TGM: A válságról az ifjúságnak – cikk a HVG-n

Az ATTAC Magyarország alelnöke
Tamás Gáspár Miklós:
Ez a társadalom gigantikus erkölcsi hulla. De az emberek, akikből áll, még föltámadhatnak, és új életet kezdhetnek.

Kedves barátaim,

itt az ideje komolyan beszélni a magyarországi politika válságáról, beleértve a sajnos igen fontos személyi kérdéseket.

Igazatok van abban, hogy a múlt képviselői alkalmatlanok rá, hogy kivezessék hazánkat a bajból, amelybe belesüllyedt. De erről is őszintén kell szólnunk.

A múlt ugyanis egészen a mai napig tart.

Nemcsak az 1989-ig vagy 2010-ig terjedő múlt alakjait és szervezeteit, hanem az Orbán-rezsim évei alatt fölbukkant kezdeményezéseket és gondolatokat (beleértve persze a kormányzatéit is) már elsöpörte az idő.

Az 1989-ben létrejött alkotmányos, szabadelvű, polgári jogállam és képviseleti rendszer megbukott, nem utolsósorban azért, mert elveit kezdettől fogva kevesen osztották komolyan és becsületesen. Voltak a köztársaságnak tisztességes szolgái – Kis János, Göncz Árpád, Sólyom László, Solt Pál, Hagelmeyer István, Györgyi Kálmán, Gönczöl Katalin, Majtényi László, Kaltenbach Jenő, Hankiss Elemér, Kosáry Domokos és mások – , akiket méltatlanul, de jellemzően elfelejtettek a köztársaság bukása után, amelynek a hagyománya halott, abban is, amiben múlhatatlan érdemei voltak, s amiben megfelelt a magyar nép legnemesebb törekvéseinek, zsarnokellenes beállítottságának. De ez kezdettől fogva weimari típusú köztársaság volt, amelyet már 2010 előtt is többnyire a köztársasági eszményekkel szemben ellenséges vagy közömbös személyek és csoportok vezettek.

Kár érte sok tekintetben, de elmúlt.

Visszaállítása lehetetlen, ezért az erre irányuló próbálkozások nem is kívánatosak, csak az idejüket vesztegetik velük, akik ilyesmivel szeretnének kísérletezni.

Az alkotmányosság, a népképviseleti rendszer, a liberális kapitalizmus mélységesen kompromittált. De kompromittált az a posztfasiszta, autoritárius és romlott rezsim is, amely fölváltotta, s amelyet jobb híján még ma is fönntart a megmérgezett és félrevezetett közvélemény.

A mai politikai berendezkedéshez természetesen az ún. ellenzéke is hozzátartozik. Semmi nem mutatja ezt jobban, mint az a minapi „migrációs” konferencia, amelyen – nyugati részvevők jelenlétében – az ellenzéki pártok megjelent kiküldöttei a legzordabb és legélesebb hangnemben fejtették ki ugyanazt, amit Orbán miniszterelnök szokott (persze fantáziadúsabb és élénkebb modorban) erről hangoztatni. Ezt állította a rezsim a politikai vita középpontjába – ott is van – , és ebben teljes (és az én morális ízlésemnek émelyítő) egyetértés uralkodik. Lehet, hogy a DK és a Jobbik azt képzeli, hogy az ukrajnai vendégmunkások elleni uszítás valamiképpen nemesebb, mint a közel-keleti bevándorlókkal kapcsolatos aljas pánikkeltés, de ebben téved. Az Ungár Pétertől az egyik kis szélsőjobboldali (és nem szélsőbaloldali!), fideszes kamupárt vezetőjéig, Thürmer Gyuláig teljes az egységfront a menekültkérdésben. Némelyek európainak nevezik magukat, némelyek nemzetinek, nincs közöttük értékelhető különbség. Szögesdrótkerítés-pártiak valamennyien.

No meg különben is.

A „régi ellenzék” emblematikus alakja, Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök felelőtlen, tudatlan és tehetségtelen ember.

A „huszonegyedik századi ellenzék” emblematikus alakja, Puzsér Róbert volt tévészemélyiség, felelőtlen, tudatlan és tehetségtelen ember.

A „régi ellenzék” formális vezetője, Tóth Bertalan képviselő eddig még nem mondott semmit, mi se mondhatunk róla semmit.

A régi és az új között ingadozó Karácsony Gergely tétova, bizonytalan, csetlő-botló figura, nem való vezetőnek. (Ezt nem úgy értem, hogy Tarlós bármire alkalmas lenne modortalanságon kívül: hosszú évek óta nem csinál semmit.)

A parlamenten kívüli „új erők” vezéregyéniségétől, Fekete-Győr Andrástól még nem hallottunk egyetlen ép, nyelvtanilag helyes, logikus, végiggondolt magyar mondatot se.

A többiekről szó se essék. (Alárendelt pozícióban akadnak szerény képességű, bár derék emberek.)

A legbátrabb „közéleti értelmiségiek” („public intellectuals”) többnyire elhallgattak. Nyilvánvaló, hogy nem gyávaságból, hanem a reménytelenség miatt. A független újságírás maradványai hanyatlanak, színvonaluk pocsék.

A nyilvános vitán elúrhodott az ostoba, durva, közönséges, gyakran trágár gorombáskodás, amelyhez hasonlóval sehol másutt nem találkozunk. Én számos nyelven olvasok, sokfelé járok, Magyarországon kívül ilyesmi sehol sincs Európában. (Ez az Európa szintén mély válságban van, de ezt most nem fejtegethetem, megtettem máskor.)

Az ifjú nemzedéknek nemcsak a 2010 előtti, hanem a teljes politikai osztályt el kell űznie, ha megújhodást – vagy legyünk szerények: legalább valamivel tűrhetőbb viszonyokat – akar. Nem szabad úgy tennünk, mintha a jelenlegi politikai berendezkedésen belül lenne alternatíva. Nincs.

Az ellenzék színvonaltalansága csak kórtünet, önmagában nem oka semminek. Ha valaki vagy meg akar felelni a manipulált, lezüllesztett közvélemény elvárásainak, vagy akár minden ravaszkodás nélkül, öntudatlanul idomult az Orbán-rezsim „szellemiségéhez” – különösen az esztelen brutalitásához és provincializmusához –, nem lehet hasznára a magyar népnek. Sok ember (főleg fiatal ember) van, aki visszahúzódott a mesterségébe vagy a könyvtárba, s itthon vagy külföldön várja a fordulat első jeleit, amelyekre ébredve egy szép napon érdemes lesz visszatérni az önkéntes (belső vagy külső) száműzetésből, és részt venni Magyarország megmentésében. Bennük, a nagyközönség számára ismeretlenekben van az egyetlen reményünk.

Az Orbán-rezsim olyan, hogy még a bírálóit is szégyenbe hozza. Milyen újságírói életművek jöhetnek össze cikkekből, amelyek mutyikkal, durva csalásokkal, primitív hazugságokkal, emberellenes, szabadságellenes és egyenlőségellenes propagandával, illetve szimpla idiótaságokkal kénytelenek foglalkozni nap mint nap? Milyen politikai világ az, amelyben egy amúgy értelmes és kedves fiatalember kiáll az Országház szószékére, és azt mondja: „cöf-cöf-cöf”? Milyen utódai azok Kölcseynek, Széchenyinek, Vörösmartynak, Eötvösnek, Bibónak, akik azt mázolják hazánk falaira, hogy „O1G”? És milyen emberek azok, akik megteremtették ezt a világot, amelyben ellenfeleik is a Németh Szilárdok, Pócs Jánosok és Kocsis Máték, Hollik Istvánok mondataival kell hogy küszködjenek, s evvel lesüllyednek a legkezdetlegesebb civilizáció-roncs szintje alá?

Milyen világ az, amelyben a legvigasztalóbb egy kis viccpárt kesernyés, abszurd humora?

Nem az ellenzék a hibás, hanem a társadalom, amely csak ilyen embereket és ilyen „gondolatokat” tud állítani a saját védelmére.

Ez a társadalom gigantikus erkölcsi hulla. De az emberek, akikből áll, még föltámadhatnak és új életet kezdhetnek. Ennek azonban az egyik szükséges föltétele az, hogy a jelenlegi hivatalos – „kormánypárti” és „ellenzéki” – politikát (és az állami erőszakszervezetek által „szerkesztett” műsajtót) ne vegyük komolyan egyetlen pillanatra se. Szavazhat, aki akar, nincs sok jelentősége.

Tessék klasszikus politikai filozófiát, történelmet, szociológiát, közgazdaságtant, jogot tanulni. Tessék készülni, tessék körülnézni, megismerni a magyarországi, a kelet-európai, a nyugati valóságot. Tessék lejönni a sorozatokról, a popzenéről, a mémekről, a gifekről és a Facebookról és az influenszerekről és a gasztroblogokról és a díjnyertes filmekről. És a Harari típusú politikai giccsekről és a sekélyes turizmusról. És az új irodalomnak nevezett ernyedt, szentimentális, dadogó ponyváról.

Ilyen csacskaságokra már nincs idő.

Rembrandt, Kant, Beethoven, Stendhal, Tolsztoj.

Ezeket ajánlom önöknek. Csak az ilyesmi méltó a komor időkhöz, amelyekben élünk. Szerencsétlenségünkre

Forrás:https://hvg.hu/itthon/20190408_TGM_A_valsagrol_az_ifjusagnak

Kategória: Nincs kategorizálva | TGM: A válságról az ifjúságnak – cikk a HVG-n bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

BESZÁMOLÓ a Népek Nemzetközi Közgyűléséről

Népek Nemzetközi Közgyűlése, Caracas, 2019.02.23.-27.

Helyszín: Venezuela, Caracas, Alba Hotel

Időpont: 2019. február 24–27.

Meghirdetett program

Február 24. Plenáris ülések (ezeken nem tudtunk részt venni, mert csak másnap érkeztünk meg Caracasba).

a) Megnyitó – az emberek elleni imperialista támadás jellemzői.

Előadók: Vijay Prashad, India; Vashna Jagarnath, Dél-Afrika; Claudia de la Cruz, USA.

b) A venezuelai nép elleni offenzíva jellemzői.

Előadók: a venezuelai kormány egyik tagja és a népi mozgalmak képviselői.

c) Kulturális program.

Február 25. Régiók vitái, nemzetközi szolidaritási akciók számbavétele, politikainyilatkozat-tervezet, kulturális est.

Február 26. Délelőtt: találkozó a helyiekkel, látogatás egy rádióstúdióban, ismerkedés a közösségek mindennapjaival, látogatás egy, gyógynövényeket termelő botanikus kertben, délután nagygyűlésen találkozó Nicolas Maduro elnökkel.

4) Február 27. Záró plenáris ülés – akcióterv és politikai nyilatkozat elfogadása.

Résztvevők száma: 87 országából kb. 500 fő, 181 szervezet képviseletében A résztvevők zöme fiatal volt, elsősorban Latin-Amerikából és Afrikából, Közép-Európa sajnos ismételten alulreprezentált maradt (hasonlóképpen a társadalmi világfórumokhoz).

A Népek Nemzetközi Közgyűlését megelőzően 2019. február 16.-22. között került sor Caracasban a „Che Guevara” Nemzetközi Brigád tanácskozására, amelyen 40 országból mintegy száz szervezet képviseletében kb. 200 fiatal aktivista vett részt. A 2019. február 26.-án elfogadott politikai nyilatkozatban rögzítették, hogy önkéntes munkát végeztek és közvetlen forradalmi gyakorlatot folytattak az emberekkel karöltve. Folytatták a Che által kijelölt utat, amely a internacionalizmus és a szolidaritás szellemében Venezuelához vezetett. Megerősítették a bolíviai forradalom iránti elkötelezettségüket és a törvényes elnök, Nicolas Maduro Moros iránti bizalmukat. „A kapitalizmus válsága fokozta a fiatalok elleni erőszakot a bolygón. Az oktatás privatizációja kizáró jellegű képzési rendszereket hoz létre, amelyek a felhalmozott tőke érdekeit szolgálják, és nem segít megoldani a lakosság alapvető problémáit. A marginalizált fiatalok kriminalizálása növeli az elnyomást, ugyanakkor megnehezíti a méltóságteljes élet megteremtését és megvalósítását.”- áll a nyilatkozatban. A közös cselekvés érdekében konkrét feladatokat tűztek ki és vállalásokat fogalmaztak meg a nemzetközi koordináció, a mozgósítás, a propaganda, az ideológiai képzés, az egység megteremtése, a szolidaritás megerősítése terén.

A globális rendezvényt hároméves előkészítő folyamat eredményeként tartották meg. A Békéért, Egyenlőségért és Népi Szuverenitásért címmel eredetileg 2018. február 27–március 6. között tervezték az első nemzetközi közgyűlést, amely a világ öt kontinensén zajló antiimperialista, antikapitalista ellenállási küzdelmek koordinálását célozta. A legnyilvánvalóbb igazságtalanság jelenleg a Venezuela elleni imperialista támadás egy olyan projekt keretében, amelynek célja az oligarchia hatalmának visszaállítása és e gyönyörű, gazdag ország hatalmas méretű ásványi kincseinek elrablása. Az imperialista hatalmak nem tudják elviselni a szocialista ihletésű forradalom jelenlétét, amely az ország vagyonát a venezuelai népnek szánja. Az Első Nemzetközi Közgyűlés fő célkitűzései 1. Közös ellenségeink: a kapitalizmus és a pénzügyi tőke, a transznacionális vállalatok és az imperialista kormányok elleni közös akciók feltérképezése. 2. Megállapodás a politikai alapelvekről és a közös platformról. 3. Konszenzus az ellenségeinkkel szembeni egységes fellépésről (koordináció, akciók, politikai nevelés, kommunikáció, kampány stb.). 4. Egységünk kinyilvánítása és forradalmi energiáink feltöltése. Venezuela gazdasági, pénzügyi és belpolitikai gondjai miatt a Népek Nemzetközi Közgyűlését 2019. február 24–27. közötti időpontra halasztották. Eredetileg 1500 főt, benne Európából 200 aktivistát kívántak Caracasba meghívni. A Venezuelával szemben megnövekedett agresszió miatt a főszervezők végül úgy döntöttek, hogy a közgyűlés létszámát 500 főre csökkentik és kifejezetten csak a Venezuelával való szolidaritásra összpontosítanak.

A közgyűlés közös platformjának fő elemei az alábbiak:

1. A gyarmatosítás és az imperializmus elleni küzdelem, a népszuverenitás követelése.

2. Harc a népi demokrácia megteremtéséért.

3. Fellépés a természeti erőforrások védelmében.

4. Harc a pénztőke, az adóparadicsomok és a transznacionális vállalatok ellen.

5. Kiállás a munkajogokért és a tisztességes bérért.

6. Harc a szociális és az emberi jogokért.

7. Küzdelem a migránsok, a menekültek, a diaszpórák és az őslakosok jogaiért.

8. Fellépés a politikai foglyok jogaiért.

9. Kiállás a nők jogaiért.

10. Harc a fundamentalizmus, a szektarianizmus és a vallási türelmetlenség ellen.

Az elmúlt három évben a Népek Nemzetközi Közgyűlése a világ különböző régióiban épített ki hálózatokat: politikai hálózatokat hozott létre, elősegítette az aktivisták közötti párbeszédet, regionális konferenciákat szervezett, helyi, politikai oktatást nyújtó iskolákat hozott létre és működtetett, felkutatta és megerősítette hitükben azokat a bátor és tettre kész embereket, akik mindenütt harcolnak az igazságtalansággal szemben. A legerősebb hálózatok ma Latin-Amerikában és Afrikában találhatók.

A globális tanácskozás szervezőbizottsága azt tanácsolta a résztvevőknek, hogy fűzzék szorosabbra kapcsolataikat, osszák meg konkrét tapasztalataikat és közösen cselekedjenek. Célunk, hogy erős hálózatot építsünk ki, amely segít megismerni egymás tevékenységét, elősegíti a konkrét együttműködést, közös akciókkal támogatja munkánkat. A főszervezők leszögezték, hogy egyelőre nem kívánnak semmiféle nemzetközi csúcsszervet (irányító testületet) létrehozni. A gyakorlati szervezőmunka a regionális operatív bizottságok keretében nyilvánul meg, Európában Barcelona székhellyel, főkoordinátor: Iván Orosa Paleo.

Regionális közgyűléseket vagy tevékenységeket javasoltak a koordináció megerősítése céljából:

 • A Karib-térség népeinek VIII. közgyűlése 2019. augusztus 25.-19. között;
 • Mezoamerikai találkozó 2019, július végén vagy augusztus elején;
 • Ázsia III. Közgyűlése 2019. második félévben;
 • ALBA mozgalmak III. Közgyűlése 2020 első felében;
 • Európai Regionális és Szubregionális Közgyűlések 2020 második félévben;
 • IV. Pán-afrikai regionális konferencia 2020-ban;
 • Regionális Közgyűlés az arab térségben.

Cselekvési terv 2019-re:

 1. Március 8. – Nemzetközi Nőnap
 2. Március 21. – Nemzetközi Antirasszista Nap
 3. Március 30 . – A Föld Napja Palesztinában
 4. Április 7. – Küzdelem Napja – Lula szabadon engedése érdekében
 5. Május 1. – Munkásosztály nemzetközi ünnepe
 6. Május 25. – Afrikai szabadság nap
 7. Július 28. – Szolidaritás Haitival
 8. Október 7. – Ifjúsági Küzdelmek Nemzetközi Nap
 9. Október 15. – Vidéki nők Nemzetközi Nap
 10. Október 16. – Élelmiszerbiztonság Nemzeközi Nap
 11. Második félévben Nemzetközi Anti-imperialista nap szervezése
 12. November 1.-3. – Imperializmus ellenes tanácskozás a demokrácia érdekében és neoliberalizmussal szemben.

A Népek Nemzetközi Közgyűlésének jövőbeli hazai szervezési feladatait röviden a következők.

1. Az alapelvek szellemében fel kellene keresni személyesen, illetve interneten, és/vagy telefonon:

a) a haladó szakszervezeti szövetségeket (pl. MASZSZ, SZEF) és tagszervezeteiket (pl. Vasas), illetve a pedagógusok szakszervezeteit,

b) diákcsoportokat,

c) a demokratikus pártokat,

d) a parlamenti ellenzék tagjait,

e) vidéki helyi csoportokat,

f) munkásokat (pl. autógyárak) vagy áruházláncok dolgozóit.

2. Mielőbb össze kellene hívni a haladó civil szervezetek, baloldali pártok, szakszervezetek, diákszervezetek tanácskozását, amelynek keretében:

3. Létre kellene hozni a hazai egyeztető bizottságot.

Budapest, 2019. március 24.

Benyik Mátyás

Kategória: Nincs kategorizálva | BESZÁMOLÓ a Népek Nemzetközi Közgyűléséről bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Hungarian Social Watch Report 2019

Hungarian Social Watch Report 2019

by Matyas Benyik

Demographic trendsi

The population of Hungary was 10,588,614 on 1 January 1989; three decades later, on 1 January 2018, it was 9,778,371 – a difference of over 800,000. If we consider the number of births and deaths between the start of 1989 and the end of 2017, it becomes obvious that the underlying changes were even more fundamental. In 2017, there were more than 30,000 fewer births and about 13,000 fewer deaths than in 1989. In the whole period under consideration, close to a million more people died than were born; the only reason why the population did not decline accordingly was that net migration until 2010 was clearly positive (more immigration than emigration). However, net migration changed recently, and therefore today migration also contributes to population decline. Every third child is living in poverty in Hungaryii . So many young Hungarians have left the country that every sixth Hungarian child is born abroadiii. There is a secondary school where every third baccalaurate is going abroad.iv

PM Viktor Orbán regains powerful majority

Hungary has been governed consecutively by Viktor Orbán and his Fidesz party since 2010. His first term was between 1998 and 2002. In the April 2014 parliamentary elections, Orbán was reelected after his right wing party won 48 percent of the vote, enough for two thirds majority in the Parliament despite receiving 600,000 fewer votes than in 2010, thereby demoralizing the opposition further. In the period between 2010-2018, the government continued its dismantling of checks and balances and its „re-feudalization” of the economy and society. Right after the elections the party composition of the House: the Federation of Young Democrats–Hungarian Civic Alliance and the Christian Democratic People’s Party (Fidesz-KDNP) won 133 seats out of 199. The extreme right Movement for a Better Hungary (Jobbik) took 26 mandates, the election alliance of the Hungarian Socialist Party and the Dialogue Párbeszéd (MSZP-P) got 20, the former PM Ferenc Gyurcsány’s Democratic Coalition (DK) 9 and Politics Can Be Different (LMP) 8. Together (Együtt) and the ethnic German minority is represented by a single lawmaker each. An independent candidate has also won a seat. This means that in the newly elected Hungarian parliament 159 seats were taken by the far right (133 for Orbán’s Fidesz and 26 for the far-right Jobbik party in opposition).

The strong position of the fourth Orbán government means that democracy in Hungary will continue to erode, pervasive corruption will undermine both democracy and economic growth, societal polarization will continue, the rift between liberal Budapest and the more traditional countryside will grow, qualified young people will continue to emigrate in high numbers and that the conflicts within the European Union will increase.

The first factor in Fidesz’s repeated land-slide electoral victory in 2018 was a general disillusionment with the Socialist government austerity policy before 2010, as well as Fidesz` rewriting of the democratic rules adopting a new constitution, changing the country’s electoral laws, and asserting government control over independent media.

The second factor of Orbán`s victory was that migration is still a winning issue. Since the European migrant crisis began in late 2015, migration had been ahead of all other issues in Hungary—in this respect, Orbán’s 2015 decision to close Hungary’s border and his continued defiance of EU requests to accept refugees have both been politically popular. Migration has proven to be an especially effective tool in mobilizing less educated voters, primarily in rural areas and in cities other than Budapest. Orbán has successfully persuaded his voters base that only he and his government can protect the country against the „Muslim invasion” and Brussels, George Soros, the Western liberals, and, most recently, the United Nations. On the surface, Fidesz’ strong position is largely based on the party’s tough opinion on refugees. When trying to explain the electoral success of Orbán and his party, however, one has to dig deeper and address broader fears in Hungarian society. Pessimism and a great extent of „dystopia” a negative future image, have always between a formatting power of Hungarian political culture. Many citizens have been exhausted by the ups and downs of the last decades; others fear that any changes might put the recent increases in wages and wealth at risk; some have lost their general orientation in a quickly changing world. Add Fidesz’s media dominance and the lack of a convincing (charismatic) opposition candidate, and these fears have made it relatively easy for Fidesz to play the xenophobic tunes.

The third major factor behind Orbán’s victory is his own success in uniting the right at a time when the opposition is weak and divided. Orbán has held his camp together for decades, using both economic and cultural nationalism to cement support from the more than two million voters who constitute the Fidesz base. In 2009, Orbán laid out a vision in which Fidesz could remain in power for decades if it was able to establish itself as the „central political force” with the opposition divided into left-wing and far-right blocs. After the collapse of the socialist party (MSZP) and the rise of the far-right Jobbik during the 2006–2010 term of parliament, Orbán’s prophecy came true, and Fidesz became the only major party in the Hungarian political landscape.

The Hungarian electoral system is designed for two main blocs, which does not fit the political structure of the country, and there were seven „major” competing opposition parties, so the result was well-known in advance. Electoral procedures such as voting rights and party registration and funding are arranged to dilute opposition support. More than 90% of traditional media outlets are now controlled by the government or allied oligarchs. The internet has thus become the central forum for public discourse and information, but this does not reach the population as a whole. There were many signs of electoral fraud, but the parliamentary parties did not fight for the detection of fraud quite firmly. It was a decisive win for Orbán, who in recent years has clashed publicly with the EU, becoming a forerunner of the illiberal ultranationalism rising not only in Central and Eastern Europe, but throughout the West, too.

