

A Davos-i fórum hagyományos ellenzéseként felhívunk mindenkit május 15-ére, az egészséghez és a szociális védelemhez való jog iránti átfogó mozgósítására, hogy ellensúlyozzuk a május 25-28-án Szingapúrban ülésező Gazdasági Világfórum neoliberális napirendjét.

Javasoljuk továbbá, hogy folytassuk erőfeszítéseink további egyesítését az alábbi alkalmakkor:

Március 8. a nők jogainak nemzetközi napja

Április 7. – Egészségügyi Világnap

Június 5. – a környezetvédelem világnapja,

Augusztus 6. – Hirosima napja,

Szeptember 28. – a biztonságos abortuszok nemzetközi napja,

Október 2. – Az erőszakmentesség nemzetközi napja, Gandhi születésnapja,

Október 7. – a tisztességes munka világnapja,

Október 16. – ENSZ étkezési napja

November 20. – a brazíliai fekete tudatosság nemzeti napja

November 29. – a palesztin néppel való szolidaritás nemzetközi napja.

Az akciónapok és -hetek mellett elkötelezzük magunkat, hogy olyan szervezeteket és hálózatokat építünk fel, amelyek az ebben a nyilatkozatban megfogalmazott közös ügyeket követik. Különösen üdvözöljük a népszerű oktatási együttműködés folyamatos koordinációját a közös cselekvés globális menetrendjének támogatása érdekében. Örömmel fogadjuk a régi és új kezdeményezéseket is, amelyek a helyi szomszédságoktól a világméretű hálózatokig minden szinten összefognak. Készek vagyunk egyesülni a sokféleségben, és betölteni azt a történelmi szerepet, amelyet korunk megkíván.

***************************************************************************

Elfogadták az alulírott szervezetek, és a Szociális, Béke és Környezetvédelmi Mozgalmak Közgyűlésének résztvevői a 2021. évi Társadalmi Világfórumon.

2021. január 30 -án.

Angolból fordította: Debreceni János

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.