Szolidaritási akció Kubával

Kuba zászlaja

A kubai népekkel való barátság intézetének (ICAP) és a budapesti Kubai Nagykövetség szervezésében 2021. június 18-án tartott szolidaritási videokonferencián az ATTAC nevében elmondott hozzászólásom magyar és spanyol szövege az alábbi:

Tisztelt Alicia Elvira Corredera Morales nagykövet asszony!

Kedves barátaim, elvtársak!

Benyik Mátyás vagyok, az ATTAC Magyarország elnöke.

A Kuba elleni amerikai gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi blokád a népek szuverenitása és önrendelkezése elleni támadást jelent, és követeljük annak feloldását. Az Egyesült Államok több mint hat évtizedes forradalom után nem hajlandó elfogadni a szuverén és független Kuba valóságát. Ez a washingtoni politika ellentétes a nemzetközi közjog elemi elveivel.

Az amerikai blokád, amely a gazdaság minden ágazatát érintette, az elmúlt öt évben mintegy 17 ezer milliárd dollárjába került Kubának. A diszkriminatív intézkedések az egészségügyi rendszert is érintik, és megnehezítették az alapvető felszerelések (maszkok, fecskendők, légzőkészülékek stb.) beszerzését a járvány idején. Az anyagi károk mellett az erkölcsi kárt az jelenti, hogy számos országban kampányt folytatnak a Kuba által felajánlott orvosi együttműködés ellen.

Az USA álláspontja nem legitim, mert bár a kubai társadalom minden szektorára hatással van, de különösen az olyan területeken, mint az egészségügy és az élelmezés, elsősorban a kiszolgáltatott lakosságot, azaz az időseket, a gyermekeket és a betegeket sújtja.

Az embargó nemcsak a gazdasági helyzetet nehezíti, hanem akadályozza Kuba kulturális és tudományos fejlődését és a más országokkal való kapcsolatait is. Biden úr egyelőre elődje politikáját követi, aminek elsősorban belpolitikai okai lehetnek.

Sürgetjük Biden elnököt, hogy tartsa tiszteletben a nemzetközi jogot, a kubai nép szuverén jogát, hogy maga döntsön a sorsáról, valamint a nemzetközi közösség és maguk az amerikai állampolgárok többségi akaratát a szankciók feloldása mellett.

Minden retorikai elem, amelyet Washington az ellenségeskedés igazolására használ, nem állja meg a helyét az elemzésben. A valóság az, hogy az Egyesült Államok még nem emésztette meg az 1959-es kubai forradalom győzelmét, és reméli, hogy képes lesz visszaszerezni a szigetet, és ismét a befolyási övezetébe helyezni.

El a kezekkel Kubától! Éljen a kubai nép! Éljen Kuba!

Köszönöm a figyelmüket.

Estimada señora embajadora, Alicia Elvira Corredera Morales!

Queridos amigos, camaradas!

Soy Matías Benyik, Presidente de ATTAC Hungría.

El bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense contra Cuba representa un atentado a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, y exigimos el levantamiento. Estados Unidos se niega a aceptar la realidad de una Cuba soberana e independiente después de más de seis décadas de Revolución. Esta política de Washington contraviene los principios elementales del derecho internacional público.
La postura de Estados Unidos carece de legitimidad, porque si bien impacta todos los sectores de la sociedad cubana, lo hace de manera particular en áreas como la salud y la alimentación, dañando en primer lugar a la población vulnerable, es decir, a los ancianos, los niños y los enfermos.

El bloqueo estadounidense, que ha afectado a todos los sectores de la economía, ha costado a Cuba unos 17,000 millones de dólares en los últimos cinco años. Las medidas discriminatorias también afectan al sistema sanitario y han dificultado la obtención de material básico (mascarillas, jeringuillas, respiradores, etc.) durante la epidemia. Además del daño material, el daño moral es la campaña en varios países contra la cooperación médica ofrecida por Cuba.

El embargo no sólo complica la situación económica, sino que también obstaculiza el desarrollo cultural y científico de Cuba y sus relaciones con otros países. Por el momento, el Sr. Biden sigue la política de su predecesor, por razones que pueden estar relacionadas principalmente con la política interna.

Instamos al presidente Sr. Biden a respetar el derecho internacional, el derecho soberano del pueblo cubano a elegir su propio destino y la voluntad mayoritaria de la comunidad internacional y de los propios ciudadanos estadounidenses favorables a un levantamiento de las sanciones.

Todos los elementos retóricos esgrimidos por Washington para justificar su hostilidad no resisten al análisis. La realidad es que Estados Unidos todavía no digiere el triunfo de la Revolución Cubana de 1959 y espera poder volver recuperar la isla y colocarla otra vez en su zona de influencia.

Manos fuera de Cuba Viva el pueblo cubano! Viva Cuba!

Muchas gracias por su atención.

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.