Orbán`s electoral manifesto in 2018 consisted of only one sentence: „We’ll go on as before.” His messages to the Hungarians were: racist propaganda, xenophobia, no refugees, anti-Soros crusade, defending Europe`s Christianity and anti-communism. Orbán has not given interviews and participated in no debates. His victory is a product of several factors e.g. the weakening of the liberal democratic system, the success of anti-migration platform, and the extremely big fragmentation of the opposition. Orbán’s recent electoral success has strenghtened his position in Brussels, where Fidesz is still part of the center-right European People’s Party (EPP), the largest bloc in the European Parliament. While Orbán’s more provocative statements no doubt rankle EPP leaders, it is not lost on them that Fidesz’s eleven MEPs account for nearly half the EPP’s margin over the next largest parliamentary bloc, the Socialists and the Democrats.

Falsification of history

Fidesz government’s latest attempt to discover the „true” origin and history of the Hungarians Miklós Kásler, minister of human resources and one of those self-appointed amateur historians who are not satisfied with the accomplishments of professionals, established an institute that is supposed to „put an end to the hypothetical genetic and linguistic debate and reveal the truth based on science.”v

The perception of Hungary`s past history, the content of history books and the teaching are under constant changes. In 2000 Professor László Karsai wrote a detailed critique of history textbooks in which he severely criticized the apologetic treatment of the Horthy regime, the false and positive adjustment of Governor Horthy, and his government.

Right now, political attention is focused on the 1918-1919 period on account of its 100th anniversary. A full-fledged propaganda campaign is being waged by the rather large number of far-right leaders within Fidesz.

Today’s far-right historical revisionists try to picture Mihály Károlyi, PM of the first Republic as a promoter of the Soviet-style dictatorship of Béla Kun and a man whose ineptness caused Hungary’s harsh treatment at the hands of the Entente powers. Moreover, they charge, by allegedly letting the army disintegrate, he willfully abandoned Hungarian national interests. The fact is that the Hungarian army disintegrated on its very own. The soldiers scattered, and many of them burned the estates of landlords. Furthermore, according to the Agreement of Belgrade, Hungary could keep only eight military divisions. These same people accuse him of distributing his lands, which were in fact mortgaged, another baseless accusation.

According to the opposition, the falsification of Hungarian history is taking place on other filelds as well, e.g.

 • Degradation of the events during the 133 days of the Hungarian Soviet Republic in 1919.
 • Irresponsible political declarations in context with the Paris Peace Treaty signed at the Trianon Castle, at 1920, valid from 1921. This view of history greatly erodes the peaceful relationship with the neighboring countries, especially with Romania and Slovakia where great number of Hungarians live. During the last one hundred years, their percentage had been significantly reduced.
 • The cleansing of history concerning the role of Hungary in World War II is also noticeable. Even a monument Hungary’s German Occupation of March 19th, 1994” has been built to one of the most important squares of Budapest. It is a blunt falsification of history, feeding populist rhetoric and appeasing Hungary’s far right. The statue had been commissioned and installed on Orbán`s orders. He wants to portray Hungary as a victim of Nazism, which is untrue. Hungary enacted Anti-Semite Laws as early as the 1920s, and the authoritarian government at the time received the Nazi occupation with open arms. That government collaborated with the deportation of thousands of Jews, gypsies and other political dissidents. Orbán’s statue seeks to absolve the Hungarian people of their role in the death and deportation of 600,000 Jews. In fact, Hungary’s right-wing government passed anti-Semitic legislation as early as 1920, and “the Nazis were welcomed not with bullets but with bouquets of flowers.”vi
 • The conflation of the so called Communist era, (in fact and in reality pre-Socialist era) what the course historians deliberately confuse and make no difference between the Stalinist times before the 1956 revolution and the Kádár era, when (especially between 1970 and 1985.) the political and economical recognition of Hungary was the best in the world, and the Hungarian model was envied among the countries of the region. Upon this topic it is important to see the removal the statues of Mihály Károlyi PM of the first Republic, and that of Imre Nagy the PM of the 1956 revolution from Kossuth square (where the Hungarian Parliament stands).

Democratic institutions being hollowed out. Assault on CSOs and higher education

The ruling Fidesz party is highly centralized. The government has set up a broad, well-financed network of false, pro-government civil-society organizations and foundations, like the Civil Cooperation Forum (CÖF). At the same time Orbán continues war against Civil Society Organizations (CSOs). In the first major legislative moves since Orbán won reelection last spring, the Hungarian Parliament on 20 June 2018 passed a package of measures that is a continuation of Orbán’s efforts to weaken civil society and any other checks on his government’s control over life in Hungary. The most direct attack on CSOs came from a new law that criminalizes the act of assisting – or even providing information to – refugees seeking political asylum. Another measure passed, a change to the Constitution that makes it easier for the government to control the judiciary, may eventually do even more damage to civil society and any efforts to protect human rights in Hungary. An additional alteration of the Constitution codifies the government’s refusal to accept refugees, and appears to be a challenge to the authority of the European Union.vii

The government has continued to hollow out the institutions of democracy. It has demonstrated little trust in the soft power of its huge propaganda industry and has stepped up efforts to weaken the opposition while undermining the remaining checks and balances. It has limited the opposition’s access to the public by restricting opposition parties’ use of billboards, which had played an important role in the 2010 and 2014 election campaigns. It has further tightened its control over the media, as the last four remaining regional dailies were bought by oligarchs close to Fidesz in July 2017; it has massively campaigned against independent, foreign-funded NGOs and introduced a new law that makes their work more difficult; and it has sought to close the Central European University (CEU), which is not only the country’s most prestigious institute of higher education but is also a stronghold of independent thinking. The assault on CSOs and the CEU has been part of a massive campaign, marked by anti-Semitism, against the Hungarian-American millionaire-philanthropist George Soros. The government’s anti-Soros campaign has invoked anti-Semitic stereotypes. As a centerpiece of Fidesz’s election campaign, these efforts have been closely linked to Fidesz’s ongoing anti-refugee and anti-EU rhetoric. Opposition activists are defamed as traitors and foreign agents. Discrimination against minorities, especially Muslims, Roma and refugees, is widespread. Asylum-seekers are subject to forced detention. Judicial independence has declined substantially, and corruption is pervasive.

By mid-2017, a new nationalist coalition emerged on Hungary’s far right. The coalition was seen as challenging the ex-leader Gábor Vona’s effort to move Jobbik leftward toward Hungary’s political center. The gap created by Jobbik’s recent changes needed to be filled, Fidesz seemed to want the new extreme right-wing movement to become a party itself and weaken Jobbik in the national elections.

A new radical nationalist political force, Our Country Movement (Mi Hazánk Mozgalom-MHM), appeared from the dissatisfied Jobbik members as well as from the radical nationalist groups. MHM founder László Toroczkai is a former Jobbik deputy chair and the mayor of Ásotthalom whom the party expelled in early June after a failed leadership challenge.

By the middle of 2018 a completely new political era has been consolidated in Hungary. A limited political pluralism has evolved over the past eight years, a national radical, but superficial ideologized system, namely a racist and a corrupt one, but lacking a strong world view. Orbán`s regime is an opressive semi-dictatorial system. Electoral gerrymandering, curtailing press freedoms and fearmongering create a toxic mix to consolidate rule over the people. There is no counterpower, not even in his own party. Orbán`s will cannot be challenged, his decisions are final, non-appealable, implemented by loyal bureaucrats. The strong position of the fourth Orbán government means that democracy in Hungary will continue to erode, pervasive corruption will undermine both democracy and economic growth, societal polarization will continue, the rift between liberal Budapest and the more traditional countryside will grow, qualified young people will continue to emigrate in high numbers and that the conflicts within the EU, not only over the issue of migration, will increase.

Not only the opposition is divided between the left and the far right, but the Left itself is highly fragmented, meaning there is no single center-left party comparable to Fidesz’s position on the center-right. Hungary’s Left and liberal opposition parties learned nothing from their 2014 electoral fiasco, in which their failure to coordinate allowed Fidesz to win another supermajority. For most of the 2018 campaign—and despite huge pressure from the majority of Hungarians who wanted a change—left-wing and liberal parties competed with each other over who would dominate the Left in the future, rather than working together to replace Fidesz.

However, we can see a new kind of opposition since early December 2018, which is not an issue of initiative, unity and symbolic politicization. The attitude of the opposition to Orbán’s system changed fundamentally.

On 8 December 2018 a wave of mass demonstrations started by the trade unions to protest against the planned changes to the labor law dubbed as „slave law”, which include raising the maximum amount of overtime workers can put in a year from 250 to 400 hours and relaxing other labor rules. The legislation also gives employers three years instead of one to settle payments of accrued overtime. Another amendment allows employers to agree on overtime arrangements directly with workers, by passing collective bargaining agreements and the trade unions.

On 12 December the amendment of labor and other controversial laws amid scenes of chaos were also adopted as opposition MPs attempted to block the podium of the parliament and sounded sirens, blew whistles and angrily confronted Orbán. Hungary’s parliament was thrown into scenes of turmoil. The opposition claimed that the voting procedure was completely against the House Rules and was invalid.

Since 12 December the mass demonstrations have been going on continuously and every night, in average 30-50 people were arrested daily after clashes with the police which was using tear gas. The protests in Budapest and in other towns have never been so violent since Fidesz came back to power in 2010. The protests were led by the so far divided trade unions and opposition parties (including Jobbik) and students, which had been outraged at the reforms Fidesz recently introduced.

Corruption, crony capitalism pervasive. Recovery based on EU funds

Hungary’s political system, economy and society have been linked by pervasive corruption and a special variant of crony capitalism. Hungarian society has increasingly taken on the features of a proto-feudal system in which the supporters of the regime benefit from corruption and nepotism. Economic policy has been characterized by an increasing „re-nationalization” of the economy and a „re-feudalization” of public procurement. The Orbán government’s decisions are largely meant to provide investments and business opportunities for his own network. As a result, the recovery of the Hungarian economy since 2013 has been strongly based on the influx of resources from European funds and on investment in stones rather than brains. Given the fact that the education and R&I systems have been subject to chronic underfinancing, political control and dubious organizational reform and that the shortage of qualified labor is growing, Hungary’s medium-term economic perspectives look bleak. To consolidate his political power, Orbán is combining the economical and political power and works with limited amount of loyal oligarchs. The most powerful one is: Lőrinc Mészáros. According to Forbes, by the end of 2018 he became the wealthiest Hungarian, as last year he tripled his wealth. Mészáros comes from the same village of Orbán, whose population is 1,400. Mészáros says „I am lucky, because God helps me”.

Some reforms, but without consultation

Since 2010, the Orbán government adopted a number of institutional reforms that has centralized power, facilitating patronage and ideologically driven decisions. High-level government reorganizations seem aimed at creating elite rivalries. Agencies are closely monitored. The government’s conflicts with the EU have deepened over time, particularly with respect to the issue of refugees.To underline its reform commitment, it created a new Competitiveness Council and announced the creation of a cabinet committee on family affairs. In October 2017, in a campaign-driven move, it also appointed two new ministers, thereby continuing the government’s proclivity to create top-level positions for its allies. While Orbán back in 2010 emphasized the need for small government, his government in fall of 2017 consisted of 178 ministers, state secretaries and deputy state secretaries, twice the number of PM Bajnai`s government in 2010. At the same time, policymaking has continued to suffer from over-centralization, hasty decisions and the renunciation of public consultation and external advice.

EU is last remaining veto player. Patience with Orbán wearing thin

Due to the fact that the Hungarian institutions meant to counterbalance the power of the government – such as the Constitutional Court, the media and the president of Hungary – have failed to fulfill their mandates, the EU is the last remaining veto player. Indeed, as the EU has repeatedly made a point of highlighting corruption, administrative shortcomings and illegal practices in the Hungarian government, Brussels is unsurprisingly increasingly attacked as an enemy in the eyes of the Orbán government. On October 23, 2017, an important national holiday, Orbán held a campaign speech in which he began by drawing a parallel between the former „homo sovieticus” and the „homo brusselicus” as a historical burden of Hungary and closed by stating that „true Hungarians” would vote for Fidesz. In its confrontation with the EU, Fidesz has focused primarily on two ongoing infringement processes in political matters and the European Court of Justice’s refusal of Hungary’s attempt to sue the EU on the issue of refugee allocation to demonstrate its commitment to an alleged fight for freedom. These campaigns, together with several other anti-EU measures have deepened the conflict between the Hungarian government and the European Commission and the broad majority of EU members states. Even within the European Peoples Party, the patience with Orbán has worn thin.

Economic Policies

GDP growth rebounded strongly after a slowdown in 2016, benefiting from the resumption of EU-funded investment, a fiscal stimulus, negative real interest rates and strong wage increases. Growth has primarily been driven by fixed capital formation such as large construction projects (like building sport arenas, i.e. football stadiums), as well as household consumption. Unemployment rates have dropped significantly in recent years, in large part due to a broad public-works program that rarely produces long-term labor-market integration. Significant emigration has also played a role in the decrease of the rate, creating a brain drain that has led to skilled-labor shortages in many fields (e.g. in hospitality industry, or industrial companies, mainly in West-Hungary, near the Austrian and Slovakian border). Tax reforms have shifted the burden from direct to indirect taxes. Significant tax reductions have been implemented in recent years, with larger companies seeing particular benefit. However, frequent tax changes still complicate economic activity. The research sector remains fairly advanced, but is underfunded and the autonomy of the Hungarian Acedamy of Sciences (MTA) has been curtailed.

According to the Hungarian Central Statistical Office (KSH) in 2018 the real GDP growth rate was 4.8 percent, which is almost double of the EU-average. Growth was boosted by soaring domestic demand. Fixed investment continued to surge, fueled by inflows from EU funds and sturdy construction production, while robust wage growth and an extremely tight labor market powered solid consumer spending.

In 2019 growth is expected to soften. Particularly, a slowdown in EU fund inflows will translate into a less impressive expansion in fixed investment, while higher inflation and fewer job gains will drag on consumer spending. Economic growth will slow to an average of 2.3% in 2019-23 as external demand slows. The current-account surplus is set to increase in 2019-20, before shrinking as world oil prices recover in 2021-23. Large public and external debt levels remain sources of risk.

Social Policies


Major education-system reforms, including spending cuts and centralization, have undermined student outcomes. A controversial higher-education act has sought to drive the Soros-funded CEU out of Hungary. Poverty is worsening, and the middle class is being further weakened. Roma are still deeply marginalized, particularly with regard to education and employment.


Health care is a highly conflict-ridden area, leading to a series of scandals and protests. Problems include widespread mismanagement and corruption, hospital debt, and a brain drain of medical staffers. Support for families is tied to anti-immigration policies. Child care has been expanded, and counseling centers created to help women combine parenting and employment, despite Orbán`s controversial new family support packageviii.

Disparate pension systems have been merged, but pensioner poverty has increased. The government has taken a strongly xenophobic anti-refugee stance both domestically and in an EU context. However, non-EU citizens can obtain Hungarian passports in return for investments in the country.

Environmental Policies


Hungary has comprehensive environmental laws, strongly influenced by EU policies. However, the issue has not been a focus for the Fidesz government at all. Under Fidesz rule the Ministry of Environment, same as the National Inspectorate for Environment and Nature Protection ceased to exist. This Activity today belongs to a fully-weightless state secretariat in the Ministry of Rural Development. Policy has thus been fragmented, and problems such as drinking-water contamination and waste-site mismanagement, as well as air-pollution have grown significantly. Rampant construction in Budapest green areas (e.g. in Városliget/Budapest – municipal park) has led to the loss of many trees.

The country is expanding its use of nuclear power, with work on a key plant financed by Russia, still strongly contested by the Austrian government. This will likely help reduce CO2 emissions, but has also resulted in a neglect of renewable power sources.

Population still supports EUix

A survey in late 2017 found that the overwhelming majority of Hungarians supports liberal democracy (79%) and favor staying in the EU (71%). The democratic opposition tried to capitalize on this sentiment by formulating the issue at stake in the parliamentary elections as „Europe vs. Orbán” though without success. The key challenge of the future is to bring this support to the forefront and to diminish the growing influence of right-wing populism in Hungary. In this process, the government will not be of help, but rather the target.

TÁRKI`s Report on Society in 2018x

Last November the Hungarian social research institute TÁRKI presented the latest edition of its Social Report, their biannual publication summarising the most important social indicators and social trends of Hungary. The collection includes 22 studies delving deep into questions of social mobility, integration and disintegration, examining the pitfalls of Hungary’s education system, taking a look at the secluded elite and the closure of society. Of the 22 studies three in particular caught the imagination of the independent Hungarian media: Ágnes Hárs’s study on emigration, Judit Lannert on education, and Péter Szívós on economic development and convergence.

Increasing emigrationxi

Ágnes Hárs’s study was the most shocking because of her finding that by now 8% of all Hungarian college graduates live abroad —a trend likely to continue growing until Hungarian salaries are at least half of the western European average. More thoughtful Hungarians have been deeply worried for some time about the relatively high emigration rate, but this is the first time they could see in black and white that the most rapidly growing segment of the emigrants are the most highly educated. Interestingly enough, the data presented by Hárs didn’t seem to bother the Orbán government. In fact, the article by „Binkmann” starts by asking „What is wrong with Hungarian college graduates holding their own abroad?” Of course, nothing, if they decide to return and apply their newly-found knowledge and experience at home. But we know that in most cases this is not the case.

Hungary, along with Poland, Estonia, and Slovakia, belongs to the countries of „moderate emigration tendencies” as opposed to Latvia, Lithuania, Romania and Bulgaria, where emigration is much higher. As of 2017, 5.2% of the Hungarian population between the ages of 20 and 64 lived abroad as opposed to Romania’s 16.6%.

Before 2011 emigration from Hungary was low, but then it shot up rapidly and has been growing since. According to Hárs’s calculation, each year about 30,000 people leave the country, mostly to the United Kingdom, Germany, and Austria. Who are these people? The Hungarian pattern of emigration is fundamentally different from the other nine countries from the former socialist camp. While in the other countries the bulk of the emigrants come from the less educated strata of society, the Hungarian situation is exactly the opposite. Relatively few people of modest educational attainment leave, and a very large portion of the emigrants come from groups who are in possession of a matriculation certificate and/or who finished college. This tendency had been notable in the Hungarian emigration statistics ever since 2004, but after 2011 it accelerated. Every year between 2012 and 2017 the emigration of college graduates grew by 0.7%. As a result, in 2017 8% of Hungarians with university degrees lived and worked abroad.

The most highly qualified and best educated younger people normally head to the United Kingdom, while those without a degree and those who were unemployed in Hungary go to Germany.

What are the reasons for the accelerating emigration? First and foremost, the incredible wage differences between the better developed original EU members plus Norway and Switzerland on the one hand and Hungary on the other. Hungarian wages are 50% of the average of EU-15+2. As long as this situation exists, one cannot expect a slowdown in the population flight from the country.

At the same time one cannot ignore the above graph, which shows the size of emigration between 2012 and 2017 and before. One must assume that the political environment that Orbán has been building since 2010-2011 has had an impact on people’s willingness to start a new life elsewhere. What most Hungarians who have been living in Western Europe for some time complain about is the lack of opportunity in Hungary for those without personal connections. In Hungary meritocracy is an unknown concept. Then they leave and suddenly discover that they can succeed on their own and that their hard work and talents ensure their professional advancement. They conclude that returning to Hungary would not be to their advantage. Of course, a fair number of people do return, but their numbers are unknown. One assumes that the returnees are the ones who didn’t adjust well to their new surroundings or who had difficulties learning the language.

Another reason for the growing emigration of young people is the so-called reform of the education system, which turned out to be a return to the old method of teaching from the 1970s. In addition, the Orbán government introduced steep tuition fees at institutions of higher learning in comparison to wages. And ever since 2012-2013 uncertainties have plagued the education system, from kindergarten to university. Everything is in constant flux. The government is constantly experimenting with the children of its citizens. More and more parents are discovering that the antiquated methods of teaching kill their children’s enthusiasm for learning. Test scores show Hungarian students’ performance getting lower year after year. Parents often pack up and move abroad because they want better education for their children. The prospect of bilingualism is also attractive, especially since children in Hungarian schools in the majority of cases never learn to speak any foreign language.

Western Europe Continues to Attract Hungarian Graduatesxii

Ágnes Hárs’ emigration report, published in the TÁRKI`s Social Report, points out that eight to ten percent of the 4-4,5 million Hungarians (an estimated of 350-600,000 people) in the labor market are now working and studying in other countries. The proportion of emigration with tertiary education is unique and the highest among European countries.

According to Hárs, the number of graduates in Hungary also exceeds the average. In 2017, 5,2 percent of the working-age population emigrated. With this result, Hungary—just like Slovakia, Poland and Estonia—is one of the few countries with moderate emigration. Romania has the highest number as 16,6 percent of 20-64-year-olds lived abroad last year.

The study shows that the main problem in Hungary is that the proportion of qualified people leaving the country is higher. Apart from graduates, the most significant increase can be seen among young people and entrepreneurs. On the other hand, the rate of emigration of those with lower qualifications is lower in Hungary.

The researcher estimates that the number of emigrants exceeded 300,000 last year and has increased by at least 1 percent each year since 2010. Additionally, around 2 percent left their jobs with the intention of moving and working abroad. Taking those who return into account, on average, net 1 percent of the labor market went abroad on a yearly basis. The most significant results can be seen in hospitality, construction, manufacturing and sectors that are heavily affected by the labor shortage, such as healthcare.

According to Hárs, the persistence of the sudden and rapid growth rate cannot be predicted, but the continuance of the trend can. This is partly caused by the significant wage gap. Hungary is in an unfavorable position as salaries are much lower here than in other countries.

In recent studies, Hungary was among the most marginalized countries in terms of income. In fact, it barely exceeded half of the average income of Western European countries. Although the situation has improved somewhat over the last few years, Hungarian emigration appears unlikely to slow down.

No country for children

Judit Lannert’s study titled “No country for children – Hungarian education and 21st-century challenges” reveals that the most important indicators place the Hungarian education system amongst the weakest in Europe. Public education is burdened by overstuffed curriculums and improper pedagogical methods, creating a lack of motivation in pupils and amplifying the handicap of disadvantaged students. The most recent PISA tests show a decrease in mathematical performance and a steep fall in the students’ trust in their ability to efficiently tackle problems and show that Hungarian students rank last in Europe in digital literacy despite the country’s relatively high rate of internet penetration and time spent browsing the internet. The study concludes that the Hungarian society is in a state of „future shock”, referring to the term coined by futurologist Alvin Toffler.

Future Shockxiii

István György Tóth, one of the editors of the TÁRKI`s publication remarked that the political elite started to underestimate the importance of education. He said there is a trend in Hungarian education policy that encourages children to specialise as soon as possible, favoring vocational training over lifelong learning. According to him, this attitude submits education to the day-to-day needs of the job market, and it goes against the tough demands set by the current pace of technological progress. Vocational knowledge turns obsolete fast, and this phenomenon requires people to possess a flexible set of skills to remain competitive. The current approach of the political elite – discouraging flexibility, innovation, curiosity – is running a high risk of the country falling into a negative spiral that might create a social division with one distinct part of society that will be able to compete in a globalised economy and another one that falls behind and becomes an easy target for political manipulation due to their growing frustrations.

Austria is far away, but catching up to Portugal in ten years seems possiblexiv

Reaching the Western-European standard of living is a long-standing goal of the Hungarian society. Péter Szívós’s study titled „Is Europe far away?” compared Hungary’s most important social and economic indicators to those of Western and Eastern European countries, Austria and Portugal, and Poland and Romania respectively.

The study found that Eastern European countries had a more dynamic development in terms of per capita gross national income than their Western counterparts, but Hungary’s development is the least dynamic within its group. Hungary’s 48% higher education enrollment rate may seem like a huge leap from the 15% it was at the time of the regime change of ’89-’90, but it doesn’t look so good when compared to the 68% it was in 2007. The current figure matches Romania’s enrollment rate but pales in comparison to Austria’s 83%.

