Rendszerszintű progresszív alternatívát kell közösen kialakítanunk!

Társadalmi Világfórum (WSF) jelmondata

M E G H Í V Ó
minden civil társadalmi szervezet és mozgalom számára egy európai közös tér kialakítására 2023. február 22.-én szerdán 17 órakor Zoom konferencia keretében

Kik vagyunk és mik a céljaink?

Európai társadalmi szereplők vagyunk Európa minden régiójából és generációiból – egyesületek, társadalmi mozgalmak, szakszervezetek, társadalmi hálózatok. Kulturálisan és tapasztalatainkat tekintve is sokszínűek vagyunk, különböző ügyekben dolgozunk. Mandátumaink értelmében küzdünk az éghajlat, a gazdasági és szociális jogok, a nemek közötti egyenlőség, a faji igazságosság, az igazságos béke, a demokrácia, az alapvető jogok területén.

Ebben a drámai időszakban elkötelezettek vagyunk az ökoszociális összeomlás veszélyének elkerülése és az ukrajnai háború megállítása mellett, fellépünk a növekvő egyenlőtlenség és az egyre több embert sújtó többszörös kiszolgáltatottság pusztító következményei ellen.

Fellépünk a társadalmainkban tapasztalható szélsőjobboldali és retrográd populista tendenciákkal szemben és kiállunk a befogadás eszméje mellett. Mindannyian tevékenyen hozzájárulunk ahhoz, hogy minden ember megkülönböztetés nélkül élhessen és ténylegesen érvényesülhessenek emberi jogaik.

Bármilyen sikerrel vagy vereséggel is zárulnak a küzdelmeink, meggygőződésünk, hogy ha a tematikus és/vagy a földrajzi és/vagy a generációs erőfeszítéseink elszigeteltek maradnak, akkor nem lesz elég erőnk a kitűzött céljaink eléréséhez.

Tetteinket egy közös rendszerszintű alternatívába kell beágyazni, mivel a társadalmainkat sújtó sokoldalú válságok szorosan összefüggnek egymással és erőteljesen hatnak mindennapi életünkre.

Az európai térség a tapasztalatcsere és a koordináció egyik fontos terepe lehet, amelyet sürgősen ki kell alakítanunk a közös cselekvés érdekében:

– Világosan meg kell mutatni, hogy a tudásunk és a gyakorlati tapasztalataink hiteles, rendszerszintű alternatívát és perspektívát kínálnak.

– Rendszerszintű alternatív javaslatok kidolgozását kell támogatni, ki kell építeni a témákon átívelő komplex ügyekben is a rendszerkritikus viták lebonyolításának lehetőségeit.

– Széles körben ismertetni (társadalmasítani) kell a platformjainkat, erőteljesen mozgósítani kell a kampányainkra és az eseményeinken történő részvételre.

– Minden alkalmat kihasználva, helyet (teret) kell biztosítani a közös kampányokra, események szervezésére . Széleskörű mozgósításokkal erősíteni kell a szolidaritást az egy-egy ügyet képviselő szervezetek között és szükség esetén támogatást kell nyújtani egymásnak.

Az első Európai Szociális Fórum 20. évfordulója alkalmából rendezett „Firenze 2022” eseményen részt vett egyének és szervezetek továbbra is együtt kívánnak haladni és szeretnék tovább bővíteni az együttműködők körét annak érdekében, hogy befogadó módon létrejöjjön az európai szintű közös cselekvési tér. Az előrehaladás érdekében havi rendszerességgel online (Zoomon) tanácskozunk és a közeljövőben személyes találkozót is szervezünk a közös munka és az együttes cselekvés érdekében. Célunk, hogy 2023 második felében egy, a 2022-es firenzei ESZF+20 jubileumi eseménynél lényegesen nagyobb, az aktivisták szélesebb körét befogadó fórum szerveződjön.

Hívunk mindenkit, hogy aktívan vegyen részt ebben a folyamatban.
A konvergenciafolyamathoz a 2022Firenze@gmail.com címre küldött levélben lehet csatlakozni.

Megjegyzés: Christophe Aguiton írása alapján összeállította: Benyik Mátyás (MTF)

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.