Tájékoztató a Társadalmi Világfórumról -sajtóanyag

A Szociális Világfórum (WSF) szociális, béke- és környezetvédelmi mozgalmainak

Nyilatkozata

2021.

2021. január 24–31-e között rendezték meg a Társadalmi Világfórum (WSF; továbbiakban: TVF) szociális, béke és környezetvédelmi mozgalmainak virtuális fórumát. A kontinenseken 144 országból mintegy 10 ezer résztvevő – egyénileg, illetve valamilyen tagszervezet nevében – követte nyomon a tematikus konferenciát, vitákat. Videofelvételekből tájékozódhattak a fórum tagjai által szervezett mozgalmakról, a harcos és békés akciókról közel hozva a világ különböző részein zajló küzdelmet a békéért, a környezet javításáért, a jogegyenlőségért, valamint a szegénység ellen.

A konferencia munkája olyan dokumentum létrehozására irányult, amely összegzi a világ mai helyzetét és kivezető kiutat mutat a Föld és az emberiség mai, pusztulással fenyegető állapotából.

A teljes összhangban elfogadott zárónyilatkozat hangsúlyozza:

  • egyesíteni kell a TVF erőit, hogy növekedjék a világmozgalom jelentősége, szélesebb körűvé váljon az ismertsége;
  • a jelen történelmi válságot súlyosan megterheli a gazdagság és a hatalom rendkívüli koncentrációja, a munka és a megélhetés bizonytalansága;
  • mind a vidéki, mind a városi közösségekben helyben kell kezdeményezni, hogy az ott élők ellenőrizhessék a föld, a lakhatás és az erőforrások használatát, hasznosítását, így létrehozva a demokratikus gazdaságot.

A világszervezet mozgalmai a nélkülözhetetlen társadalmi átalakításokat csak a különböző regionális és területi, cselekvő hálózatok kialakításával találhatják és valósíthatják meg. A világfórum mélyen elkötelezett a széleskörű támogatást élvező, az interszekcionális egyenlőségre alapozott társadalmi, ökológiai, gazdasági és politikai átmenetért küzdő mozgalom megteremtése mellett. Alapértéknek tekinti a Földhöz, a természethez és a közöségek részvételi demokráciájához kapcsolódó jogokat.

Mindezek eléréséhez a 2021-es Társadalmi Világfórumon részt vevő mozgalmak úgy döntöttek, hogy a közeljövőre kialakítják a közös tevékenységek globális napirendjét. Ennek alapján a Magyar Társadalmi Fórum kidolgozza és közzéteszi hazánk részvételének módját és eseményeit s mozgósít a jövőben szervezendő programokra..

2021. február 6.

Magyar Társadalmi Fórum

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.