The 2016 data for life expectancy at birth shows improvement in all examined countries, but the earlier differences remained the same. The current figure in Hungary is 76 years, while those born in neighbouring Austria are expected to live 81 years.

The indicators show that Austria still preserves its advantage, but the other countries featured in the study are slowly catching up. The difference between Hungary and Portugal is diminishing at a faster rate, which means Hungary could reach the level of the less developed Western European countries within the next ten years, though Hungary is ranking lower amongst the post-socialist countries than before.

Social Dividexv

Another study from TÁRKI, entitled „Building Nations with Non-Nationals” shows how hard it is to get into the upper-middle class, the top 10-20% of Hungarian society. The social differences are not as big in Hungary as they are for instance in the United States, but social mobility is very low, explained Iván Szelényi, an author of the study. In European terms, income disparity is generally low, but this value is exceedingly high within groups affected by severe material deprivation. The top 10% of society is completely secluded from the rest. Entry into that elite is becoming increasingly difficult, but due to its highly self-reproductive nature it is a status that is difficult to lose.

Szelényi added that a wealth of HUF 70 million (EUR 220,000) already places one in the top 5% – a sum equivalent to the value of a moderately nice flat in one of the more expensive neighbourhoods of Budapest.

The study of Márton Medgyesi and Zsolt Boda examines the public trust placed in institutions, an important topic due to the effect of this trust on the ratio of norm following behaviours. In recent years, Hungary has been experiencing changes in this trust, especially in political institutions. Even if trust in public institutions in general was mostly on the rise during the past ten years – even during the financial crisis in the 2007-2011 period – the trust in political institutions shows a different pattern. After the political turmoils of 2006, there was a general erosion of trust in politics, but a shift occurred in 2010: since then, those with right-wing political convictions seem to increasingly trust political institutions, while the declining trend is continuing on the left. It seems that the trust in political institutions became strongly dependent on the political sentiments of the individuals and the coloration of the current government.

Will Hungary’s Dream Come True?xvi

Throughout the 20th century, Hungarian politics has been haunted by one question: how can Hungary catch up to the economically advanced countries of the West? It seems the more Hungary’s politicians ponder this question, the more elusive the solution appears.

Hungary’s role model has always been Austria, at least when it comes to communication. When Austria-Hungary split up, the Hungarian national income per capita reached 85 percent of Austria’s GNP. According to World Bank data, Hungary’s per capita GNI measured in purchasing power parity was approximately half of the value of Austria’s in 2015.

How far can Hungary get?xvii

Since 1990, TÁRKI Social Research Institute has been publishing its Social Report which reflects vital cultural and economic changes in Hungarian society. The government has supported the study since its inception. “Is Europe far away?” author, Péter Szívós, presented his findings to the press. The researchers have compared Hungary’s economic and social indicators with those of two older Member States (Austria and Portugal) and two regional competitors (Poland and Romania).

According to the study, after the era of transitions, Eastern European countries experienced more GDP growth than Western European countries, but Hungary’s results have been the most moderate among CEE countries.

In regard to higher education, Hungary improved its position. When socialism collapsed, student enrollment rates were 15 percent, but by 2007, that number increased to 67 percent. Unfortunately, over the last 8 years, Hungary’s number of students has decreased, matching Romania’s.

In terms of life expectancy at birth, each surveyed country improved, but the differences couldn’t be eliminated entirely. In 2016 in Austria, the life expectancy was 81 years. In Hungary, this number was a slightly lower 76. It will be hard, if not impossible, to catch up with Austria. However, it’s plausible that Hungary’s economy could be on the same level as Portugal’s in just ten years.

The Hungarian National Bank (MNB) hopes that Hungary can catch Austria by 2030

The Central Bank of Hungary (MNB) published an optimistic growth reportxviii and its director, András Balatoni, presented the document’s main points on InfoRadio. The report resembles „180 Steps for the Sustainable Convergence of the Hungarian Economy,” an earlier document issued by MNB. The document sets ambitious macroeconomic targets for the year 2030, which, according to the study, could be attainable through the implementation of 180 measures. The study also proves that in light of comparison with international statistics, Hungary’s economic progress should be based on qualitative rather than quantitative growth.

As a result of the competitiveness reform planned by MNB, productivity may improve. In ten years, nominal wages could double, and with full employment, a GDP growth of 4-4.5% could be reached permanently.

This growth is essential for Hungary to close the gap, Balatoni said. The director also suggested that with a single-digit personal income tax, increased productivity and discovery of hidden economic reserves, Hungary could approach Austria’s level of wage development by 2030. Balatoni`s report is to be considered as a „mandatory treasury optimism” ordered by György Matolcsy, Governer of the National Bank of Hungary upon Orbán`s request.

Budapest, 17 March 2019.

iSpéder, Zs. Demographic traends,: Fertility, Mortality, Aging p. 13. Downloadable: http://www.tarki.hu/sites/default/files/2019-02/013_031_Speder.pdf

iiIndex- Külföld of 17 October 2018 (Hungarian portal, web daily news)

iiihttp://portofolio.hu/ and RTL Klub News of 27 March 2017.

ivhttp://szakszervezetek.hu/ Független hirügynökség of 7 May 2018.

vhttp://hungarianspectrum.org/2019/01/12/conservative-revolt-against-falsification-of-recent-hungarian-history-by-the-fidesz-far-right/

viLeon,D., Orbán`s falsification of history in Budapest, 22 September 2017. https://leipglo.com/2017/09/22/orban-falsification-history-budapest/

viiPopper,T. ,Orban continues war against civil society, 3 July 2018. https://bluelink.info/rights-and-equity/orban-continues-war-against-civil-society/

viiiKovács,Z. “No future for mixed nations” – Orbán kicks off EP campaignhttps://index.hu/english/2019/02/10/

ixhttp://www.sgi-network.org/2018/Hungary/Key_Challenges

xNémet,T.:Report on Hungarian Society: Portugal on the horizon, Austria still far away,

https://index.hu/english/2018/11/07/hungary_society_report_2018_tarki/

xiIbid. https://index.hu/english/2018/11/07/hungary_society_report_2018_tarki/

xiihttps://hungarytoday.hu/western-europe-continues-to-attract-hungarian-

xiiiIbid. https://index.hu/english/2018/11/07/hungary_society_report_2018_tarki/

xivIbid. https://index.hu/english/2018/11/07/hungary_society_report_2018_tarki/

xvhttps://index.hu/english/2018/11/07/hungary_society_report_2018_tarki/

xviSarnyai,G. Will Hungary’s Longstanding Economic Dream Come True?

xviiIbid. https://index.hu/english/2018/11/07/hungary_society_report_2018_tarki/

xviiihttps://www.mnb.hu/letoltes/growth-report-en.pdf

References/Useful Links

https://www.ksh.hu/sdg
http://ensz.kormany.hu/a-2030-fenntarthato-fejlodesi-keretrendszer-agenda-2030-
http://hand.org.hu/media/files/1450115684.pdf
http://ensz.kormany.hu/download/7/06/22000/Világunk%20átalakítása%20Fenntartható%20Fejlődési%20Keretrendszer%202030.pdf
http://www.nfft.hu/voluntary_national_review
http://eionet.kormany.hu/fenntarthato-fejlodesi-celok-megvalositasa-magyarorszagon
https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2016/10/SDG_Compass_Guide_Hungarian.pdf
https://chikansplanet.blog.hu/2018/07/30/fenntarthato_fejlodes_keretstrategia_igy_all_most_magyarorszag
http://utajovobe.eu/hirek/energetika/7743-veget-erhet-az-europai-szenhaboru
https://www.ajbh.hu/documents/10180/2791084/SDG_elvi+állásfoglalás_2017_12_19_kiadott.pdf/33b3f4e6-ae40-e743-8d32-2c98b8baea4c
http://www.nfft.hu/documents/1238941/1261771/NFFS_2EHJ_vegso_20171207_HU.pdf/9e88dce0-bd15-1803-9675-68e35b028019
https://www.researchgate.net/publication/324756348_Horvath_Imrene_Barati_Ilona-Dudas_Annamaria_FENNTARTHATO_VAROSOK_EGESZSEGES_EPULETEK_ELHETO_KORNYEZET
https://ensz-newyork.mfa.gov.hu/news/presentation-of-hungarys-first-voluntary-national-review-of-sdg-implementation-at-the-high-level-political-forum
https://ensz-newyork.mfa.gov.hu/asset/view/77176/Statement%20by%20Hungary%20on%20the%20occasion%20of%20the%20interactive%20dialogue%20on%20contemporary%20forms%20of%20racism,%20racial%20discrimination,%20xenophobia%20and%20related%20intolerance_full%20version-2%20copy.pdf
https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/kproducts/SDG_Parallel-Report_2018_Hungary.pdf
https://www.ksh.hu/sdg/cel_01.html
http://ffcelok.hu/wp-content/uploads/2018/05/HAND_SDG_indikátorok.pdf
https://profitline.hu/A-vallalatok-csupan-28-a-tesz-a-fenntarthato-fejlodesi-celokert-387905
https://www.pwc.com/sdgreportingchallenge
http://ffcelok.hu/wp-content/uploads/2018/05/MSZEH_szegénység_éhezés_oktatás_egyenlőtlenségek.pdf
https://168ora.hu/itthon/ha-a-kormanyon-mulik-meg-sokaig-meghatarozo-marad-a-a-jovedelmi-feszultseg-magyarorszagon-163366
https://24.hu/tudomany/2019/02/10/szazezrek-elnek-hazankban-ugy-hogy-ok-nelkul-szegyenkeznek/
https://index.hu/english/2019/02/10/viktor_orban_state_of_hungary_address_2019_ep_campaign_mixed_population/
http://eionet.kormany.hu/fenntarthato-fejlodesi-celok-megvalositasa-magyarorszagon
https://www.mnb.hu/letoltes/novekedesi-jelentes-2018-digitalis.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/growth-report-en.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019
https://index.hu/english/2018/11/07/hungary_society_report_2018_tarki/
https://index.hu/belfold/2018/11/06/tarsadalmi_riport_2018_magyarorszag/
https://infostart.hu/belfold/2018/11/20/ujratermelodik-a-tanulatlansag-es-az-egeszsegtelenseg-magyarorszagon
http://www.sgi-network.org/2018/Hungary/Social_Policies
http://www.sgi-network.org/docs/2017/country/SGI2017_Hungary.pdf
http://www.tarki.hu/sites/default/files/2019-02/013_031_Speder.pdf
https://www.tarki.hu/sites/default/files/2019-02/032_045_Harcsa_Monostori.pdf
Kategória: Nincs kategorizálva | Hungarian Social Watch Report 2019 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

TGM: Kivágni Orbánt Európából – HVG cikk

Az ATTAC Magyarország alelnöke

Vagy kizárják Orbán Viktort az európai konzervatív pártszövetségből, vagy nem.

Vagy kihullik az általa vezetett jobboldali Magyarország az amúgy is széteső Európai Unióból, vagy nem.

Annyi bizonyos, hogy ez a jobboldali Magyarország – ahol nem a lakosság többsége, de a politikailag aktív kisebbség többsége (radikális) jobboldali, és csak ez a tevékeny kisebbség számít sajnos – szükségképpen került összeütközésbe Európával. A magyar nép többsége a fölmérések szerint rokonszenvezik az Európai Unióval, ugyanakkor a „Brüsszelt” gyalázó állami óriásplakátok és tévéreklámok is népszerűek. (Tudják vajon a nézők, hogy „Brüsszel” metaforaként az EU-t jelöli az euroszkeptikusoknak? Hogy a két kifejezés jelentése azonos?)

Az összeütközés a lényeget érinti.

Európa – ezen az Európai Uniót, az Európa Tanácsot, az EBESZ-t, a közös európai jogi és gazdasági építményt kell érteni – , mint minden más nemzetek fölötti intézmény (főleg az ENSZ és társult szervezetei), eleve gyanús a konzervatívoknak. Mrs. Thatcher azt mondta, hogy Európa „szocialista”, ma azt mondják konzervatívok és nemzeti baloldaliak, hogy „liberális” vagy „neoliberális”. Ezek csak üres szavak. A mély ellenszenv annak szól, hogy Európa (meg az ENSZ stb.) a fölvilágosodás örököseként (elvben) a ráció és a szabadság összekapcsolásán alapul, az európai polgárokat mint egyéneket egyénenként tekinti a közös jog alanyának, érdekeiket mint individuumok érdekeit próbálja figyelembe venni.

Nemzetek (elég laza) szövetsége ugyan, ezért is olyan nehézkes, lassú és kevéssé hatékony a működése – de az európai együttműködés logikája természetesen ellentmond a nemzetnek mint a „gyökerekre”, a hagyományra, a közös identitásra (önazonosságra), közös nyelvre, irodalmi örökségre, közös történelmi mítoszokra támaszkodó, osztálytól függetlenül szolidáris közösségnek a „logikájával”, vagyis érzelemvilágával, világnézetével. Ez utóbbi a politika alanyának nem a racionális, jogkövető, elszigetelt „embert” (mint olyant) tekinti, hanem a nemzeti, etnikai, kulturális stb. azonosságtól meghatározott, együtt mozgó csoportot: ezeknek a csoportoknak a szimpátiától, együttérzéstől áthatott összekapcsolódása a nacionalisták szemében a nemzet.

A nacionalisták – ezt a szót NEM pejoratív, gúnyos vagy ellenséges értelemben használom, csak történeti jellemzőként – egyszerűen nem tűrhetik, hogy az elvont európai jogalany a nemzet és a nemzetállam megkerülésével alakítson ki szoros (erkölcsi) viszonyt az elvont/racionális joggal, amelyet a nemzetközi tanult bürokrácia adminisztrál. Ebben a viszonyrendszerben a nemzetközi jog (elvek, szabályok, szövegek), illetve a jogot gyártó és alkalmazó nemzetközi hivatalnokréteg (benne a nemzetközi bíróságoknak és más jogi fórumoknak, az értelmező szakértők meg NGO-emberek kozmopolita hálózatának a növekvő szerepével) és a civil társadalom (egyének és önkéntes egyesüléseik) között nincs semmi.

A nemzetállam nem „közvetít” a nemzetek fölötti (pl. európai) jogelvek és intézmények, illetve a nemzetállamok honpolgárai között, hanem rivális erőként (vetélytársként) áll szemben mindkettővel. (Ezt jól és világosan látja a magyar jobboldal.) Korlátoznia, gátolnia kell a nacionalisták szerint elsődlegesen közös érdekű (nemzeti egységbe forrt) honpolgárok és csoportjaik széttartó mozgásait, ugyanakkor pártolnia kell a nemzetállamoknak (nemzeti közösségeknek) az Európától eltérő, eltávolodó, centrifugális, széttartó mozgásait.

Ez nem újdonság.

Amikor a közép-európaiak és a kelet-európaiak jelentős része a Habsburg-birodalomban, „a Monarchiában” élt, akkor azt kellett megtapasztalnia, hogy „a nép” az egyes területi nemességek, arisztokráciák elnyomása és maradisága elleni harcában a XVIII. század óta elég gyakran szövetségesre talál a császári udvarban. (A „Bécs” szót épp úgy használták ekkor, mint ma a „Brüsszel”-t.) Ez a „nép” II. József és II. Lipót korában gyakran az elnyomott, kisebbségi (protestáns és görögkeleti) vallásokat, elnyomott nemzetiségeket és etnikumokat, háttrébe szorított régiókat jelentette – tehát az uralkodó bizonyos mértékig lázadásokat bátorított (közvetve) –, majd a Habsburgok egy ideig (részint érdekből, részint elvből) védelmükbe vették a legelnyomottabb csoportot (a jobbágyokat) és a leginkább kirekesztett, elszigetelt csoportot (a zsidókat) szemben a területi arisztokráciákkal, később meg a liberális kisnemesi nacionalizmussal.

Mivel a Habsburgok ellenfelei az örökös tartományok és társállamok önállósuló uralkodó osztályai voltak (az akkori centrifugális erők), ezért szövetségeseik azok lehettek, akiknek érdekük vagy világnézetük fűződött a birodalmi egységhez (a centripetális erőhöz), annak idején a liberalizálódó katolikus egyház, a szabadkőművesség, a szociáldemokrácia, az egységes birodalmi hadsereg tisztikara, a zsidók – illetve az elszakadni vágyó magyar társállam ellenében a szlávok és a románok. (Ezek az erők persze egymással se voltak jóban, de ezért vagy azért nem volt ínyükre a két erősödő, legdinamikusabb, centrifugális nacionalizmus, akkoriban a német és a magyar. Nem véletlen, hogy a „Nagy-ausztriai Egyesült Államokról” [szó szerint így!] Aurel C. Popovici, a román nemzeti vezető, Ferenc Ferdinánd főherceg, trónörökös bizalmasa írt nagy sikerű, német nyelvű könyvet, persze magyarellenes éllel.)

Kétségkívül érdekközösség áll fönn ma is a nemzetek fölötti (jogi, gazdasági, s egyre inkább kulturális) struktúrák és a nemzetállamokon belüli centrifugális erők (elnyomott osztályok és etnikumok, elégedetlen világnézeti csoportok, a nemzeti közösséggel való biopolitikai azonosságot szűkösnek érző értelmiségiek) között. Ezt se látja rosszul a magyar jobboldal. Igaz, nem is új dolog.

A világnézeti, érzületi és politikai frontvonalak elég világosan, pontosan megrajzolhatók Európa ügyében; kétségtelenül föltűnő analógiák vannak a néhai Monarchia és a mai Európai Unió sorsa között – a mai frontvonalaknak igen régi előzményeik vannak, s a mai viták olykor kísérteties pontossággal követik a hajdani disputákat.

De van, ami megváltozott.

Az Európai Unió kezdetben Nyugat-Európa intézménye volt, egyik alapvető célja az erősödő Nyugat-Németország beillesztése a második világháború utáni, nemzetközi politikai és gazdasági rendbe, majd a Brit Birodalom megszűnése után zavarba jött Angliáé. (Ettől kezdve számít Németország „nyugati hatalomnak”, azelőtt a németek közép-európainak tartották magukat, és vezető nemzeti ideológiáik mindig nyugatellenesek voltak: az ellenfél Anglia, Franciaország meg a katolikus államok. Fontos, hogy a háború utáni Németországot a kisebbségi katolikus polgárság építette újjá, a CDU a régi katolikus Centrumpárt utóda, Adenauer is hithű katolikus volt, nyugatbarát. Már a weimari időkben a katolikus Centrum és a szociáldemokrácia kormányzott együtt, ez ma sincs másként. Ezek voltak és maradtak a protestáns árnyalatú német nacionalizmus ellenfelei. Megjegyzem, az Orbán-kormányok is többnyire reformátusokból álltak, ez mára kicsit módosult.)

A nyugat-európai szövetséget fokozatosan bővítették, de 1989 után, mint ismeretes, csatlakoztak a kelet-közép-európai és kelet-európai országok is.

Evvel az érdekeltek különféle reményeket kapcsoltak össze az egyértelmű gazdasági és stratégiai megfontolásokon túl. Az antinacionalista „keleti” erők – illuzórikusan – biztosítékot láttak Európában a saját otthoni nacionalista vetélytársaikkal, ellenfeleikkel szemben, és olyan fejlődés lehetőségét, amely megerősíti a szuverén egyének önállóságát (azaz a fölvilágosult, liberális individualizmust), ez viszont oldani lehet képes a faji-etnikai szolidaritás tömörségét és szubverzív erejét.

Meg hát mindenki örült, hogy jön a pénz.

Jött is, de ez újabb nehézségeket jelentett. Az európai átutalásokat lehet „kohéziós alapoknak” meg „európai pályázatoknak” meg „közös programoknak” nevezni, de ez akkor is csak segély.

Alamizsna.

A szegény rokonnak juttatott pénzecske hasznos, de megalázó. Az adományozót mindig gyűlölik. Gyűlölték nálunk Széchenyit, Hatvanyt, Baumgarten Ferenc Ferdinándot, azokat, akik közcélra – pláne kulturális célra – adományoztak a vagyonukból. Most a botrányos plakáton Soros György és Jean-Claude Juncker fényképét látjuk. Az látszik közösnek bennük, hogy pénzt adnak (vagy adatnak), meg valahogy nemzetköziek. Az adakozó, az adományozó iránti rejtett neheztelés (ressentiment), az adományozó „valódi” szándékait illető kétely (hiszen tudni véljük, hogy jó ember és nagylelkűség, önzetlenség nem létezik, hiszen csakugyan ritka) összekapcsolódik a fölvilágosult, nemzetek fölötti „udvar” iránti bizalmatlansággal, hiszen az EU meg az informális liberális-haladó hálózat, II. Józsefhez és legtöbb utódához hasonlóan a császári trónon, akarva-akaratlanul híve és pártfogója (megint) a honi elégedetleneknek, a nagyvárosi radikálisoknak, mindenféle inszurgensnek. Annak ellenére, hogy ezek a nemzetközi vezető emberek, ha ismernék a „lokális”, azaz provinciális elégedetleneknek a nézeteit meg a lelkivilágát, utálnák őket.

A neheztelés és a bizalmatlanság kezdettől fönnállt (ahogyan megvolt Anglia és Európa között is), mind a nyugati, mind a keleti fél föltételezte, hogy a másik kihasználja. (S ebben nem tévedett nagyot egyikük se.)

S amikor megjelentek – elsősorban, de nem kizárólag a migrációs jelenségek hatására – a centrifugális („euroszkeptikus”, Európa-ellenes) erők Nyugaton is, akkor a bizalmatlanság és az ellenségesség helyét átvette a beletörődés, az apátia, a halogatás, a tehetetlenség.

A szélsőjobboldali propaganda hatására szinte valamennyien az Európán kívüli országokból menekülők problematikáját értjük „migrációs jelenségeken”, holott a legfontosabb – mennyiségi, gazdasági, demográfiai és kulturális értelemben – a kelet-európaiak hallatlan méretű, tömeges kivándorlása, áttelepülése Nyugat-Európába. (Ma pl. ötmillió román él és dolgozik Nyugat-Európában, a lengyel és balti adatok is hasonlók. A magyarországi kivándorlás ezekhez képest még nem jelentős.) Az európai átutalásokon (adományokon), hiteleken, pályázatokon, tendereken, szövetségi segélynyújtáson kívül a kivándoroltak hazautalásai is egyre jelentősebb tételt jelentenek a kelet-európai gazdaságokban és társadalmakban. Nyugat-Európában a volt gyarmatokról érkezett populációk mellett, de már alighanem nagyobb részben a kelet-európaiak végzik a nehéz, alantas (és rosszul fizetett) munkákat.

A kelet-európai migránsok, bevándorlók, vendégmunkások nem lettek a nyugati rendszerek nagy hívei, hiszen az ő ottani kizsákmányoltatásuk mértéke az égbe kiált. Az egyre több idős és beteg ember mellett kelet-európai nők végzik a személyes ápolói és háztartási, azaz cselédmunkát, s mint kiderült, a legsúlyosabb egészségi és pszichológiai károsodásokat szenvedik el.

Ezekre a kelet-európaiakra azonban szükség van, munkájukat a nyugatiak nem lennének hajlandók elvégezni. (Megjegyzem, az egész migrációs problematika rejtett dimenziója a nyugati állásokért és lakásokért folytatott versengés a kelet-európai „legális” vendégmunkások és bevándorlók, valamint a közel-keleti és afrikai menekülők között.) A „fehér” kelet-európaiak iránti nyugati antipátia nem olyan heves, mint a színesek és/vagy muszlimok elleni, bár az előbbi is növekszik.

A kelet-európai piacok (különösen az olcsó munkaerőpiacok) se jönnek rosszul.

E pragmatikus megfontolások mellett bízvást elmondható, hogy a Nyugat mélyen megbánta a keleti bővítést. Az Európa iránti gyűlölet – amelynek a legszélsőségesebb példája Csehország – a lényeget illetően (tehát a puszta anyagi előnyökön kívül) általánosnak mondható a kelet-európai nemzeti elitekben, az európai és nemzetközi struktúrák alapgondolatait (az emberi jogok mindenkire kiterjedő érvénye, a faji, etnikai, nemzetiségi, nemi, életkori, egészségi stb. diszkrimináció tilalma, a jog elsőbbsége, a nacionalizmus és a militarizmus elleni elfogultság, a határok légiesítése, az állampolgárság föderalizálása és nemzetköziesítése, a egyenlőségnek mint alapelvnek az elismerése és í. t.) ezek a helyi elitek nem osztják.

Van ebben nemzeti előítélet is bőven: bennünket durvának, közönségesnek, rendetlennek, anyagiasnak, korrupcióra és tolvajlásra hajlamosnak, megbízhatatlannak, stílustalannak – zabálósnak, ordítozósnak, verekedősnek, részegesnek, édesszájúnak, kövérnek (!), laza szexuális erkölcsűnek, rosszul öltözöttnek – tartanak. Benne van a mindenkori gazdagok és előkelők lenézése a szegényekkel, a plebejusokkal, a tanulatlanokkal szemben.

Ezek a kellemetlen, nem kicsit sovén kísérőjelenségek is hozzájárulnak a Kelet-Európával kapcsolatos döntő nyugati attitűd kialakulásához: nem várnak tőlünk semmit.

Orbán Viktort nem egyszerűen ellenségnek tekintik, bár efelől sincs semmi kétség, hanem a tipikus kelet-európainak. (Ezen belül persze gátlástalanul ügyesnek, immorálisan intelligensnek és érdemtelenül sikeresnek.) Orbán Viktorból hiányzik a szótartás, a nyugati társadalmak leglényegesebbnek tartott vonása: a szerződések, megegyezések, ígéretek betartása, ami nélkül az üzlet se lehetséges, hiányzik belőle az egyenlőség (jogegyenlőség) ösztönös tisztelete, honfitársai és partnerei jogos érdekeinek a tekintetbe vétele. Az önzés elfogadott ebben a dekadens Európában, de a nyílt, hencegő, melldöngető, szemérmetlen önzés nem. Orbán Viktorral és minden önállóságot, intézményi és lelki függetlenséget eltipró államával (ahol nincsenek jogok, csak szeszélyes kedvezések és épp oly szeszélyes eltűrések és félrenézések) kapcsolatban senkinek nincsenek már illúziói.

Ám ezt a szomorú helyzetet Nyugat-Európában nem valamely egyenrangú, szövetséges állam sajnálatos bukásának nézik (habár diktatúrák, rasszizmusok, sovinizmusok és jogfosztások Nyugaton is bőven előfordultak), hanem Kelet-Európa általános, gyógyíthatatlan jellegzetességének, népeink nemzeti jelleme megtestesülésének.

Azért nincs nagy lelkesedés az iránt, hogy Orbán Viktort kikergessék a konzervatív európai pártszövetségből (EPP), mert úgy vélik, valami hasonló – talán kevésbé szórakoztató – barbár jöhet csak utána, aki még fasisztább és még modortalanabb. De mindegy, a kelet-európaiak már ilyenek, s ha nem lehet őket valami másodosztályú karámba terelni (vö. „többsebességes Európa”, „mag-Európa”, tehát evvel szemben: héj-Európa), akkor az Európai Uniónak különben is annyi, Orbán ide vagy oda.

Babiš, Zeman, Fico, Dragnea, Bojko Boriszov (az olyan aspiránsok, mint Vučić vagy Đukanović) meg Orbán: mindezek korruptnak tetsző, erőszakos, Európa-ellenes nacionalisták. A szlovák, a román és a cseh „baloldalt” már régen ki kellett volna zárni a maguk szocdem európai pártszövetségéből, Cseh- és Morvaország Kommunista Pártját a radikális baloldali pártszövetségből, hiszen ezek soviniszta, rasszista, homofób, nőellenes, Európa-ellenes (a román esetben klerikális) erők („szocialista” és „kommunista” név alatt régimódi és züllött reakciósok). Nem tartják érdemesnek, mert úgy gondolják, hogy ezekben az országokban utoljára a „létező szocializmus” alatt (tehát kényszerűségből) volt némi nyoma a civilizációnak (amelyet a népbarát zsarnokság tartott meg), a kelet-európai volt „szocialista országokkal” és politikájukkal jelenleg nincs mit kezdeni.

Mind Orbán megtartása, mind kikergetése esetén az indíték a megvetés lesz.

Nyugaton őszintébb eurokraták azt gondolják, hogy amennyiben a tagállamok (értsd: a kelet-európai tagállamok) jogköreit nem csökkentik, annyiban az Európai Uniónak lőttek. Amikor a tagállamok önállóságát akarják korlátozni, természetesen nem a viszonylag civilizált nyugati államokra gondolnak (bár ott is jönnek föl mindenütt a fasisztoid barbárok), hanem a mi délceg kelet-európai államainkra, különösen Magyarországra, amely minden értelmesnek látszó dolgot blokkol, és amelynek a vezetői szüntelenül botrányosan viselkednek a világot jelentő deszkákon és saját kis hazai amatőrszínpadukon egyaránt.

Ezekben a nyugati vélekedésekben nem kevés az igazságtalanság és a tudatlanság, de ahogyan a nyugatiak adottnak veszik a kelet-európaiak faragatlan, makacs, mániás, értelmetlen ellenkezését és rontópálságát, továbbá leküzdhetetlen bűnöző hajlamaikat – ami nem szép tőlük –, éppen így lássuk be mi is, hogy a nyugatiak beletörődő, unott megvetése irántunk úgyszintén adottság. Ráébredtek, hogy a kelet-európai kormányokat pénzzel se lehet megvesztegetni, ha sovinizmusról, rasszizmusról, szexizmusról, homofóbiáról, Európa-ellenességről, antiföderalizmusról stb. van szó, mert ez utóbbi vonások vezetőink számára még a lóvénál is értékesebbek. (És ezeket a mindenütt létező politikai magatartásformákat manapság világszerte Kelet-Európával, mindenekelőtt Magyarországgal azonosítják, ami annyiban jogos, hogy az ilyesmi nálunk párosul a legintenzívebb antidemokratizmussal, a legnagyobb antipluralista hatalomkoncentrációval és az eltéveszthetetlenül posztfasiszta propagandamámorral és őrjöngéssel.)

Akár benntartják Orbánt Európában, akár kilökik belőle – s vele szegény Magyarországot –, ez Európának mindenképpen rossz. Gyöngíti a kohézióját, és állandó botrányba és zajos konfliktusba keveri, ami – pláne hogy Európa mai vezetői gyönge képességű és bátortalan emberek – az egyre népszerűtlenebb intézményrendszert válságba kergeti, a fasizálódás, a szo

ciális elégedetlenség és a politikai zűrzavar, instabilitás pedig Nyugaton is fenyeget. De ezt már amolyan kelet-európaizálódásnak fogják föl. Pedig hát nyilvánvalóan ez nem a legfontosabb ok.

Mindenesetre pillanatnyilag Európa „magvát” csak a félelem tartja egyben. A félelem: nehogy olyan legyen Európa, mint Magyarország.

Forrás: https://hvg.hu/velemeny/20190306_TGM_Kivagni_Orbant_Europabol

Kategória: Nincs kategorizálva | TGM: Kivágni Orbánt Európából – HVG cikk bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

György Droppa: Academic freedom under drastic attack

Academic Freedom under drastic attack

No question, Orbán’s regime is like this. They want to reign in all areas of life. One could say, that this is the nature of exercising power, but what’s the point when rulers decisions are becoming obviously counterproductive. What is the point of an open attack against the knowledge-based society. Orban’s extreme right ruling is increasingly unpredictable. More and more people are asking, are the intellectuals the academicians the new enemy?

It all started with the Fidesz era, with retirements over age 65, payment withdrawals, and by the appointments of university chancellors. The task of these government officials was to supervise not only financially but the daily life of universities. Students and teachers were shouting together on the streets of Budapest; “Free Country, Free University.” Then, still many people believed that the democratic system still works on a certain level and there will be some type of reaction to the protests. People were hoping in some type of compromise solution. But Orbán’ system works differently. With retirements, with firing, with such intimidations, where students were afraid of not to be admitted, they were afraid that because of a Facebook comment, or because of a photograph taken at a protest will not be able to make their exam, etc.

The next big step of mental well poisoning was the comma running and expulsion of the Central European University. To make it clear, our government founded a university as the main enemy of Hungary. Then it was hard to imagine that this idiocy could be exceeded . But they were able to do that. The newest enemy is the Hungarian Academy of Sciences (MTA). The goal is to significantly cut their modest budget, and to assign the independent scientific body to a minister. This would mean the disappearance of several prominent scientific institutes.

Today the demonstrators surrounded the reputable Budapest building, while the presidency of MTA discussed the topic. As a result, the scholarly body will boycott the plan. The long term result cannot be judged today. The question is; what comes next? Orbán`s autocratic system less and less tolerates the autonomous institutions and individuals.

Budapest, 12 February 2019.

György Droppa

Kategória: Nincs kategorizálva | György Droppa: Academic freedom under drastic attack bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Matyas Benyik and György Droppa: Neo-Nazis marching again in Budapest

Every year in early February domestic and foreign far right groups celebrating the „breakthrough” of German and Hungarian forces on February 11, 1945 from the city of Budapest, which was surrounded by Soviet troops on all sides. In December 1944 two Soviet peace parliamentarians were killed when they were trying to convey an ultimatum.

The siege of Budapest lasted 64 days and was one of the bloodiest encounters of the war. Hitler forbade the German military to abandon the city or to try to escape before the total encirclement of Budapest took place. The fights went on from streets to streets and the frontline often changed.

Between December 24 and December 27 the Red Army managed to surround the Buda side of the city. The Soviets reached Pest in January and by January 17 they liberated the Pest ghetto. The siege of Buda started on January 20 and lasted until February 11.

So, this is the „Day of Honor” the Hungarian, German and Austrian neo-Nazis, as well as from other neighbouring countries (e.g. Ukraine, Slovakia, Romania, Serbia, etc.) remember every year in early February. According to their website the walking tour is organized „in remembrance of those Hungarian and German soldiers who in World War II heroically defended Budapest and Western Europe from the Bolshevik Red Army.”

As always, some of the Budapest anti-Fascist groups (about 150 people, mainly young ones holding red flags and a lot of them is a close ally of Attila Vajnai`s Workers Party of Hungary 2006) went out to protest against the „Day of Honor” on February 9. This year, the neofascists were banned to gather in the Buda Castle district, because since the beginning of this year it has been a new governmental area with Orbán`s office, similarly to the infamous Horthy time in the inter world war period. The neo-Nazi groups, with about 300 Hungarian and foreign participants claiming themselves as only „tradition-keepers” were holding their rally on Buda side in Városmajor near the rebaptized from Moscow Square to Széll Kálmán Square. They were dressed in black, in SS uniforms and with swastikas. The foreigneres were even ready to pay EUR 10/person (about HUF 3,200, while the Hungarians HUF 2,000) as a participation fee, and looked happy because they are banned to hold such neofascist demonstrations in their home country. This phenomenon is another brilliant example of the right wing shift of the Hungarian political life. It is also an alarming and dangerous development in Hungary that the ruling Fidesz encourages to produce falsified accounts of our history from a far right perspective. On top of that it is sad to see that neither of the parliamentary opposition parties supported the antifascist demonstrations.

The most significant negative development, however is that the opposition parties are accepting the previously hard-core far-right Jobbik party as „their partner” while Attila Vajnai`s party being a Communist is excluded from the anti-Orbán coalition.

The 18th State of Nation Address of PM Viktor Orbán was given at Várkert Bazár (at the foot of the Castle Area) on Buda side on February 10. It was the first time that the venue was hermetically closed for the public, it was surrounded by heavy blocks of concrete, covered by black canvas. The audience of Orbán`s State of Nation Speech was transported there by big buses. An all-opposition demonstration was organized with about 1,000 people against Orbán`s dictatorship in front of János Áder`s, State President`s Office in the Castle.

Well in advance of Orbán`s speech it was clear that a new political situation is emerging in Hungary before the oncoming EUP elections. It was not a surprise that Orbán had ramped up his populist rhetoric claiming that Hungary is the last resort to fight against the „islamization” of Europe. Orbán called the Hungarian opposition as „a bunch of pro-immigration politicians who are kept on a respirator by George Soros and the EU bureaucrats”. His rhetoric might strengthen the hand of those calling for Orbán’s right wing populist party Fidesz to be ousted from the European People’s party.

These are the antecedents of Mike Pompeo`s visit to Budapest on February 11. Orbán`s illiberal rule will be the focus of the discussions. U.S. diplomacy toward Hungary is entering a new phase as Washington strengthens its efforts to counter Russia’s and China’s growing influence over central Europe. Pompeo is seemingly concerned about democracy, but his real aim is to bolster security relationships with Hungary and to conclude deals of defense cooperation (i.e. selling US air-defense missiles to the region).

Pompeo is scheduled to meet with Hungarian civil society leaders before seeing local officials and will also announce a new program to support independent media in central Europe. Orbán has tightened his grip on civil society organizations, news outlets and academia to create a state modeled on the likes of Russia and Turkey.

Budapest, 11 February 2019.

Matyas Benyik and György Droppa

Krisztina Noé at Moscow Square repbatized to Széll Kálmán Square

Kategória: Nincs kategorizálva | Matyas Benyik and György Droppa: Neo-Nazis marching again in Budapest bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tamás Gáspár Miklós: Jót akartunk, de tévedtünk – interjú a 168órában

Az ATTAC Magyarország alelnöke
Tamás Gáspár Miklós

Ne nagyon hetvenkedjen az ember, ha elmúlt hetven. A közönség mégis valami ilyesmit vár. Tamás Gáspár Miklós születésnapján a lapokat interjúözön árasztotta el. Hogy írásunk hőse öregszik – és a hiúság vétke sem idegen tőle –, a felvételeken rosszul palástolt meghatottság is bizonyítja. Kolozsváron kisebb konferenciát szerveztek a tiszteletére, Budapesten egy kis klubban baráti körben tisztelegtek előtte. Az életút fontos és érdekes, ha úgy vesszük, már közkincs: a politikai cselekvés filozófiai megalapozásának véget nem érő folyama. Cikkek és médiaszereplések halmaza. A közönség pedig külön számon tartja a manírokat. A híres sétapálcát. A csokornyakkendőt. A szivart. Gazsi harminc éve ingerli, provokálja és szolgálja a közönséget. Valahogy úgy vagyunk vele, mint a kokainnal: zavar a függőségünk, de nem bírunk leszokni róla. Mielőtt bármit is leírunk róla, szögezzük le: nagy arc, nagy ember, a rendszerváltás korának klasszikus alakja.

Amikor megismerte a szélesebb közönség (erősen kezdett, parlamenti képviselőnek választották be az utolsó kádári parlamentbe), már jelentős út állt mögötte. Igaz, a megelőző időket leginkább a közeli eszmetársai, a szamizdat aktív fogyasztói és a Szabad Európa Rádió hallgatói ismerhették. De a városban akkor is „jelen volt”, nem láthatóan, mégis tudhatóan. A rádió pagodájában láttam először, épp vitatkozott, pontosabban előadott. Egy cikkét vagy nyilatkozatát magyarázta, amelyben konzervatív-liberális elveit fejtette ki. Mivel a két dolog, a tiszta liberalizmus és a konzervatív-liberális felfogás nagyban különbözik. Ő az utóbbit vallja. Az előadás oly szemléletes, annyira meggyőző volt, hogy a vele lévő tisztes hölgy (akkoriban az új arcokat rajongó raj követte) fellelkesült. Azonnal indítványozta, ha így van, váljanak külön, váljanak le az SZDSZ-ről, alapítsanak pártot. TGM persze zavarba jött: „Asszonyom, lehet, hogy így van, mégsem lenne most célszerű. Egyelőre nem.” A politikában ez volt Gazsi sajátja – és hibája.

A filozófiai értelemben tökéletes megoldást javasolta, de az rendszerint nem volt megvalósítható.

Egyéniségén már akkor átütött a született revizionista marxista. Lelke legmélyén ugyanis az volt, erdélyi úrba oltott Karl Kautsky, aki tiszta forradalomról, a tőke uralmának megdöntéséről álmodik, s mivel az szűkös emberi létünk határain belül megvalósíthatatlan, hogy ne múljon haszontalanul az élet, nekiállunk és reformálunk. Jóléti államokat eszkábálunk. Igaz, ma már erre sincs mód. Legföljebb küzdhetünk a NER ellen.

Fotó: Bazánth Ivola

Hogy a kép pontosabb legyen, szólnunk kell a hősünket övező értelmiségi fanyalgásról. Arról, hogy egy szűk rajongói kört leszámítva miért volt gyakran népszerűtlen. Hogy nem értették, elítélték, gyermeteg álmodozónak és – írjuk le – izgágának és bogarasnak tekintették, aki pusztán az érdekesség miatt tagadta meg a korábban vallott elveit. Az SZDSZ-ben „nehéz embernek” számított, ma sem értik, miért „sodródott” megállíthatatlanul a legmélyebb újbaloldalra, a jobbosok szóhasználata szerint bele a komcsiságba. Egy nemrég tartott vitában TGM vágta át a csomót: „Bizonyos értelemben nyilván az vagyok.”

– Így szokott történni nálunk. A divatos álláspont Magyarországon az, hogy az ember a homlokára üt egy bélyeget, induló álláspontjához ragaszkodik, lassanként belemerevedik – mondja Tamás Gáspár Miklós. – Engem ez nem nagyon érdekel. Köztünk szólva untat. Engem az érdekel, hogy az ember kísérletezik, megpróbálja az igazságot minél jobban megközelíteni.

TGM nehezen viseli a politikai unalmat. Ezt még az SZDSZ is nehezen tolerálta. Vulgárisan úgy fejezte ki egy volt párttársa, hogy

„a Gazsi az a szabad madár, aki, amikor hosszú vita után némi egyezség kialakult, berepült az ablakon, hogy belerondítson a ventilátorba”.

Ez persze torzkép. A szerzőt övező „népi előítéletek” bornírt esszenciája. Akik mondogatták, jópofaságnak tartották. Egyúttal azt is jelzi, hogy a politikai establishment miképpen viszonyul a legcsekélyebb autonómiához.

Maga a rendszerváltás, amely egybeesett a TGM-jelenség intézményesülésével, mégiscsak fénylő pillanat, bár történelmi epizód volt. Az örök kétkedőben máig mély nyomot hagyott.

– Az az év nagy év volt. Példa arra, hogy a szabadság felé rohanó korszakok milyen intenzitással termelik ki a maguk tehetségeit. Áramlottak a gondolatok, emberek. Rengeteg önfeláldozó, időt és pénzt nem kímélő emberrel lehettél nap nap után együtt. Hónapokig az országot jártam, hoztak-vittek kis Trabantjaikkal, Wartburgjaikkal. Csak szólnom kellett: gyerekek, nem megy arra holnap valaki?, és máris jelentkezett Laci, a vezetéknevét elfelejtettem, de ha látnám, megismerném. És másnap megvárt, saját pénzéből bérelt magának szállodai szobát. Hazahozott, és átadott egy másik Lacinak.

Ez példa arra is, hogy a történelemben mennyire számít a szerencsés csillagállás. Hogy pusztán akaratból nem megy. Hogy ma, midőn tél van, és csend és hó és halál, ezek az emberek is eltűnnek a földről. Bizonyára léteznek valahol, visszavonultak a magánéletbe. Kiváló családapák, hasznos tagjai a közösségnek. De országos és világügyekkel egy ideje már nem törődnek.

– De ők nem látszanak. Én, mivel író vagyok, látszom.

De ő sem látszik jókedvűnek. Amit magunk körül látunk, abból a mai TGM is érthető, levezethető. Az emberek fanyalgása is. Valami remény talán kellene. TGM mondanivalója erről annyi, hogy az ellenzékről, bár áldozatukat tiszteletre méltónak tartja, „kegyeleti okokból” nem beszél.

A szamizdat színpadáról érkező írónak ’89-ben sem voltak illúziói. A politikát mint életformát nem tartotta sokra.

– Nem vagyok miniszteriális férfiú – mondta a koalíciókötés küszöbén, még ’94-ben, a tévéskocsi hátsó ülésén ülve. Magunk is gyanítottuk, hogy számára ez inkább szerep, kísérlet és tapasztalat.

– Tudtam jól, hogy a patkót nem Széchenyi Istvánok, Eötvös Józsefek fogják megtölteni, ám a veszedelmes anomáliák már akkor kezdtek kiütközni. Pedig a későbbi garnitúrákhoz képest az akkori emberek valóságos félistenek voltak.

Amikor TGM otthagyta a parlamentet, azt gondoltuk, hogy a tudományos karrier vagy filoszság vonzza, de a politikából sehogy sem akart kikopni. Ha itthon volt, többet szerepelt, mint valaha. Gyanakodni csak akkor kezdtünk, amikor ’96 táján töprengő megjegyzést tett az SZDSZ ősellenfelének számító Horn Gyulára, mondván: mélyen magányos embernek, alkatilag baloldali figurának látja.

– Megpróbáltam megérteni – magyarázza. – Végül is kortársam volt.

Kelet-Európa tragédiája ’94–96-ra bontakozott ki teljes pompájában. Néhány év alatt kétmillió állás szűnt meg Magyarországon, szétestek a forráshiányos téeszek, kitört a délszláv válság, folyt a vér, Szarajevót ostromolták, omlott és bomlott Csehszlovákia, feltűntek a Tudjmanok, a Meciarok, a Milosevicsek, az Izetbegovicsok, Romániában sorra tárultak fel a Ceausescu-időkben feltöltött, fekáliától bűzlő árvaházak poklai. A Tiszát a cián marta szét, TGM szűkebb pátriájában, Erdélyben töltekezni, harácsolni kezdtek az első rabonbánok, a lakosság vészesen fogyott.

Bal felé keresett kiutat. TGM állítása szerint a pluralizmus felszámolásának terve a jobboldal terveiben már 1990-ben készen állt.

– Amivel Antall, Boross vagy Csurka sikertelenül próbálkozott, az Orbánnak 2010-ben simán összejött

– mondja.

A liberális korszak mérlege szomorú.

– Jót akartunk – állítja TGM. – Azt hittük, hogy a szabadság mákonya részegítő. Komoly kárpótlás a csökkenő biztonságérzetért. Tévedés volt. Jót akartunk, de tévedtünk.

Lassan múlnak a barátságok is. Az SZDSZ-ből való kilépés 2000-ben még nem lett volna vízválasztó, a kapcsolatok fokozatosan redukálódtak baráti főbiccentéssé, ötévenkénti kósza telefonná. TGM kettős fénytörésben él. Erdélyi barátai nacionalisták, a pestiek liberálisok.

Fotó: 168 Óra archív

A gyakorlati politika kevés sikert, annál több csetlést-botlást és félreértést hozott számára. Sokan évtizedek távlatából is felróják (az urbánus gőg tobzódásának tartják) az 1990-es Mucsa vagy Európa cikket, amelyet a Beszélőben, a kampányfinisben tett közzé. Nyakába varrnak egy „puccskísérletet”, amelyet képviselőként a Duna-parton, a mikrofonerdőnek nyilatkozva a taxisblokád csúcspontján hirdetett volna meg. A jobboldal régi mániája, hogy a blokádot a Mérleg utcából Pető Iván irányította. A lobbanékony TGM nem mindig óvatos, ezért néha bizarr helyzetbe keveredik. Felróják neki azt a történetet is, mikor egy roma srác a buszon megkéselt egy romát, s TGM, félreértve a helyzetet, tüzes beszédet mondott a rasszizmus ellen.

Az első félelmes jelet 1989-ben észlelte. A Nagy Imre-szobor mostani hűlt helyén – akkor még Ságvári térnek mondták – váratlanul megállította egy öregúr.

– Vigyázzon, fiatalember – mondta akkor. – Hallgasson meg. Ha nem vezetik be a diktatúrát, itt terror és fasizmus lesz.

– Ugyan már, bátyám, miket nem mond – ellenkezett a képviselő.

Évek teltek bele, míg megértette a figyelmeztetés lényegét. Az az öregúr azt próbálta megértetni, hogy a hazai konzervatív jobb úgy kapcsolódik a szélsőjobbhoz, hogy abból nem vezet demokratikus kiút. Legyőzik őket, vagy ők győznek.

Mondják, a filozófia igazi közvetítő médiuma sokkal inkább az élőszó, mint a betű. Erre épült a platóni akadémia. TGM-ről nehéz eldönteni, hogy szóban vagy írásban hatékonyabb. Tűpontos stílus, elképesztő termékenység a sajtómérleg, miközben az internet is csordultig van interjúfolyamokkal, stúdióattakokkal. A TGM-i szereplések nagy értéke a kevesek által méltányolt belső koherencia, a korszakokon átívelő következetesség. TGM számos műfajban érdekes és szórakoztató. Ez olyan adomány, amit a politikában nem szoktak megbocsátani. Hétezer kötet könyv közé besuvasztva egy filozófus könnyen elviselhető. De hogy reklámozza, hivatkozza, széljegyzetelje az olvasmányait, több mint bosszantó. Ki olvassa Magyarországon Kunfi Zsigmond írásait, Kautsky műveit?

A helyzet TGM szerint több mint reménytelen. Hogy a rasszizmus, az antimigránspaktum betölti a világot, hogy mindent elural a káosz, hogy elképesztő figurák (Mayek, Trumpok, Kaczynskik, Salvinik) uralják el a világpolitikát, hagyján. Másutt is van rasszizmus, bevándorlási hisztéria.

– De ebből nem mindenhol következik, hogy fölszámolják a bírói függetlenséget, az egyetemi autonómiát, kormányirányítás alá vonják az Akadémiát – mondja a filozófus. – Némi fölzúdulást azért keltene, ha néhány hónap alatt bezárná oldalait a The New York Times és a The Washington Post.

Magyarországon két olyan újság szűnt meg, amely évtizedek óta a közélet oszlopának számított. Tüsszentés nem hallatszott.

Ha nincs is tiltakozás, ellenkezni még lehet.

– Sőt, azt meg is kell szervezni – mondja Gazsi. – Normális kultúrákban létre is jönnek a felháborodás, a tiltakozás médiumai.

TGM, mint mondja, ma már jobban otthon van Szlovéniában, Horvátországban, Boszniában, mint Budapesten. Szlovénül persze Budapesten viszonylag kevesen olvassák TGM műveit.

TGM ma már tekintély, ha nem is nálunk. Ez már azért is furcsa, mert a közhittel ellentétben ifjú fejjel objektív okokból sem lehetett volna világpolgár. Mielőtt Erdélyből Magyarországra került, Budapesten még két hetet sem töltött. Külföldön 1986-ban, harmincnyolc éves korában járt először. Elképesztő sokk lehetett, amikor valaki az „ódon Erdélyből” érkezik, s a horizonton megjelennek New York tornyai.

A történetnek még nincs vége. Ráadásul az alapkérdés is megmaradt. A két megélt zsarnoki rend (a kádári és az orbáni) közül melyik a vacakabb?

– A Kádár-rendszer sikeresebb volt a maga sajátos koordinátái között. Fűtött lakás, jobb közlekedés, világítás, emelkedő nívójú oktatás, jobb táplálkozás. Szűkre szabott jólétből és szabadságból mentünk a nagyobb jólét és szabadság felé. Az orbáni irány fordított. Nagyobb jólétből, szabadságból haladunk egy szűkösebb, zártabb társadalom felé. Az az ajtó kifelé nyílott, ez az ajtó befelé csukódik. A felső középosztálynak több a pénze, de ettől nem lett boldogabb.

TGM viszont valószínűleg boldog könyvtára menedékében. Maradjon is így! Néhány dolgot hetven fölött is okvetlenül meg kell írni még. 

Forrás: https://168ora.hu/itthon/tamas-gaspar-miklos-jot-akartunk-de-tevedtunk-163013
Kategória: Nincs kategorizálva | Tamás Gáspár Miklós: Jót akartunk, de tévedtünk – interjú a 168órában bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Szalai Erzsébet: Kizsákmányolás az újkapitalizmusban – cikk a Mércén

Szalai Erzsébet

Magyarországon a rabszolgatörvény támasztotta fel haló poraiból a kizsákmányolás fogalmát. Mindazonáltal a kategória – az elmúlt harminc évet tekintve – a magam munkáiban már korábban is megjelent. A kizsákmányolásról alkotott elméletem lényege az volt, hogy bár a munkásosztály léte az újkapitalizmusban csupán a részlegesség szintjén tételezhető, ez  nem jelenti a kizsákmányolás mint alapvető termelési viszony „fennállásának” tagadását. Sőt, a kizsákmányolás az újkapitalizmusban éppen azért lehet különösen intenzív, mert a munkásság jórészt atomizált, nem, vagy csak korlátozottan képes egységes osztállyá szerveződve érdekei megjelenítésére és képviseletére. (Bővebben lásd Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban és Az újkapitalizmus – és ami utána jöhet… című könyveimet).

Nem véletlen azonban, hogy a kizsákmányolás fogalma a régi vágású, vulgármarxista politikai gazdaságtan kikopásával – régiónkban, egy-két kivételtől eltekintve a rendszerváltás utáni teljes felszívódásával – nem csak a szellemi életből, de a közbeszédből is szinte teljesen eltűnt. A neoliberális globalizációval – a régióban a jórészt neoliberális rendszerváltással – összefüggésben gyorsan nőtt a munkanélküliség és terjedt a munkaerő „rugalmasítása”, melyek gyengítették a munkásság alkupozícióit. A munkásoknak kvázi hálásnak kellett lenniük a „munkaadóknak”, hogy azok alkalmazzák őket – kizsákmányolásuk, mint alapvető termelési viszonyuk nem igen jutott el tudatuk küszöbéig. A szellemi élet emberei pedig – a régióban olyanok is, akiknek karrierje a régi rendszerben a marxi politikai gazdaságtan tanulmányozásához és terjesztéséhez kötődött – úgy menekültek a kategóriától, mint valamely stigmától.


A kizsákmányolás fogalmát a ’70-es évektől kezdődően a nemzetközi irodalomban döntően csupán az analitikus marxisták (többek között Elster, Wright, Roemer) használják: igyekeznek a kategóriát empirikusan – döntően a játékelmélet és a racionális választások elmélete alapján – igazolni, pontosabban meghatározni. A továbbiakban elsősorban Wright gondolatmenetével foglalkozom, mert az tűnik a legátfogóbbnak.

Wright definíciója szerint: „Ha egy egyenlőtlenséget a kizsákmányolás kifejeződéseként írunk le, akkor azt állítjuk, hogy meghatározott fajta ok-okozati kapcsolat van a különböző cselekvők jövedelme között. Konkrétabban: akkor mondhatjuk, hogy a gazdagok kizsákmányolják a szegényeket, ha két dolgot állapíthatunk meg: a gazdagok jóléte ok-okozatilag a szegények deprivációjától függ – a gazdagok azért gazdagok, mert a szegények szegények. Továbbá a gazdagok jóléte a szegények munkájának eredményétől is függ – a gazdagok ilyen vagy olyan mechanizmusokon keresztül kisajátítják a szegények munkája gyümölcsének egy részét. Az első kritérium önmagában definiálja a gazdasági elnyomást, de nem a kizsákmányolást. Ezen az alapon a munkanélküli munkások gazdaságilag elnyomottak, de nem kizsákmányoltak. A kizsákmányolás egyaránt feltételezi a gazdasági elnyomás és a társadalmi többlet legalább egy részének az elnyomók általi kisajátítását.”

Magyarországon kizsákmányolás kategóriáját – hangsúlyozottan a disztributív egyenlőtlenségek elemzésére -, a ’90-es évek elején a baloldali liberális Kis János is használja. Kis egyik kiindulópontja, hogy a kizsákmányolás és az értéktöbblet-elsajátítás marxi fogalmi azonosítása kétséges. Majd az igazságosság problematikájával összekapcsolva kísérletet tesz a speciális és általános kizsákmányolás fogalmi tisztázására és elkülönítésére, miután – miközben – meggyőzően bizonyítja, hogy Marx a két fogalmat összemossa.

Egyelőre a speciális kizsákmányolás esetét idézem tőle.

Hogy van-e speciális kizsákmányolás, azt a tőkések és a munkások erőviszonyaiból látja levezethetőnek. Három esetet különböztet meg. „Az első esetben a felek (a tőkések és a munkások – Sz. E.) alkuereje kiegyenlített, és (vagy) a szerződéskötés kikényszeríthető szabályai lehetetlenné teszik, hogy bármelyik fél visszaéljen az erőfölényével. Ekkor a munkaszerződés tisztességes, az elosztás nem igazságtalan és nincs kizsákmányolás… A második, elméletileg szintén lehetséges esetben a munkásosztály alkuereje nagyobb a tőkésosztály alkuerejénél, és ezért a munkások olyan feltételeket tudnak rákényszeríteni a tőkésekre, amelyeket azok kiegyenlített alkupozíció esetén nem fogadnának el. Ebben az esetben az elosztás igazságtalan volna; a munkás lenne az, aki olyan többletet sajátít el, mely nem őt, hanem a tőkést illeti meg. Kizsákmányolásról azonban még speciális értelemben sem beszélhetnénk, hiszen az igazságtalanul elsajátított többletet nem a tőkések állították elő…

A harmadik esetet a tőkésosztály erőfölénye jellemzi; a hátránnyal sújtott fél itt a munkásosztály. Az elosztás ebben az értelemben is igazságtalan, és egyszersmind kizsákmányoláson alapul: az igazságtalanul elsajátított többlet a munkások munkájának terméke. Ez a speciális kizsákmányolás esete. (Kiemelés – Sz. E.) Speciális kizsákmányolás esetén a tőkésnek nincs legitim jogcíme az erőfölény kihasználásával szerzett többletre, az valójában a munkást illetné meg.”

Az analitikus marxisták többsége – elsősorban Elster – miközben használja a kizsákmányolás fogalmát, a marxi munkaérték-elmélettel és a specifikusan arra épülő kizsákmányolás-elmélettel kapcsolatban vagy nem foglal állást, vagy – mint Elster – nem bizonyítható tételként elutasítja azt, Kis János viszont ambivalens. Rekonstruálja és legalábbis nem cáfolja Marx ama tételét, hogy minden tőke visszavezethető  felhalmozott munkára és az eredetileg talán saját munkából származó tőkejavakat mindenképpen idegen munka fizetség nélkül elsajátított termékei pótolják. Az értéktöbblet-elsajátítás és a kizsákmányolás azonosítását mindazonáltal más, termelékenyebbnek tűnő gondolatmenettel igyekszik cáfolni.

Mint arról szó volt, a marxi gondolatmenet tisztázásának igényével bevezeti az általános kizsákmányolás fogalmát, mely nem más, mint az egyenlőségen alapuló társadalom, pontosabban annak ideálja tükrében fennálló kizsákmányolás. „Az általános kizsákmányolás mértékét ugyanúgy egy tényellenes feltételezés segítségével határozhatjuk meg, mint a speciális kizsákmányolásét. Először megvizsgáljuk, hogyan oszlik el a megtermelt jövedelem a gazdaság szereplői között, ha a jelenlegi tőkés tulajdonviszonyok vannak adva, de nincs speciális kizsákmányolás. Azután megbecsüljük, hogyan oszlana el ugyanaz a megtermelt jövedelem, ha nem létezne tőketulajdon, nem lennének tőketulajdonosok. A két eloszlás különbsége adja ki a keresett mennyiséget.” Ezt követően Kis „szertefoszlatja” az egyenlőségen alapuló társadalom ideálját, így ezen logika alapján cáfolja az általános kizsákmányolás tényét.

Az analitikus marxisták többsége viszont – miközben a munkaérték-elméleten alapuló kizsákmányolás-elméletet legalábbis megkerüli – hallgatólagosan a Kis által általános kizsákmányolásnak nevezett fogalommal azonosítja azt, és ezen az úton igyekszik bizonyítani a kizsákmányolás tényét. A Roemert citáló Wrightot idézem: „Az alapgondolat az, hogy a különböző kizsákmányolási rendszereket úgy hasonlítja össze, hogy a termelés szervezetét »játék«-ként kezeli, és felteszi a kérdést, hogy vajon jobban élne-e a játékosok koalíciója, ha meghatározott eljárásokkal visszavonulnának a játéktól. Roemert a kapitalista kizsákmányolás esetét elemezve azt szemlélteti, hogy »ha az összes bérből élők koalíciója kiszállnak a kapitalizmusjátékból, a társadalmi javak rájuk eső részével (ez nem definiálódik – Sz. E.), akkor jobban élnének, mintha a kapitalizmusban maradnának, a tőkések pedig rosszabbul élnének.«”

A továbbiakban saját gondolatmenetemet ismertetem.

Rövid távon – vagy inkább egy adott pillanatban – részben relevánsnak tekintem a marxi munkaérték-elméleten alapuló értéktöbblet-elméletet, vagyis azt a tételt, hogy

egyfelől minden tőke felhalmozott munka, másfelől a munkaerő egy olyan speciális áru, mely az újratermeléséhez társadalmilag szükséges munkánál nagyobb értéket képes előállítani. Ez az értéktöbblet, melynek a tőkések részéről történő elsajátítását – egy adott pillanatot tekintve – magam is kizsákmányolásnak tekintek.

Meglehetősen elterjedt vélekedés, hogy mivel a munkaérték-elméletet nem lehet kvantitatíve bizonyítani – nem lehet rá például Hahn szerint plauzibilisebb ármodelleket építeni, mint a marginális elméletekre – a benne rejlő kérdésfelvetés sem releváns. (Az analitikus marxisták ezért vetik el vagy hallgatják el.) Álláspontom szerint azonban a munkaérték-elmélet és a rá épülő értéktöbblet-, valamint kizsákmányolás-elmélet – ugyanúgy, mint például Foucault hatalomelmélete – elsősorban filozófiai és nem közgazdasági-szociológiai teória, melynek sajátos természetéből következik, hogy empirikusan nehezen vagy egyáltalán nem megragadható. A tőkének elemi munkaértékre redukálása empirikusan hasonlóképpen nem megoldható, mint a társadalmi viszonyok elemi hatalmi szituációkra bontása a foucault-i elmélet alapján. De idézhetem Freudot is, aki olyan elméletet alkotott, melynek természetéből következik az empirikus bizonyíthatatlanság.

De miért csak részben releváns Marx értéktöbblet-és kizsákmányolás elmélete?  Hipotézisem szerint három, egymással összefüggő okból. Egyrészt azért, amit korábban állítottam: mint ahogyan azt többek között Pitti Zoltán több helyütt is empirikusan bizonyította, a munkabér a munkásság széles körében – döntően a perifériákon, félperifériákon – nem  fedezi a munkaerő újratermelési költségeit. Ebből következően a tőkések által elsajátított értéktöbblet ezeken a területeken nagyobb, mint a létrejövő új érték és a munkaerő újratermelési költségeinek különbözete. Ebből következően viszont itt a kizsákmányolás is nagyobb a marxi elmélet által feltételezettnél, hiszen

a tőkések által elsajátított értéktöbblet tartalmazza az új érték azon hányadának egy részét is, melyet a munkaerő újratermelésére kellene fordítani.

Ugyanakkor a centrum országok munkásarisztokráciájának bére magasabb, mint munkaerejük újratermelési költsége – a különbözetet a tőkések a perifériákon, félperifériákon az előbb említett módon keletkező extraprofitból finanszírozzák.

Másrészt a világ – és az egyes nemzetgazdaságok – munkaerőpiacainak erős szegregációja azt is jelenti, hogy a munkaerő nem, vagy csak korlátozottan képes a magasabb béreket biztosító területek felé áramlani, ezért a munkaerő újratermeléséhez társadalmilag szükséges munka kategóriája erről az oldalról is relatívvá válik: az annak megfelelő bérszínvonal még „eszmei szinten” sem értelmezhető. Pontosabban: a társadalmilag szükséges munka még és már nem nemzeti – de még nem nemzetközi. (Ez a probléma egyébként a munkaerőáru mellett más áruk vonatkozásában is felmerül).

Végül, de nem utolsó sorban az előbbit aláhúzza az, hogy

az újkapitalizmus társadalma és gazdasága hálózati, ami azt is jelenti, egy-egy termék előállításában egyre több termelési egység vesz részt, melyek közül egyesek sokszor a centrumokban, mások a perifériákon, félperifériákon helyezkednek el.

Ebből következően az egyes tőkések által realizált profit szükségképpen úgy keletkezik, hogy a termelési-és értéklánc egésze által termelt értéktöbbletet a tőkések újraelosztják maguk között. Erőviszonyaik eltérése mellett azért is újra kell osztaniuk, mert – mint az a korábbiakból következik – az általuk alkalmazott munkások érdekérvényesítő képessége nagyon eltérő, a centrumokban dolgozók a perifériákhoz, félperifériákhoz képest jóval magasabb béreket képesek kiharcolni.

Ez azt is jelenti, hogy a munkabér és a profit aránya – és a kettő relatív színvonala (a termelési lánc egészéhez viszonyított fajlagos értéke) – függ a tőkések és munkások helyi erőviszonyaitól is. Azért hangsúlyozom hogy is, mert többek között Vrousalis és Sraffa komplett elméletet épített fel arra, hogy  a termelés realizálásakor (eladásakor) keletkezett új értéknek profitra és munkabérre történő elosztása a tőkések és munkások közötti konkrét erőviszonyok kizárólagos függvénye.  Ez a feltevés azért túlzó, mert azon a rejtett feltevésen alapul, hogy a gazdaság egyes területein realizált profit és munkabér teljesen elszakadhat egymástól – elméletük egy létező összefüggést tesz egyedüli magyarázó tényezővé.

Mi következik mindebből a kizsákmányolás elméletre? Részben már meg is válaszoltam: döntően az, hogy

miközben a termelés egyre társadalmibb, a kizsákmányolás egyre egyedibb.

Az elmondottak mellett ezt a mozzanatot erősen felnagyítja a hálózati társadalom még egy fontos tényezője: miközben egy-egy termék előállításához egyre több munkás fegyelmezett összmunkájára van szükség, a munkafeltételek „rugalmasítása”, és az időről időre felerősödő munkanélküliség következtében az egyes munkások helyzete egyre bizonytalanabbá válik. A hálózati társadalom egy olyan szövedék – szörny – mely pillanatonként lecseréli emberi alkatrészeit. A társadalom megkettőződik: egyik oldalon a hálózatok egymáshoz szorosan illeszkedő, bonyolult és szikár világa, másik oldalon az atomizált emberek tömege, akiknek ugrásra készen kell várniuk, hogy a hálózatok mely pontján és meddig lesz rájuk szükség. A hálózatok felfalják, majd kiköpik az embereket. Ilyen körülmények között a munkásság képtelen osztállyá szerveződni – a kizsákmányolás erről az oldalról megközelítve is „személyre szabottá” válik. Így ugyanúgy nem, vagy  csak nehezen felismerhető, mint a fogyasztásnak a testre szabott tömegtermelés ideológiájával leöntött manipulációja.

A kizsákmányolás-elmélet további problémája más természetű. Abból fakad, hogy annak alapfeltevése nem más, mint egy alapvetően konfliktuselméleti megközelítésen alapuló logika.

Gondolkodásunkból azonban nem iktathatjuk ki a hosszabb távra tekintő funkcionalista nézőpontot sem. Ezen elméleti attitűd alapján nézve egyrészt egy bővülő gazdaságnak felhalmozási szükséglete is van (amire persze lehetne azt mondani, hogy az ehhez szükséges erőforrásokat a munkások is elkülönítenék az értéktöbbletből).

Másrészt és főként: a létezett szocializmus gyakorlatából tudjuk, hogy hosszabb távon hova vezet az erőforrások újraelosztásának az a gyakorlata, mely ellentétes a történelmileg a tőke által reprezentált, a tőke által kikényszerített hatékonysági kritériumokkal (a minimális ráfordításokkal maximális eredmény elérésének elvével). Nem vezetett máshoz, mint az erőforrások, javak szűkített újratermeléséhez.

A tőke értéktöbbletből való részesedéssel „jutalmazása” a társadalmi termelésben fontos funkciót tölt be (bizonyos mértékben függetlenül attól is, hogy igazságos-e vagy sem): a tőke „részesítése” az értéktöbbletből az erőforrások hatékony elosztásának motorja, vagyis abban a szélső esetben is így van ez, amikor a tőkés nem fejt ki effektív munkát, csak szelvényvagdosó. És azt figyelembe véve is, hogy a globalizációval növekvő tőkekoncentráció nyomán kialakuló óriásmonopóliumok korlátozzák annak lehetőségét, hogy a tőkések profitmotivációja valóban képes legyen betölteni az erőforrások hatékony elosztásának „feladatát”.

De ha az értéktöbbletnek a tőkések által történő elsajátítása ilyen fontos funkciót tölt be a gazdasági növekedésben, akkor általános értelemben helyénvaló-e egy olyan értéktelített fogalommal illetni, mint a kizsákmányolás?

Ezt a kérdést e pillanatban még nyitva hagyom – mindazonáltal a rohamos technológiai fejlődés, az informatikai robbanás már a belátható jövőben kínálhat a profitorientációnál pontosabb és hatékonyabb eszközöket.

Az a kérdés azonban, hogy a mai kapitalizmusban fennáll-e a Kis János által definiált speciális kizsákmányolás – Kis ezt tagadja -, már jobban megközelíthető. Legalábbis, ami a dinamikát, a tendenciát illeti.

A reagani, thatcheri fordulat, majd különösen a 2008-as világgazdasági válság kitörése és sajátos „kezelése” (a burzsoázia a válság terheit a munkásságra hárította és hárítja) óta a világ centrumországaiban is megfigyelhető az erőviszonyok eltolódása a tőke javára és a munka rovására, melyet a profitráta süllyedő tendenciája „kényszerít ki”. Az erőviszonyok eltolódását jól jelezte a szociáldemokrácia jobbra tolódása, és különösen a folyamat kezdetén a harmadik út ideológiájának felülkerekedése e körökben, amely többé-kevésbé nem volt más, mint neoliberalizmus – baloldali mezben. Ugyanennek a dolognak a másik oldala a szakszervezeti mozgalmak gyengülése. Nem utolsó sorban pedig jelenünkben a szélsőjobboldali mozgalmak erősödése, melyek bázisaikul valójában a képviselet nélkül maradt munkásságot célozzák meg.

Többé-kevésbé konszenzus van abban (többek között Govan, Szigeti) hogy a II. világháború utáni jóléti kapitalizmust a tőke és a munka viszonylag kiegyenlített erőviszonya jellemezte. Ha ezt a tételt munkahipotézisként elfogadjuk, akkor azt az állítást fogalmazhatjuk meg, hogy az ezt követő korszakban, az 1960-as évek végétől, az 1970-es évek elejétől

eltolódás történik a Kis által definiált speciális kizsákmányolás felé. A kelet-európai újkapitalizmusok kialakulását pedig több oldalú empirikus kutatások alapján is – többek között Pitti, Ferge és a magam vizsgálatai – egyértelmű és erős speciális kizsákmányolás kíséri.

De vajon a II. világháborút követő jóléti kapitalizmus a  kapitalizmus történetének nem-e egy egyszeri, megismételhetetlen szakasza volt-e?  Vagyis a kapitalizmusnak elképzelhető-e tartósan egy olyan variánsa, melyben a tőke és a munka erőviszonyai kiegyenlítettek – tehát nincs speciális kizsákmányolás. Ez a kérdés számomra egyelőre nyitott – bár a tendenciák legalábbis középtávú kivetítése inkább a nem választ valószínűsíti.


Rátérve az általános kizsákmányolás létének vagy nemlétének problematikájára: az általános kizsákmányolás létezésének elismerése vagy tagadása – Kis megközelítésének megfelelően – alapvetően attól függ, hogy felsejlenek-e a láthatáron olyan termékeny utópiák, amelyek alapjaiban tagadják a kapitalista alapviszonyokat (ezen belül például megkérdőjelezik a termelés szakadatlan növekedésének pozitív értékként való feltüntetését) és amelyeknek van számottevő bázisuk. Válaszom többrétegű.

Az újkapitalizmus története során az első, a rendszer lényegét érintő kritikai mozgalom a közvetlenül az ezredforduló után szárba szökő  alterglobalizációs mozgalom volt, melyhez mások mellett magam is nagy reményeket fűztem. Ideológiájának lényege az volt, hogy

a globális tőke által teremtett globális kihívásra a rendszer lényegét megkérdőjelező globális civil társadalmi választ kell adni.

Tamás Gáspár Miklós azonban már a kezdet kezdetén helyesen mutatott rá arra, hogy ez a mozgalom nagyban különbözik  a hajnali forradalmi szocializmustól, de még a 68-as újbaloldaltól is: szemben azokkal, nincs – nem is lehet – történetfilozófiája. Valójában nem mond – nem is mondhat – igazi Nem-et.  Perry Anderson 2001-ben az antikapitalista baloldal világméretű kudarcának tételezésére építve változtatta meg lapjának, a New Left Reviewnek az irányvonalát.

Mivel az alterglobalizációs mozgalomnak az átfogó, közös ideológia hiánya mellett konkrét programja is alig-alig volt – összefüggésben azzal, hogy a mögötte álló társadalmi csoportok érdekei sokban egészen eltérőek voltak – nem véletlen, hogy eme mozgalom a 2008-cal kezdődő világgazdasági válságra  képtelen volt valóban releváns, baloldali választ, válaszokat adni. Ezért nagyjából ekkortól a mozgalom hanyatlásnak indult. Mondanivalónk fő vonalához kapcsolva: nem rajzolt fel a horizontra olyan termékeny utópiát, melynek fényében az általános kizsákmányolás kategóriája értelmezhető lett volna.

Megítélésem szerint azonban a helyzet ma már ennél jóval összetettebb.

A 2008-as globális válság óta – amint azt 2006-ban prognosztizáltam –

az egyes nemzetállamok bérszínvonalai közeledtek egymáshoz, az országokon belüli jövedelmi egyenlőtlenségek ugyanakkor a csillagos égig ugrottak.

Az egyes országok közötti bérszínvonalak közeledése azonban nem volt annyira markáns, mely a csupán potenciálisan létező „globális munkásságot” közös érdekei felismerésére késztethette volna. E két tényező együtthatásaként az „osztályharc” ismét nemzetállamokon belülre került. Részben ennek következményeként, részben okaként – és mert a „harmadik utas” kalandba belebonyolódott szociáldemokrácia már korábban lejáratta magát – a középrétegeket és a munkásságot egyedül megszólító (bár, mint azt az Egyesült Államokban, vagy akár hazánkban láthatjuk, csak a szavak, a felszíni ideológiák szintjén valóban tőkeellenes) szélsőjobboldali mozgalmak erősödtek fel.

De csak mindezidáig. Mára már nem csak megjelent, de látványosan erősödik  az alternatív baloldal is, elsősorban Bernie Sanders vezetésével az Egyesült Államokban és Jeremy Corbyn vezetésével Nagy Britanniában. A lokális szélsőjobboldalra való válaszként – az alterglobalizációs mozgalmakkal szemben – ezek eredendően nemzetállami szinten artikulálják magukat – mindazonáltal Sanders és a görög Varufakisz kezdeményezésére, mára már kezdik létrehozni nemzetközi hálózataikat is. Mintha azt tanulták volna az alterglobalizációs mozgalmak kudarcaiból, hogy a szervezkedésnek nem felülről lefelé, hanem fordítva, az alsóbb szintekről elindulva kell haladniuk a globális szintek felé: az egyének ezen az úton szervesebb módon azonosulhatnak a mozgalmak céljaival, fokról fokra építve ki a valóban rendszerszintű változások véghezviteléhez szükséges  globális identitásukat.

Bár ezen  mozgalmak céljai között nem szerepel a kapitalista társadalom legalapvetőbb viszonyainak radikális meghaladása, mégis elmondható, hogy a tulajdonviszonyokat is érintő – részben kollektivizáló – programpontjaikkal összefüggésben céljaikat tekintve átmenetet képeznek a jóléti kapitalizmus rekonstruálása és a demokratikus szocializmus között. Így, vagyis konkrét, a tulajdonviszonyokat és az elosztást egyaránt érintő  programjuk és jövőképük fényében az általános kizsákmányolás kategóriája már nagyon is értelmezhetővé válik.

Mindazonáltal a világ baloldali intellektuális szellemi műhelyeiben már korábbról „felsejlenek a láthatáron” alternatív társadalomképek (és hozzájuk tartozó alternatív elosztási rendszerek), „termékeny utópiák”. Itt és most csupán Böröcz József érdekes gondolatmenetét idézem. A szerző egy 2005-ös  tanulmányában azt a kérdést teszi fel, hogy „mi lenne, ha életbe lépne egy egyenlőbb globális elosztási rendszer s a gazdagabb országok kötelesek lennének több pénzt tenni a közösbe, vagyis több jutna a világ szegény régióinak?” És ezáltal a jelenlegi egyenlőtlenségek felére csökkennének (ez a szerző céltételezése a teljes egyenlősítés helyett). A széles körű számításokkal alátámasztott eredmény meglepő.

„A gazdag országok életszínvonala nem csökkenne drasztikusan – az így lehetővé váló infrastrukturális fejlesztések nekik is új munkalehetőségeket teremtenének –, a szegények életkörülményei és lehetőségei pedig sokat javulnának.”

Bár Böröcz gondolatmenete sem a kapitalista alapviszonyok teljes tagadására épül, már jól jelzi a „termékeny utópiák” iránti igény reneszánszát. Hasonlóképpen azok az elsősorban a zöld mozgalmakhoz kötődő ideológiáik, melyek határozottan megkérdőjelezik a termelés szakadatlan növekedésének pozitív értékként való tételezését.

Elmondhatjuk tehát, hogy van rá esély, hogy az általános kizsákmányolás kategóriája talán már a közeljövőben is relevánssá és társadalmi értelemben (is) hatóképessé válhat. Hazánkban is, mint azt a rabszolgatörvény elleni lázadás során tapasztalhattuk, és tapasztaljuk.

És nem véletlen, hogy éppen most, amikor a korábbi munkanélküliség néhány év leforgása alatt a tőke számára égető, és vele szemben a munkásság alkuképességét jelentősen megerősítő munkaerőhiánnyá változott és változik. Mint ahogy az is sokatmondó, hogy az utóbbi időben a kizsákmányolás fogalma a legjelentősebb fiatal értelmiségiek szótárában tűnik fel – elsősorban Gerőcs Tamás, Kapelner Zsolt, Pogátsa Zoltán és Scheiring Gábor munkáiban. Vagyis nem csak az alkuerő, de szelleme is éledezik…

Amint azt a szakszervezetek kezdeményezte általános sztrájk várható elmaradása kapcsán látjuk, a kizsákmányolás elleni küzdelemben lesznek még megtorpanások, mindazonáltal a szellem már kiszabadult a palackból. Ezt mindennél világosabban mutatja az Audi dolgozóinak sikeres sztrájkja, melynek példája ragadósnak tűnik. És szinte már itt is az az idő, amikor az egyéni szintű kizsákmányolások kollektíve felismerhetővé összegződhetnek, az ellenük való harc pedig így társadalmi hatóerővé válhat. Kiemelt kép: Csoszó Gabriella / Free Doc

Forrás: https://merce.hu/2019/02/01/kizsakmanyolas-az-ujkapitalizmusban/

Kategória: Nincs kategorizálva | Szalai Erzsébet: Kizsákmányolás az újkapitalizmusban – cikk a Mércén bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kiss Viktor: A poszt – hatvannyolcas szituáció – és ami utána következik (2018)

Kiss Viktor, ideológia kutató

TELJES SZÖVEG

1968 ötvenedik évfordulójára –úgy tetszik –túljutottunk az aktualizálási kísérletek, a könnyes szemű visszaemlékezések és a politikai mítoszteremtési próbálkozások időszakán. Helyüket a poszt-hatvannyolcas szituáció körüli viták vették át –köszönhetően elsősorban annak, hogy az új jobboldal sok tekintetben a fél évszázaddal ezelőtti eseményeket tette meg bűnbakká napjaink problémáival kapcsolatban. Jól ismert, hogy a jelenleg is zajló jobboldali-konzervatív anti-hatvannyolcas offenzíva azon a tézisen alapul, hogy bár a diáklázadásokat leverték, tulajdonképpen a résztvevők minden követelése megvalósult az idők során. A konzervatív oldal ezen túl úgy gondolja, hogy 68 képviselői továbbra sem nyughatnak, és folytatják egyre abszurdabbá váló harcaikat –ehhez pedig bőséges eszközt kínál számukra a média, az egyetemek, az EU, a kulturális élet, amelyek fontos pozícióit ők birtokolják.

TERMÉKENY VITA 68-RÓL?

A konzervatív jobboldal radikalizálódó szereplői ellenforradalmat hirdetnek a szerintük hegemón pozícióba került hatvannyolccal és képviselőivel szemben, vagy ahogy Békés Márton fogalmaz, „lázadást a lázadás ellen”.[1] Csakhogy ez még nem minden. Ellenfelei számára ugyanis 1968 utolsó mozzanatként jelenik meg egy kétszáz éves hanyatlás-történetben. Az ötven évvel ezelőtti eseményeket egy historizáló kritika konceptuális keretébe ágyazottan elemzik, amely az egalitárius és liberter eszmék diadalmeneteként láttatja az 1789 utáni időszakot, a végzetes romlás időszakaként. Nem könnyű termékeny vitát folytatni ezzel az állásponttal, mint ahogy egyetlen merev szembeállításra építkező történetfilozófiai elgondolással sem. Hiszen ha a jobboldali-konzervatív ellenforradalom hívei utolsó nagy összecsapásra készülnek az egyenlőség kultuszában élő és a világot társadalmilag konstruáltnak tekintő „örök baloldal” és a neki ellenállni próbáló, prométheuszi utóvédharcot folytató „örök jobboldal” között –akkor ebben a „harcban” 68 szükségszerűen a romlást hozó „marxista-liberális” masszának az alkotórészévé válik. De reálisan nézve a poszt-hatvannyolcas politikai küzdelmeket, tényleg ilyen könnyedén állítható Che Guevara Soros György mellé, az ellenkultúrák hippijei a fogyasztói társadalom urai mellé, Davos globális erősei az alterglob mozgalom mellé, a nyugati marxizmus a létező szocializmus mellé, a feminizmus a pornóipar mellé?

A jobboldali-konzervatív kultúrkritika stratégiája, hogy korunk negatív jelenségeit egyértelműen a hagyományos struktúrák,hierarchiák és intézmények széthullásából eredezteti –tehát azt állítja, hogy ha ezek szétrombolása nem következett volna be, akkor a mai válságtünetek sem léteznének. „1968 májusának valódi öröksége kétségkívül a szándékos pusztításban rejlik, az egyének, a családok, a népek, a nemzetek rombolásában –foglalja össze ezt a nézőpontot Eric Zemmour, aki többek között Az első nem címmel írt anti-feminista könyvet a régi időket és a patriarchátust sírva vissza. Ez az anarchista nihilizmus a marxizmustól megörökölt és a gazdasági liberalizmussal frigyre lépett totalitárius univerzalizmus nevében bontakozik ki, amelynek már nem az a célja, hogy a polgárságot feláldozza a proletariátus oltárán, hanem az, hogy az európai népeket áldozzák fel a keveredés oltárán.”[2] Ennek a nézőpontnak a nagy gyengesége, hogy nem számol sem a korábbi, „évezredekig fennálló” formák változékonyságával, sem problémáival –így például 68 esetében teljesen érzéketlen a résztvevő tömegek problémáira és szempontjaira. A konzervatív-jobboldali ellenforradalmi alapállás kiindulópontjául választott nagy hanyatlástörténetbe nem fér bele végül semmilyen opció, ami lehetővé tenné, hogy a baloldalnak egyáltalán bármi fajta létjogosultsága legyen –hiszen a baloldal per excellence az ideológiai lázálmok nevében véghezvitt rombolás. De a „jobboldal” és a „baloldal” kűzdelmének ilyetén leírása nem ugyanazt a kottát követi-e, mint ahogyan Lukács György a bűnös „polgári világ” és az ettől a végzetes korszaktól megszabaduló „létező szocializmus” szembenállását ábrázolta? A világhírű magyar filozófus számára ezen az alapon nyilvánvaló volt a következtetés, hogy „a legrosszabb szocializmus is jobb, mint a legjobb kapitalizmus” –vagyis a jobboldal azonosítása a kapitalista/náci „beteljesedett bűnösséggel”nála a sztálinizmus direkt apologetikájához vezetett. Az elmúlt évtized jobboldali politikai fordulatait látva ugyanezen a módon válik gyakran érzéketlenné a konzervatív értelmiség a tényleges folyamatok iránt. A feltétlen rombolást képviselő „baloldallal” szemben önmagát meghatározó valamennyi hatalmi centrum és politikai erő a konzervatív ellenforradalom híveinek feltétlen lojalitására számíthat –egyszerűen azon az alapon, hogy végre leszámol „azokkal”. Ennek során az apokaliptikus küzdelemre hivatkozva relativizálnak minden problémát és fogadnak el minden olyan állítását és cselekedetét is az „új jobboldal” hívei, amely “normális körülmények között” bizonyosan összeegyeztethetetlen volna erkölcsi és intellektuális meggyőződésükkel.

A jobboldal képviselői véleményem szerint akkor tehetnék a legtöbbet a fenti csapdák elkerülése érdekében (már ha ez szándékukban áll egyáltalán), ha felülvizsgálnák megingathatatlan hitüket 1968 „győzelmével” kapcsolatban. Ehhez pedig elengedhetetlen volna, hogy újragondolják a választ arra a kérdésre, hogy mi is történt tulajdonképpen 68-ban. A folyamatok megértésének kulcsát álláspontom szerint az ötvenes-hatvanas évek nyugati társadalmainak alapvető arculata adja: ez az időszak a fordista kapitalizmus korszaka volt, amely ekkorra fokozatosan létrehozta a maga „fordista társdalmait”. Ahhoz, hogy mai fejjel megérthessük, milyen volt az élet a csúcspontján lévő „fordista kapitalizmusban” érdemes talán Zygmunt Bauman Liquid Modernity című könyvét segítségül hívni. Az ötvenes-hatvanas évek nyugati társadalmait szerinte a rend világaként kell elképzelni, ahol monotonitás, szabályosság, ismétlődés és kiszámíthatóság, tehát a rutin uralkodik. A fordista társadalom önképe az volt, hogy attól a pillanattól kezdve, amikor az egyén belesimul a termelés, a magánélet és a politika előre gyártott szerepeibe és konstellációiba, az élete biztos, nyugodt és kiszámítható keretben folyik majd tovább és idővel garantáltan hozzájuthat a társadalom által számára juttatott célokhoz és boldogsághoz. „A fordista stílusú kapitalizmus a törvényhozóknak, a rutin-élet megtervezőinek és a felügyelőknek a korszaka volt, a mások által irányított emberek világa, ahol mások rögzítették a nők és a férfiak helyét a társadalomban. Ezért volt a hatóságok világa is: a vezetők világa, akik jobban tudják, mint te, a tanároké, akik megmondják, hogyan kell eljárni jobban, mint ahogyan magadtól tennéd.”[3] 1968 ezzel a fojtogató társadalmi valósággal találta magát szemben, amely Orwell-i és Huxley-i disztópiaként nehezedett azokra, akik nem találták a helyüket keretei között.Közülük nyilván kiemelkedik az egyetemi diákság, hiszen a felsőoktatás expanziójának hatására ők mindenhol központi szerepet töltöttek be –de a középosztályi fiatalok, a nők, a fiatal munkások, a bevándorlók, a bipoláris világrenddel szemben álló népek és régiók, a művészeti-politikai avantguard mozgalmai is szinte mindenütt jelen vannak. 68 résztvevőit két meghatározó élmény fűzte egybe a kezdetektől: nem akarták, hogy mások mondják meg nekik, hogy hogyan kell élniük és nem akarták életüket jelentéktelen csavarként leélni egy nagy társadalmi gépezet részeként. Az alábbiakból remélem világosan kitűnik majd –hogy a posztmodern kapitalizmusban egyik sem valósult meg.

EGY VERESÉG TÖRTÉNETE

Mi történt tehát ténylegesen 68 eszméivel az eltelt fél évszázadban? Számomra nem kérdéses, hogy a poszthatvannyolcas szituáció megértése szempontjából a kapitalizmusnak a hetvenes évektől lezajló „nagy átalakulása” döntő fontosságú. „És akkor, ‘68 táján, amikor a fordista-taylorista üzemszervezés hierarchizált és fegyelmező formái még csúcsra jártak, egyszer csak egy új világ veszi kezdetét. A fegyelmezett, megbízható és kiszámítható, a rögzített kategóriákba jól besorolható, a rang-és bérlétrán engedelmesen végigballagó munkaerő már nem áll a HR-esek keresési listáinak élén. Helyébe a rugalmas, az állandó újratervezésre kész, a networkökbe ágyazott projektek folytonosan változó világában tájékozódni képes, innovatív és nyitott személyiség lép.”[4]

A posztmarxista szerzők és a kortárs kritikai társadalomelmélet könyvtárnyi elemzését végezte el a létrejövő „posztmodern kapitalizmusnak”, bizonyítva, hogy a poszt-fordista/posztindusztriális/flexibilis gazdaságnak (nyugaton legalábbis) egészen más értékekre, attitűdökre és munkaszervezési elvekre lett szüksége, mint a tőkés termelés korábbi korszakában volt. És természetesen integrálni kellett a termelésbe a hatvannyolcas generáció „lázongó” tömegeit is. Ahogyan Chiapello és Boltanski A kapitalizmus új szelleme című munkájukban leírják, a hetvenes évektől kialakult új szituációban azok a cégek boldogultak jól, amelyek szakítottak mindazzal, amit a diáklázadások olyannyira gyűlöltek. A „főnök” figurája helyébe a „menedzsert” állították, a „gépsor” és a „bürokrácia” helyett meghonosítva (persze kontrollált formában) a munkahelyeken a kreativitás, az autonóm munkavégzés, a nonkonformitás, az önszerveződés, a projektmunka, a rugalmasság légkörét.[5] A Szilikon-völgy születésénél hippik és baloldali hackerek bábáskodtak, akik babzsákfoteleken tanácskoztak és közben sört ittak és drogoztak –hatalmas profitokat termelve, de ettől még nem mondhatjuk, hogy a Facebook, a Google, vagy az Amazon „bűneiért” 68 a felelős. Inkább arról van szó, hogy nem egy hatvannyolcas megtalálta a helyét a „posztmodern kapitalizmus” új légkörében, másokat kihasználtak és félrevezettek, míg olyanok is voltak, akik egész életükben 68 tavaszára vágytak vissza –ami azonban eltűnt a korral együtt, amely létrehozta. A baloldali szerzők egyöntetű álláspontja, hogy a korábbi konzervatív, hierarchizált és szervezett nyugati társadalmakat nem 68 döntötte romba, hanem a válságba került kapitalizmus, amelynek a hetvenes évektől egészen új típusú emberekre lett szüksége a centrumországokban. Ennek az újrateremtési folyamatnak a során vált korunk uralkodó ideológiájává a „posztmodern individualizmus”, amely szerint az egyén célja élete során önmaga létrehozása és saját személyes külső-és belső világának felépítése –amihez az elemeket és célokat elvben szabadon és önkényesen válogathatja ki „a fogyasztói-és a munkaerőpiac” által felkínált végtelen listáról. A posztmodern individualizmus lényege, hogy az egyén teljesen ellentétes elemek közül is szabadon válogathat. A fogyasztói társadalom kínálatában éppen úgy szerepel a hagyományos család, mint a szingli lét, a karrier-központúság, mint a magánélet-orientáltság, a férfiasság/nőiesség, mint az uniszex, a konform élet, mint a lázadás, a carpe diem felületesség, mint a lelki mélység, a civilizáció imádata, mint az ökológia és a vegetarianizmus. Sőt: még a mindenféle vallások és a nemzeti kötődések is. A posztmodern kapitalizmusnak nincsenek többé uralkodó eszméi, vagy értékei. Csak végtelenített és depolitizált egyéni projektek sokasága maradt, amelyeket a profit érdekében hoznak létre, amelyek közül az egyének választanak és amelyek termelése és értékesítése során bármilyen „eszme” és „érték” felhasználható. Ahogyan az egyik magazin hirdeti: „Fitness, Wellness, Healthiness, Selfness, Mindfullness and Happiness —minden amire a testi, lelki a szellemi fejlődésedhez szükséged lehet”. I Love Revolution –hirdeti vörös betűkkel a „fogyasztás szigetének” kampánya az ötvenedik évfordulón. A posztmodern individuum már csak „szeretni” (vagy ahogy mondja, lájkolni) képes a forradalmat, „csinálni” többé nem.

MEGTANULNI A LECKÉT

Miután átalakult az a társadalmi-gazdasági háttér, amelyből 68 kiemelkedett, légüres térbe kerültek azok a baloldali politikai gyakorlatok is, amelyek ekkor jöttek létre. Az új baloldal és az identitáspolitikai mozgalmak számára (ez volt a két legjelentősebb innováció) egyaránt az volt a kérdés, hogy mihez kezdjenek alapvető igazságaikkal a megváltozott szituációban. A poszt-hatvannyolcas baloldali politikai mozgalmakra azonban –ma már ez világosan látható –nem is annyira az jelentette az igazi veszélyt, hogy elveszett a felhajtó erő, amely annak idején a fiatal generációk tömegei számára népszerűvé tette őket. A valódi veszélyt az jelentette, hogy maguk is feloldódnak a posztmodern kapitalizmus liberális individualista korszellemében. Az identitáspolitikai baloldal esetében a katasztrófa be is következett. Az elmúlt időszakban egy lassú folyamat eredményeként az identitáspolitikai paradigma olyan extrém liberális irányba tolódott el, amely joggal váltotta ki a széles társadalmi rétegek ellenérzését és hívott életre politikai válaszokat a „materialista” baloldaltól az „alt-right”-ig. 1968 identitáspolitikai mozgalmai abból a tényből születtek, hogy a fordista társadalom merev viszonyai között az alárendeltség és a marginalizáció szituációi is megváltoztathatatlanok voltak –a társadalom széles rétegei ismerték fel, hogy nekik a társadalom rosszabb lapokat osztott pusztán azért, mert feketék, fogyatékosok, bevándorlók, melegek, vagy nők. A jobboldal által kárhoztatott gender-elmélet is abból a felismerésből születik, hogy –Simone de Beauvoir híressé vált megfogalmazásával élve –„nőnek nem születik az ember, hanem azzá válik”: ami annyit jelent ekkor, hogy ha valaki a „fordista korszakban” nőnek születik, akkor nem lesz más választása, mint megfelelni a tőle elvárt, belé szocializált és társadalmilag jutalmazott társadalmi szerepeknek és konstellációknak. A társadalmi nemek elmélete egy olyan korban született meg, amikor a nőket bele akarták kényszeríteni a „bájos, szőke kertvárosi háziasszony” szerepébe. Deklarálták, hogy csak feleségként, családanyaként és szomszédasszonyként van joga élni és boldognak lenni –ha pedig erre nem képes, akkor „lelki beteg”. „Megpróbáltam mindent, amit a nőknek kellene csinálniuk –hobbikat, kertészkedést, főzőcskézést, folyamatos együtt létet a szomszédokkal, csatlakozást klubokhoz, délutáni teák szervezését. Én mindent megtettem és tetszettek is nekem, de ezek nem adtak választ arra a kérdésre, hogy ki vagyok én? Férjhez akartam menni és gyerekeket szülni. Szeretem is a négy gyerekemet és Bobot, meg az otthonomat. De kétségbeesett vagyok. Elkezdtem érezni, hogy nincs személyiségem. Én élelmezem a családot és mosom ki a nadrágot és én vetem be az ágyat, engem lehet hívni, amikor a család valamelyik tagjának szüksége van valamire. De ezek nem adnak választ arra a kérdésre, hogy ki vagyok én?” –így fordulnak szembe a nők 68 Amerikájában azzal, hogy minden tekintetben meg kell felelniük egy merev, egysíkú, arctalan és alternatíva nélküli nőideálnak –vagy ahogy ezt ma mondanánk: a „társadalmi nemüknek”.[6]

A hetvenes években nem egy baloldali vélte felfedezni az elveszettnek hitt radikális potenciált ezekben a mozgalmakban. Ma már láthatjuk azonban, hogyan adták át a helyüket az identitáspolitikai baloldal hajdani mozgalmai az identitás szabad megválasztásának és az egyén sérthetetlenségének és totális autonómiájának bűvkörében tobzódó liberális szubkultúráknak. Ahogy Angela Nagle megfogalmazza: nem kérdés, hogy ezek a kétségtelenül abszurd szubkultúrák folyamatos nyomás alá helyezik a nagy nyugati egyetemek világát, a médiát, a kulturális életet, az online tereket és az NGO-kat, hatást gyakorolnak a liberális mainstream politikára és populáris kultúrára. A gender-fluid, cool, középosztálybeli imázsok a Tumblr képmegosztó oldalon ugyan a szabad választás és önkifejezés mindenhatóságát promotálják, azonban jóval több közük van a fogyasztói társadalomhoz, mint 68-hoz –amit gyakorta használnak fel. [7] A liberális identitáspolitikák „biztonságos terei” a kegyetlen és ellenséges valóságból való „kivonulás” radikális illúzióját keltik. Valójában azonban céljuk nem az ellenségtől való megszabadulás, hanem hogy „toleranciájukkal” és „politikailag korrekt beszédmódjukkal” alapot teremtsenek a „posztmodern szuperego”[8]számára.[9] Ahogyan Mark Fisher nyomán az is világosan látszik, hogy a liberális elitek hogyan használják fel az identitáspolitikai mozgalmak szellemi örökségét a saját pozícióikat bebetonozó „vámpírkastélyok” létrehozására.[10] A jobboldali-konzervatív ellenforradalom híveinek azonban ebben a pánikhelyzetben, minden viszolygásuk ellenére is érzékenyebbé kellene válniuk azokra a –nem is annyira –finom ideológiai és kulturális változásokra, amelyek elvezettek mondjuk a gender-elmélet és a feminizmus második hullámának 68-as identitáspolitikai mozgalmaitól napjaink identitásfetisiszta/individualista nárcizmusáig. Nem várom, hogy az alt-jobboldal és a szélsőséges konzervatívizmus hívei megszeressék 68-at, de azt igen, hogy reális képből induljanak ki vele kapcsolatban és szakítsanak olyan ehhez kapcsolt mítoszokkal, mint a „genderfasizmus születése”. Ahogyan a baloldalnak is meg kellene tanulnia a leckét, hogy bár a szexizmus, a homofóbia, az bevándorló-ellenesség, a rasszizumus, az age-izmus, a fogyatékosok kirekesztése, vagy éppen a marginalizált szegény csoportok, az állatok, a természet sorsa központi kérdés napjainkban, szakítani kell a „liberális kommunizmus” minden formájával.[11] Nem hihetjük azt, hogy a posztmodern kapitalizmusban bármilyen társadalmi-emberi-ökológiai probléma ténylegesen megoldható, hogy ez lehet a szabad egyének Kánaánja, vagy hogy a fontos törekvések az egyének szintjén és a moralizáló nyomásgyakorlás és felvilágosítás átnevelő-eszközeivel megvalósíthatók. Az identitáspolitikai mezőt át kell engedni a liberális szubkultúráknak és civil szervezeteknek –valószínűleg ugyanis ez lesz az ára a baloldali újrakezdésnek. Ez nem lesz könnyű, mert alapvető beidegződéseket kell felszámolni. Ki kell lépni például abból az identitáspolitikai keretből is, amely „baloldaliságnak” azt nevezi, hogy talál egy szenvedő csoportot-pozíciót a társadalomban, megnevezi azt és annak képviselőjévé válva osztozik sorsában, szervezi és tudatosítja tagjait, illetve eközben akadémiai, politikai, média, vagy civil aktivista tőkét (a szó szoros értelemben is) kovácsol önmaga és más hozzá hasonló liberális-középoszálybeliek számára. Fel kell ismerni, hogy a mai posztmodern individualista ideológiai klímában az identitásokra alapozó politika elveszti emancipációs jellegét. Ahogyan azt számtalan baloldali kritikus bebizonyította, a politika által kívülről konstruált identitások pillanatokon belül egyéni önképekké válnak. Tehát az egyén számára létének alapjaként (hajléktalan, fogyatékkal élő, nő, szexmunkás, LMBTQ+, roma, afroamerikai, más kultúrájú stb. vagyok és senkinek sincsen joga beleszólni abba, hogy ebbéli minőségemben mit szeretnék) jelenik meg, nem pedig egy csoport tagjai számára társadalmilag konstruált börtönként (csövesként, rokkantként, nőként, prostituáltként, „buziként”, cigányként-négerként, bevándorlóként stb. kezel a társadalom és mondja meg ebbéli minőségemben milyennek kell lennem, mit kell tennem, hol a helyem).

BALOLDALIAK VS. LIBERÁLISOK

Abban a törekvéseben, hogy a „baloldal” végre sikeresen leváljon a „liberalizmusról” számomra fontos kapaszkodókat kínál 68 másik nagy politikai mozgalmának, az úgynevezett új baloldalnak az öröksége. „A fejlett ipari társadalomban … kényelmes, súrlódásmentes, józan és demokratikus szabadságnélküliség uralkodik” –mondja ki Herbert Marcuse Az egydimenziós ember nyitómondatában a tételt, amely elevenen él tovább az új baloldalból kinövő poszt-hatvannyolcas gondolatvilágban –az autonomista marxizmusban, a posztmarxizmusban, az ultrabaloldalban, az alterglobalizációs mozgalmakban, a poszt-anarchizmusban, a kortárs kritikai társadalomelméletben.[12] 68 rendszerellenes alaptézise, amely egy egészen új ideológiakritika lehetőségét alapozta meg, azt állította, hogy a nyugati társadalmakban az egyének rabságban élnek, de ezt eltakarja szemük elől egy mérhetetlenül kifinomult ideológiai apparátus. A poszt-hatvannyolcas baloldal képviselői azt gondolják, hogy ez a tézis a „posztmodern kapitalizmusban” még inkább igaz, az egyének még inkább észrevehetetlenül válnak a fennálló játékszerévé, még kifinomultabban nyomják el őket, vagy érik el, hogy ha lelepleződik a csalás, akkor se törődjenek vele. Gondoljunk csak arra, hogyan válik egyre inkább a Panoptikon helyett a hárommilliárd embert elérő Facebook a kontroll és alávetés paradigmájává. A poszthatvannyolcas baloldal ezen az elméleti alapon kezdettől fogva undorral fordult el a létező szocializmusok bürokratikus diktatúráitól, alternatívát keresve mély civilizációs-kulturális kritika alá vonta a nyugati valóságot és elkeseredett harcot folytatott a multinacionális tőkével és a hegemón liberális elitekkel. Tény, hogy a poszt-hatvannyolcas baloldal maga is számtalan problémával küzd és mára öntudatának mélyrétegeibe ivódott periférikus és reménytelen helyzete. Ideológia, kritika, posztmarxizmus című könyvemben magam is azt keresem, hogyan vezethet ki a periférikusság és defetizmus pozíciójából az ideológiakritikában rejlő „dialektikus” lehetőség.[13] Ezzel együtt is: talán az a poszt-hatvannyolcas baloldal legnagyobb erőssége, hogy mindvégig integrálhatatlan maradt az új korszak posztmodern individualista liberalizmusa számára. Ezért azt gondolom, hogy a liberálisokkal való szakításnak mindenképpen a szabadság kérdése körüli töréspont mentén kell megtörténnie. Mert itt válik el egymástól érdemben a „liberális” és a „baloldali” pólus a poszt-hatvannyolcas világban. Korunk posztmodern, individualista, pszichologizáló, fogyasztói stb. ideológiái (a liberalizmus-pólus) tudatosan, vagy öntudatlanul azt hirdetik, hogy az egyének a nyugati társadalmakban alapvetően szabadok és autonómok, a posztmodern kapitalizmus pedig lehetőséget teremt számukra a boldogságra, az önkifejezésre, az önmegvalósításra, az élvezetre, az identitások és szerepek korlátok nélküli megválasztására, arra, hogy azzá váljanak, amivé csak akarnak –még ha akad is tennivaló bőven abban az ügyben, hogy a mai világ korlátlan lehetőségeit mindenki egyformán realizálhassa. Nekik válaszol a poszt-hatvannyolcas eszmeiség számtalan radikális-forradalmi továbbvivője (a baloldali pólus), hogy „az urak szabad megválasztása nem küszöböli ki az urakat és a szolgákat”[14]. A mai világ nem a Paradicsom, hanem maga a Pokol –„ezen pokol lakói a Bloomnak nevezett végtelenül elidegenedett, minden valódi élettől és személyiségtől megfosztott egyedek”.[15] Avagy Fredric Jameson szavaival: a posztmodern szabadság ára a szubjektum halála volt.[16] A boldogságipar –ez már William Davies leírása –minden korábbi szint fölé emeli az egyének boldogság-érzését, de ezt a társadalom tagjainak totális kontrollja, megfigyelése, ellenőrzése és a profit érdekében való felhasználása árán teszi.[17] Az új baloldal álma egy olyan társadalom volt, amely nem elnyomja, hanem szabaddá teszi az egyént és amelyet csak együttesen lehet megvalósítani –az ellenkultúra, a kommuna, az önszerveződő közösség, a házfoglalás ezért szükségszerűen ellentársadalmi és kollektivista. Ezt a víziót kell ma újra életre keltenie 68 örököseinek.

Az új baloldal legnagyobb érdeme, hogy megfejtette az akkor még csak kialakulóban lévő „posztmodern kapitalizmus” titkát –megalkotta azt a nézőpontot, amit én ideológiakritikai paradigmának nevezek. Eszerint a rendszer fennmaradása és működése az elnyomás új és kifinomult technikáján nyugszik: a fennálló azért tesz szabaddá, hogy rabságban élj, azért kínál boldogságot, hogy még boldogtalanabb legyél, azért aktivizál, hogy a lényeges dolgok tekintetében passzivitásban tartson, azért vált ki érzéseket, hogy ne legyenek érzelmeid, azért hirdeti a kreativitást, hogy beérd a mimézissel –és így tovább. A posztmodern kapitalizmus tehát azért ad, hogy azáltal éppen az ellenkezőjét valósítsa meg –azért ruház föl autonómiával, hogy kedvére irányíthasson és használhasson. És azért hirdeti a kapcsolatok mindenhatóságát, hogy ne legyen semmi közünk egymáshoz.Ebből következik az új baloldal sajátos kettőssége, amit oly gyakorta magyaráztak félre 68 értelemezői.•68 egyrészt mindannak a „megtagadása”, amivé a fennálló bennünket változtatott, cselekedeteinket tette és emberi kapcsolatainkat alakította –tehát a lázadás alapvetően esztétikai programja. Tehát a megszabadulás a „represszív tolerancia” egész rezsimjétől.• De 68 másrészt a forradalom lehetősége is: amikor közösen és valóban szabadon kitaláljuk és létrehozzuk ezek alternatíváit, megalkotjuk magunknak az élet új kereteit és a társadalom, a gazdaság ezeknek megfelelő formáit. Amikor önmagunkból tanuljuk meg kibontani, hogy kik vagyunk és mire vágyunk. Amikor megkeressük azokat az aktivitásokat, amelyek szabaddá és sokoldalúvá tesznek bennünket –megszabadulva az elidegenedéstől, a kényszertől és eldologiasodástól. Amikor végül létrehozzuk a nem elnyomó közösségeket, a nem megcsonkító családi és magánéleti formákat, a nem önző és felszínes társas érintkezést –és így tovább.Az új baloldali politika ennyiben lázadásaink forradalmakká változtatásaként érthető meg és ezért lehet minden pillanatban válasza a „mi a teendő” kérdésére. Hiszen az új baloldal csak azt a víziót fogadhatja el, amit máris megvalósított –a „lehetetlent követelni” csak azért lehet, mert számunkra már nem lehetetlen.

AZ ELLENFORRADALOM ELMÉLETE

Napjaink anti-68-as konzervatív-jobboldali ellenforradalmának hívei az elmúlt fél évszázadban mindvégig markánsan jelen voltak a nyugati politika neokonzervatív és ultrajobboldali irányzataiban –Ronald Reagan és Margaret Thatcher nagyban épített egyes elgondolásaikra a „normális többség” megformálása során. A kulturális ellenforradalmárok harcias törekvéseit állította pellengérre Margaret Atwood bestsellere, A szolgálólény meséje is –közel negyven évvel ezelőtt. Nem meglepő, hogy a neoliberális politikák illúzió-és népszerűségvesztése során keletkező intellektuális űrbe sikerrel nyomulnak be a hasonló elgondolások a 2008-as válság után. Az új kulturális háború nagy kérdését ezért nem is annyira abban látom, hogy sikerrel tudják-e eltűntetni a Föld színéről a poszt-hatvannyolcas identitáspolitikai szubkultúrákat és a hegemón helyzetben lévő liberalizmus akadémiai, kulturális, média, civil és politikai élcsapatát –hiszen a közhangulat nagyban kedvező számukra. A konzervatív-jobboldali elszámoltatás nyilvánvalóan olyan mélységet ölt majd, amennyire azt a helyi sajátosságok és erőviszonyok aktuálisan megengedik.

Az igazán jelentős elméleti kérdés számomra, hogy mi történik, ha a jobboldali-konzervatív ellenforradalom hívei a multinacionális kapitalizmussal, a globális tőkével, a multinacionális gazdaság logikáival és munkaszervezési elveivel, a fogyasztói társadalom posztmodern individualizmusával találják magukat szemben. Ekkor dől el, hogy pusztán a szelep szerepe jut-e nekik a kapitalizmus válságának hullámveréseinek politikai lecsillapítása során, esetleg üres hatalomtechnikai manőverek kiszolgálóivá válnak az „illiberális rezsimekben”. Vagy a reményeiknek megfelelően végbemegy a globális kapitalizmus átalakulása, konzervatív fordulata és annak új hegemón kultúrája alakulhat ki elgondolásaik mentén. Akik ismerik írásaimat, tudják, hogy a Kívül/Belül politikai logika felemelkedését prognosztizálva a lengyel, a magyar, az amerikai politikai fejlemények kapcsán magam is az utóbbit tartom valószínűnek –korunk nagy menekülthullámát pedig hasonlóan meghatározó jelenségnek vélem ebben az évszázadban, mint az első világháború volt a 20. század fejleményeire.[18] Egy ilyen helyzet persze –aminek kialakulására természetesen számtalan más előjel is mutat –minden tekintetben a poszt-hatvannyolcas szituáció végét jelentené. Nem lenne igaz többé, hogy a 68-ban született eszmék és politikai mozgalmak egy olyan „folyékony” kapitalizmusban kénytelenek kikristályosodni, túlélni és fejlődni, amelyben éppen a „szilárd” fordista társadalom tömeges lázadó potenciáljai vesztek el. Ebből a perspektívából nézve az az ellenforradalom, amely 68 kultúrájának eltörlésén fáradozik, éppen a hajdani forradalmi potenciálokat termelheti majd újra.

[1]Békés Márton: Lázadás a lázadás ellen. 68 és a konzervatívok. Konzervatórium. 2008. május 31.

[2]Zemmour, Eric: 1968 májusa: a nagy bomlasztás. Mandiner.2018. március 6.

[3]Bauman, Zygmunt: Liquid Modernity. New York. Polity Press, 2000. 63. p.

[4]Tallár Ferenc: 68 és a neoliberális fordulat. Új Egyenlőség. 2018. június 12.

[5]Boltanski, Luc –Chiapello, Eve: The New Spirit of Capitalism. London. Verso Books, 2018.

[6]Friedan, Betty: The Feminine Mistique. New York. Dell Publisher, 1964. 32. p.

[7]Nagle, Angela: Kill All Normies: Online Culture Wars From 4Chan and Tumblr to Trump and the Alt-Right. NewYork. Zero Books, 2017. 72. p.

[8]Žižek, Slavoj: ‘You May!’ Slavoj Žižek writes about the Post-Modern Superego. London Review of Books. 1999. March

[9]Žižek, Slavoj: Violence. New York. Picador, 2008. 24-30. p.

[10]Fisher, Mark: Kilépés a vámpírkastélyból. A szem –Kolozsvár. 2018. május 4. és Bajusz Orsolya –Feró Dalma: Alien vs. Predator Budapesten –A #metoo-tól a belvárosi #batorsag-ig. Azonnali. 2018. június 21.

[11]Žižek, Slavoj: Violence. New York. Picador, 2008. 18-25. p. és Žižek, Slavoj: Nobody has to be vile. Slavoj Žižek on liberal communism. London Review of Books. 2006. April

[12]Marcuse, Herbert: Az egydimenziós ember. Budapest. Kossuth Könyvkiadó, 1990. 23. p.

[13]Kiss Viktor: Ideológia, kritika, posztmarxizmus. A baloldal új korszaka felé. Budapest. Napvilág Kiadó, 2018.

[14]Marcuse, Herbert: Az egydimenziós ember. Budapest. Kossuth Könyvkiadó, 1990. 30. p.

[15]Balázs Gábor: Meghalt a szélsőbaloldal, éljen az ultrabaloldal. Rednews.hu. 2015. február. 28.

[16]Jameson, Fredric: A posztmodern, avagy a kései kapitalizmus kulturális logikája. Budapest. Noran Libro, 2010.

[17]Davies, William: The Happiness Industry: How the Government and Big Business Sold Us Well-Being. London. Verso Books, 2014.

[18]Kiss Viktor: Reflexív baloldal, Globális baloldal, Futuro-baloldal. in: Böcskei Balázs (szerk.): A forradalom végtelensége. Lukács György társadalom-és politikaelmélete. Budapes. L’Harmattan Kiadó, 2016. és Kiss Viktor: A bevándorlók és a globális baloldal születése. Mérce. 2015. szeptember 4.

Forrás: https://www.academia.edu/38237533/A_poszt-hatvannyolcas_szitu%C3%A1ci%C3%B3_-_%C3%A9s_ami_ut%C3%A1na_k%C3%B6vetkezik

Kategória: Nincs kategorizálva | Kiss Viktor: A poszt – hatvannyolcas szituáció – és ami utána következik (2018) bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

TGM: Kifelé, mondta a Vár – cikk a Mércén

Orbán Viktor miniszterelnök

Mivel immár mind a miniszterelnök, mind az államelnök a királyi Várban székel, s ott lesznek a legfontosabb minisztériumok (a pénzügy és a belügy) is, nyugodtan lehet, akárcsak a Horthy-korszakban, „a Várral” azonosítani a végrehajtó hatalmat, mint a Downing Street 10-zel vagy a Fehér Házzal, bár a Westminster és a Kapitólium erősebb intézményeknek ad otthont, mint a kizsigerelt és diszfunkcionális Magyar Országgyűlés székhelye, a fontoskodó és nevetséges Országház. (Az épületet átadásakor össznemzeti hahota fogadta, azóta ímmel-ámmal hozzászokott a közönség, sőt: egyszer saját fülemmel hallottam, hogy valaki egyenesen „szép”-nek nevezte, ami eléggé hihetetlen. De a mintául szolgáló Westminster se valami hajde.)

Legutóbbi (császári és) királyi dinasztiánkat meg bécsi udvarát is „a Burg”-nak volt szokás nevezni.

Szóval a köztársasági mivoltától alkotmányosan megfosztott, egyre monarchikusabb (de azért továbbra se előkelő) államunk a „király nélküli királyság” Horthy-kori arculatához kezd hasonulni, hazánkat a Szentszéknél nagykövetként dr. Habsburg-Lotharingiai Eduárd főherceg képviseli, Orbán miniszterelnök korábbi helyettese Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceggel és gróf Károlyi Lászlóval szokott vadászni, de a rezsim nem arisztokratikus, hanem határozottan kispolgári és protestáns jellegű. (Horthy sose követte volna el azt az ízléstelenséget, hogy református létére sarutlan karmelita szerzetessel szenteltesse föl a súlyos állami milliárdokból megteremtett dolgozószobáját volt kolostorépületben. Ez egyszerre sértés a református és a katolikus egyháznak, föltéve, hogy még adnak a hagyományaikra.)

Szóval „a Vár” úgy döntött korábban, amikor még nem a Várban szokott volt döntésket hozni, hogy a köztársasági vagy Kossuth-címertől már megfosztott, saját parlamentjétől megalázott köztársaságot kihúzza az alkotmányból, majd a köztársaság két jelképes vezetőjének – gróf Károlyi Mihálynak és Nagy Imrének – a szobrát eltüntette az Országház környékéről. (Varga Imre Károlyi-szobra még profi munka volt, bár az álépítészeti elemek szoborba foglalása problematikus, ugyanezt a módszert követte a Nagy Imre-emlékmű is, amelyért művészi szemszögből nem nagy kár; amúgy ugyanehhöz a kérdéses műfajhoz tartozik Radnóti Miklós bűnrossz szobra is az Újlipótvárosban; a városon egyébként kitört a szörnyű ún. zsánerszobrok – a pocakos rendőr, a Blikket kínáló rikkancs, a kis királylány, Columbo hadnagy, a Gábriel arkangyalra sasmadár képében lesújtó Keitel vezértábornagy, a váratlanul dúskeblű Sziszi csasziné parapléval stb. – bronzhimlőjének kiütése, és a múlt képzőművészeti rémtetteit – 2 db. miniszterelnököt [egyiket lóháton] + 1 db. méla Kossuthot hű és méla jobbágyai [!] körében – is visszahurcolták a parlament pszeudogót épületszörnyetege elé. Megjegyezzük: Segesdy egykori brutalista Marx-Engels szobra se nyerte el a műértők és a közönség tetszését, enyhén szólva. Utoljára a korai barokk idején volt itt államnak és egyháznak valamicske ízlése. Azóta egyetlen valamirevaló középületet se rittyentettek Pest-Budára.)

Az egész Horthy-éra stilárisan hamis volt: a kor vezető konzervatív ideológusa, Szekfű Gyula neobarokknak nevezte; s most a ferde utánzatot akarják utánozni hozzá nem értő férfiak. Magát keresztyénnek, sőt: kereszténynek negélyező államrendszer nem szekularizál: kolostorból kormányhivatal, ez szimbolikusan elhibázott; Zoboki restaurációs (a szó mindkét értelmében restaurációs) műve jelentéktelen, bár jobbára csinos.

A köztársaságon végrehajtott jelképes gyilkosságot (koronás címert, szoboráthelyezéseket, a Magyar Köztársaság átkeresztelését, ’18 és ’56 megrágalmazását, Ady, sőt: Petőfi [!] elleni, államilag támogatott mocskolódási kampányokat stb.) követi az intellektuális-kulturális-tudományos – hogy is nevezzük? – népirtás. Az egyetemi autonómia ismeretes megkurtítása (az immár megszokott lejárató, hazug hatósági médiakampánnyal körítve), a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeti hálózatának folyamatban lévő szétrombolása – együtt a régebbi mainstream magyarországi sajtó (plusz rádió és televízió) megszüntetésével, a vidéki és „külhoni magyar” (vagy ahogy az írástudatlanok nevezik: „a kinti”) médiák szélsőjobboldali-fideszállami elfoglalásával és/vagy cenzúrázásával, a magyar irodalom és művészet mint olyan elleni őrjöngő, barbár támadásokkal a hivatalos kormánysajtóban, és bontakozó tervekkel a könyvkiadás és „az irodalmi élet” megregulázására, és í. t. a végtelenségig – mutatja azt, hogy a mai rendszer nem konzervatív, hanem reakciós.

Én már a ’90-es évek elején „restaurációs forradalmiságról” írtam az első, a „szabadon választott” eposzi jelzővel ellátott Antall/Boross-kormány ténykedése miatt. Tudni kell, hogy a mai (pártként voltaképpen már rég nem létező) „Fidesz” nem a régi Fidesznek, hanem a régi MDF-nek s a belőle leszármazott egykori MIÉP-nek az utódpártja sok tekintetben, a néhai MDF legrosszabb tendenciáit illetőleg mindenképpen (vö. a nemzeti-jobboldali médiauralmat megcélzó „Kónya-dolgozattal”, amelynek célkitűzései végre most, sok év késéssel megvalósultak, grat, noha a Vár evvel se fogja beérni).

Konzervatív a kései, a ’68 utáni Kádár-rendszer volt, amely – szemben a mai szélsőjobboldali és neoliberális sajtóhőbörgésekkel – megszűnt bolseviknak, mi több: a szó legáltalánosabb értelmében is kulturálisan baloldalinak lenni. A rendszerbe előbb, még ’56 előtt a népi írókat „emelték be”, majd fokozatosan a ’45 előtti irodalmi szélsőjobboldal képviselőit is (Németh Lászlót, Kodolányit, Féját, Erdélyi Józsefet, Sinka Istvánt stb.), akiknek a barnafoltos múltját nem volt szabad emlegetni, bár barna pöttyök olyan finom emberek ingmellén (plasztronján) is voltak találhatók, mint az Illés Endréén, aki a Szépirodalmi Könyvkiadó igazgatójaként kulturális nagyhatalom lehetett mint ún. „elfogadható” polgári író. (Köszönet ©Nyerges Andrásnak™.) Fokozatosan a valódi polgári kultúra nagy képviselői is kanonizálódtak – Mándy Ivántól és Kosáry Domokostól Ottlik Gézáig és Mészöly Miklósig, Pilinszky Jánosig és Nemes Nagy Ágnesig –, a rendszer nagy sikerszerzője az ultrapolgári Szabó Magda volt, vezető történeti ideológusa az egyre nemzetibb és konzervatívabb Nemeskürty István stb. A korábban marxista-leninista, vezető (tipikus barbarizmussal kifejezve: jól „pozicionált”) társadalomtudósok tömegesen fordultak liberális-nyugatbarát (burkoltan szovjetellenes) irányba, jóval kevesebben pedig az akkor még szalonnacionalista zümmögésbe kapcsolódtak bele a maguk mélyebb szólamával.

A ’80-as évek elején világossá vált, hogy a vezető teoretikusa „a valóságosan létező szocializmusnak” („reálszoc”) nem Marx vagy Lenin vagy Gramsci, hanem Heidegger, még inkább Wittgenstein és leginkább Max Weber.

(Ez a konzervatizmus három fő tendenciáját is megtestesítette.) Az analitikus és nyelvfilozófia térhódítása mögött az angol-amerikai liberális alkotmányelmélet egyre lelkesebb adaptációi, a természetjog különféle változatai domináns pozícióba kerültek – az óbaloldal és a cenzúraszervek minden, egyre hatástalanabb berzenkedése ellenére. A „reálszoc” hivatalos narratíváit egyszerűen eltüntette az új irodalomtörténet- és történetírás, irodalomtudomány: legyen itt elég az akkori vezető személyiség, Németh G. Béla nevét említenünk. A lista nagyon hosszú. A nagyközönség számára az új szellem- és társadalomtudományt Hankiss Elemér elhúzódó hatású esszéírása jelentette. A kritikai marxisták vagy nyugati vagy belső száműzetésbe kényszerültek, és a rendszerrel való szakításuk (illetve kitaszíttatásuk és elhallgattatásuk) után maguk is jobbra (liberális irányba) tolódtak – jellemző, hogy ilyen elnyomó rendszabályok csak (eredetileg) baloldali csoportokat értek, beleértve az avant-garde kis köreit – amivel (néhány elszigetelt embertől eltekintve) a marxizmus mint kulturális erő évtizedekre megszűntnek volt tekinthető, egészen a legutóbbi időkig. (Kivétel nagyjából csak az Eszmélet.)

A ’80-as években született meg a máig reprezentatívnak érzett új magyar irodalom (amelyet tévesen képzelnek „posztmodernnek”, de ez mellékes) – Tandori, Petri, Esterházy, Nádas, Krasznahorkai, Bodor Ádám, Kertész Imre és nagy jelentőségű kritikusaik, Balassa Péter és Radnóti Sándor – „kánonja” (a filmet, színházat, képzőművészetet, zenét, bölcsészetet itt nincs terem akárcsak szóba is hozni), amely kimondva vagy hallgatólagosan antikommunista volt, s amely lezárta a baloldal régi ellenkulturális vezető szerepének a históriáját. (Az, hogy ezt most „baloldalinak” nevezik pro és kontra, paródiának is rossz.)

Történetileg nem túl fontos, de jellemző, hogy az akkori, „polgárosodó” Lukács-recepció mindenekelőtt a forradalmak előtti, radikális-konzervatív ifjúkori művekre – A lélek és a formák, A regény elmélete, Heidelbergi esztétika – vonatkozott, a „hivatalos” recepció pedig a csalódott forradalmár kései, ugyancsak konzervatív, elméletileg kudarcos műveire (Az esztétikum sajátosságára és egyéb, joggal feledett munkákra), az pedig, amiért Lukács ma is ismert Nyugaton és mindenütt (Magyarországot kivéve), a forradalmi írások (a Történelem és osztálytudat és mások) hazánkban az égvilágon semmi hatást se gyakoroltak, hacsak nem à rebours, pedig majd’ ötven évnyi késéssel magyarul is kiadták őket.

A kései Kádár-korszak (a magyar történelem eddig legpolgáribb korszaka) a modernizmus klasszicizálásának a kora volt, és ez a klasszicizált modernizmus – mint kanonizált kultúrbálványok kultikusan fölmagasztosított és élő hagyománnyá konfigurált sora – jelenti ma elsősorban azt, amit „magyar kultúra” gyanánt védelmez a „restaurációs forradalmisággal” szemben defenzívába szorult, tévesen „baloldalként” osztályozott korszerű, modern konzervatizmus. (Evvel szemben baloldali ellenállást úgyszólván csak Sipos Balázs üdvösen népszerűtlen és jellegzetesen keveset emlegetett, szerintem kiváló és fölöttébb hasznos írásai jelentenek, amelyeket a Mérce olvasóinak nagybecsű figyelmébe ajánlok.)

Evvel a klasszicizált modernizmussal (amelyet egyszerűen és jellemzően csak mint „a kánon”-t emlegetnek) száll harcba a „restaurációs forradalmiság” második, bővített kiadása, amelynek itt csak a barbárság szerepe jut, mert ez a harc nem jelent vitát – csak azt a butaságot, hogy nagy alkotóinkról bizonyítás nélkül állítja, hogy nem is nagyok, meg éltes urakról és idősödő hölgyekről azt, hogy öregek (nahát), halottakról azt, hogy meghaltak (no de ilyet) –, hanem csak a kulturális-tudományos intézmények és tradíciók puszta tönkretételét, mindennemű új javaslat nélkül.

A forradalom nélküli ellenforradalom üressége nem véletlen.

Baloldalként, pláne „kulturális marxizmusként” jellemezni a klasszikus vagy klasszicizált modernség teljesen konzervatívvá vált, intézményesült hagyományát és kultuszgyakorlatát azért vereségre ítélt, önlegyőző taktikája az Orbán-rezsimnek, mert félreismeri az ellenfelet. Ami mindig fatális. A szélsőjobboldalon gyűlölt Esterházy mondta, hogy hazudni se tud az, aki nem ismeri az igazságot.

Az Orbán-féle ellenforradalom azt hiszi, hogy a Kádár-rendszer „elitje” ellen folytatott szabadságharc egyben antiszocialista, baloldalellenes, antimarxista küzdelem, holott a kései Kádár-rendszer – támogatott, tűrt, tiltott – „elitje” egyben megegyezett: az antikommunizmusban, amikor a hivatalos közgazdaságtudomány a ’80-as évek derekára tisztára neoklasszikus-monetarista lett, a hivatali retorika tisztára technokratikus (ezen az alapon kifogásolta már az akkori pártsajtó a Solidarność lengyel munkásforradalmát – jobbról!), s amikor az egalitárius (ennyiben szintén nem marxista, de baloldali) szociológiai-szociográfiai (lázadó és/vagy reformer) szakirodalmat és belletrisztikát megvetően „balosnak” nézte (le) az akkori értelmiségi „elit”, a későbbi „kánon” alanya és tárgya; meg a pártközpont és a már akkor neokon közgazdász-szakma.

Ahhoz, hogy valaki a szó autentikus értelmében jobboldali legyen a kései Kádár-rendszer Magyarországán, nem kellett ellenzékinek lenni, sőt. Már akkor életben volt a liberális nacionalizmus, amely „elhatárolta a magyarságot” Kelet-Európától és a történelmi Oroszországtól, beleértve a legdurvább románellenességet: s ezt a liberális nacionalizmust vélik a mai ellenforradalmárok „internacionalizmusnak” és „kozmopolitizmusnak”, a szerencsétlenek, azaz a nyugatosságot és nyugatiasságot, amely a XVIII. század végétől a magyar nacionalizmus fő vonala volt (a nyugatellenesség is megvolt mindig, de mindeddig kisebbségben, kurta epizódoktól – nyilasság pl. – eltekintve). Maga a régi Fidesz (karöltve az egykori SZDSZ nagy részével) is ezt a nyugatos, akkor épp szovjetellenes élű, „europoid” nacionalizmust képviselte kezdetben.

Tessék beleolvasni a mai liberális publicisztikába, amely mindent, amit tekintélyelvűként vagy diktatórikusként vagy „elmaradottként”, „zártként”, „múltba fordulóként” elvet, egyben „keletinek”, „oroszosnak” vagy „balkáninak” nevez. (Ezt már a XX. század elejének radikális közírása is megtette – bár a „polgári” radikálisok NEM voltak liberálisok –, de épp úgy megtette akkor és később a katolikus-legitimista sajtó egy része is.) A ’90-es években szórakoztató volt látni, hogy miként támad föl tragikomikusan a jugoszláviai szecessziós háborúk idején a Tisza István-i szerbellenes sovinizmus mind a liberális, mind a restaurációs-ellenforradalmi jobboldalon.

Mind a Kádár-kor establishmentjének, mind a mai liberálisoknak Nyugat-Németország volt (és maradt) az eszményképük, s ez nem azt jelenti, hogy a mai liberálisok bolsik, hanem azt, hogy az akkori „elit” volt polgári és nyugatos-liberális nacionalista, s csakugyan egységesen az, immár több mint negyven éve.

A „haladó” ruszofóbia se új, ezt már kimondatlanul fölrajzolta a korábban kritikai marxista Szűcs Jenő fatális „elmélete” Európa három történelmi régiójáról, amely öntudatlanul követte a ’20-as évek (mélyreakciós) geopolitikai nonszenszeit. Ezt a teóriát a mai liberális közírászat soha nem kérdőjelezi meg, mintha a gyarmatosítás soha nem történt volna meg – és főleg mintha a fasizmus amolyan keleti dolog lett volna!!!

A jelenlegi szélsőjobboldali, ellenforradalmi piszkolódás és piszkálódás nem látszik tudni a közelmúltnak ezekről a végül is nem túl bonyolult, nyilvánvaló és közismert vonásairól, s miközben intézményeket és hagyományokat (polgári hagyományokat!) dúl szét, nem marad más neki, csak valamiféle szervetlen, utólagos, következetlen fasizmusféle, amely csakugyan közös ellenfele mind a nyugatos-polgári liberálisoknak és kvázi-szociáldemokratáknak, mind az állagőrző konzervatívoknak, mind az egyelőre apró kisebbséget jelentő új, fiatal marxistáknak.

Mindeközben szükségképpen elmarad a sok vonatkozásban elavult, tekintélyelvű, megcsontosodott és kevéssé demokratikus egyetemi, akadémiai, kulturális konzervatizmus (meg „Európa”!) bírálata, mert védenünk kell a barbárság ellen még azt is, amit bírálunk. A szélsőjobboldali – és a délibábos türk-hun-szittya-sumér-kurultájos-barantázó, fajbiológiai, oltásellenes, antiökologikus áltudománnyal és a bolond Kásler miniszterrel szövetségben történő – rombolás egyaránt pusztít régit és újat, jót és rosszat, úgyszólván mindent, ami a civilizációhoz tartozik.

A nagyszerű és pompás Hallgatói Szakszervezet (éljen! éljen!) tegnap, 2018. január 12-én, szombaton az „Educatio” kiállításon dr. Horváth Zita helyettes államtitkár (?) beszédét megszakítva szavalókórusban mondta el tömören, hogy ágrólszakadt egyetemistáknak kell az állammal szemben védelmükbe venniük az állami egyetemeket, az oktatás autonómiáját, és nekik kell tiltakozniuk a megszorítások ellen, és nekik kell síkraszállniuk megrágalmazott, denunciált, meghurcolt tanáraik mellett – miközben maga az ELTE és a többi egyetem tanári kara (tisztelet a kivételnek) hallgat, vezetősége sunyít, és miközben a CEU-t már kihajították az országból anélkül, hogy általános egyetemi sztrájk tört volna ki miatta. (Megjegyezzük, hogy a mostanában bátrabban viselkedő – mert vérig sértett és létében támadott – Magyar Tudományos Akadémia az imént még magánszorgalmúlag számolta föl a Lukács Archívumot, ami azóta is világbotrány.)

Ami ennek a cikknek a tulajdonképpeni alkalma: a Politikatörténeti Intézet de facto szétbarmolásának a botránya (ld. még itt).

A Politikatörténeti Intézet (a volt Párttörténeti Intézet, ill. Munkásmozgalmi Intézet) állami támogatása rég megszűnt, és most ki akarják dobni az épületéből (tudni való, hogy könyvtárak és levéltárak költöztetése iszonyúan bonyodalmas, költséges dolog, amihez az intézet semmiféle segítséget nem kap). Az intézet a volt Néprajzi Múzeum épületében működik: a múzeumot – mint a magyar történelem legnagyobb áldozatának, a magyar parasztnak forradalmi szellemben emléket állító intézményt az új népi (kommunista) hatalom nyíltan kegyeletsértő, szubverzív szándékkal helyezte a Kossuth térre, szemközt az Országházzal, a volt ellenforradalmi Kúria épületébe, jelképesen adózva saját egykori osztályharcos múltjának – szintén kidobták, a helyére visszaköltözik a Kúria, ahogyan visszaköltözött régi helyére a Ludovika (!) is.

Amit kevesen tudnak, hogy eltekintve a – sokáig dr. Földes György által vezetett – Politikatörténeti Intézet megszámlálhatatlan, bokros érdemétől már a korábbi, félelmetes nevű Párttörténeti Intézet (és lapja, a szintúgy félelmetesen hangzó Párttörténeti Közlemények, ma Múltunk, továbbá a könyvsorozatai) a ’60-as évektől desztalinizálva, nagyon komoly, gyakran kifejezetten izgalmas történettudományi (intézmény- és társadalomtörténeti) tevékenységet fejtett ki, pedig neki néztek (legitimációs és delegitimációs okokból) a legjobban a körmére.

A munkásmozgalom, a szociáldemokrata és a kommunista párt, a kisebb radikális (ultrabaloldali) csoportok, a szakszervezetek, munkástanácsok stb. története csakugyan sajátos, önálló történelmi valóság, amely elkülönül minden mástól. (Ennyiben hasonlít az egyháztörténethez, amely szintén zárt történelmi világot kutat és ábrázol – amivel nem akarom azt a csalafinta és ostobácska közhelyet terjeszteni, amely szerint a szocializmus „vallás” és í. t.) Különösen Kelet-Európában, ahol a munkásmozgalom az akkor még hűbéri nagybirtok, paraszti nyomor, babona, betegség, írástudatlanság, a vidéki elmaradottság és szolgabíróuralom tengerében sziget volt, amint az volt a modern ipar, szállítás és kereskedelem is. Ráadásul Kelet-Európában (nemcsak a Habsburg-monarchia keleti felén) a munkásság sok helyütt német nyelvű – nem föltétlenül német anyanyelvű – volt, ami még inkább elszigetelte az agrárhátországtól.

A munkásmozgalom kulturálisan, életformájában, erkölcsi és ideológiai képzeteiben is különbözött: antialkoholista, gyakram vegetariánus, pacifista, feminista, internacionalista, anti-antiszemita, ateista, antiklerikális, tudományhívő, könyvolvasó, amatőr sportoló, természetjáró és puritán volt, amivel a maga egészében tagadta a tőkés „fölépítményt” is, akár harcaival „az alapot”. A régi uralkodó osztály nemcsak gazdasági és szociális okokból üldözte a munkásmozgalmat, hanem őszinte világnézeti döbbenete okából is – hiszen ide hozzánk még a fölvilágosodás akkor legalább másfél évszázados gondolati tartalmait – komoly értelemben – csak a régi munkásmozgalom hurcolta be.

(Nem úgy, mint egyebütt, ahol a polgárság.) Ebből és még más ezer okból indokolt a munkásmozgalom külön kutatása, amiképpen indokoltak pl. a regionális kutatások is. A munkásmozgalom-történet máskülönben világszerte elismert tudományos diszciplína (régebben, mint a dzsenderkutatás, bár ez utóbbi is tiszteletre méltó, komoly tudományág).

A kormány vezetőit persze az nyugtalanítja, hogy valaki másnak is lehet saját irányzatos kutatóközpontja, nemcsak a szélsőjobboldalnak (Retörki [!], Veritas, Magyarságkutató, Matolcsy-alapítványok közpénz jellegüket elvesztett állami adományból stb.), márpedig a PTI baloldalinak számít, az is – mellesleg szociáldemokrata, nem kommunista irányzatú. (Baloldal sokféle van, Magyarországon hamarjában hat fontosabb irányzatot számoltam össze. Persze ezekhez az áramlatokhoz egy-két kivétellel maroknyi ember tartozik csupán, s ők is csak lazán, informálisan.)

Másrészt az urak a baloldalt a maga egészében anomáliának tekintik, amelyet ki kell irta(t)ni a magyar társadalomból, illetve valamelyest kibékülnének az alsó középosztály (kisebbség) korporatív érdekképviseletével, amely kulturálisan konzervatív, nem törődik külviszonyainkkal vagy az etnikai és nemi kisebbségekkel, nincs saját kulturális reprezentációja és nem óhajt a restaurációs-ellenforradalmi szélsőjobboldal nélkül (vagy ellen) kormányozni. A kulturális reprezentáció persze már önmagában politikát jelent, ezért kellene minden, a status quón túli törekvést méretre vágni, mindenekelőtt megfosztani a szellemétől és az értelmiségétől. Nem az értelmiség mint olyan fontos a kormányzó szélsőjobboldal számára („szakemberek”, „diplomások”, konvencionális-kommersz „művészek” minden további nélkül elviselhetők, nem is kell az állami propaganda szándékosan buta propagandaszólamait ismételgetniük), csak az esetleges szubverzió netáni univerzalisztikus-emancipatorikus, politikai dimenziója, amely talán nem is forradalmi, csak vitatja minden társadalomirányítási törekvés legitimitását (morálisan vagy másképp), s ezáltal a hatalmon lévő csoportot vitára vagy ha muszáj, egyezkedésre kényszeríti – ameddig létezik.

Jelenleg a Vár legitimációs-polemikus tevékenysége arra szorítkozik, hogy letagadja, nem indokolja az államvezető intézkedéseit és nézeteit (nem túrta ki Budapestről a CEU-t, nincs kötelezővé válható túlóra, nem az állam gazdagítja az Orbán-cégbirodalom alárendelt részoligarcháit, nem hozattak Magyarországra pénzért kétes külföldi basákat; meghirdet ideológiai elemeket, majd ugyanvalóst letagadja őket, és „demokratikusnak” nevezi magát, miután ország-világ szeme láttára és füle hallatára rajongott fasiszta katonai juntákért, totalitárius/újfeudális zsarnokokért és gyilkos rezsimekért stb.): ez nem éppen bátor politika, nem ügyes, csak kockázatkerülő, miközben két meghunyászkodás között harcot hirdet világhatalmak és nemzetközi államtömbök ellen. Telekitől Gömbösig, Imrédyig és Csurkáig a magyarhoni szélsőjobboldalnak volt hozzá mersze, hogy nyíltan utálja és gúnyolja a „demokráciát” és a „népet”, hogy vállalja sovinizmusát, rasszizmusát és antiszemitizmusát, a hierarchia, a születési előjogok és az elnyomás iránti előszeretetét (nagyon kevés – elsősorban katonai szellemű – „népies” engedménnyel), és ha olyan arisztokratikus-elitista gesztusokat tett, mint most ez a Várba költözés, akkor nem mentegetőzött szimbolikusan efféle „olcsó menza” gesztussal, hanem Dom Pérignont vagy Pommeryt nyittatott a kaviárhoz vagy az osztrigához, miközben hattyúprémes testőrgárdisták néztek acélosan a levegőbe, és párizsi szalonokban öltözködő delnők mély dekoltázsából szállt az exkluzív parfüm illata. Pukkadjon a bugris, gondolja az igazi úr, aki a pokolban is, sőt: főleg a pokolban úr.

Nem tudom, minek óvatoskodik Orbán, hiszen azok, akik szeretik, mint zsarnokot és kemény fiút szeretik, mint euró- és dollármilliárdost, mint a nepotizmus és a szeszélyes önkény bajnokát, nekünk ne alakoskodjék, úgyis hiába.

De a színlelés és álszenteskedés közben a modern civilizáció minden, áldott és átkozott művét lerombolja a posztfasiszta államvezetés, útját romok szegélyezik s a föléjük emelt giccses és pastiche jellegű díszletek, a szónoklatok meg rossz stílusú, nívótlan, goromba, őszintétlen, gyűlölködő vagy kincstárian ünnepélyeskedő nyelvi katasztrófák. Az igazat az interneten mondja ki a Vár, gyilkos indulatú, mocskosan trágár, fenyegetőző, intenzíven dekadens bértollnokain keresztül, akik a nyílt és brutális fajgyűlöleten meg embergyűlöleten túl immár megkondítják a reakció vészharangját, amely – amióta a világ világ – mindig a boldog Erósz öngyilkos elutasítását zengi.

Az ATTAC Magyarország alelnöke
Tamás Gáspár Miklós

Forrás: https://merce.hu/2019/01/13/tgm-kifele-mondta-a-var/

Kategória: Nincs kategorizálva | TGM: Kifelé, mondta a Vár – cikk a Mércén bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva