Meghívó az ATTAC Magyarország Egyesület éves rendes közgyűlésére

A Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem Politikatudományi Tagozata alatt

MEGH ÍVÓ AZ ATTAC MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Időpont: 2023. június 30-án, pénteken 17 óra.

Helyszín: VII. ker. Király u. 43-45 (35-ös csengő, fsz. jobbra). A 4-6-os villamos Király u. megállója közelében, a 70-es és a 78-as trolibusz Akácfa utca megállójánál.

Javasolt napirend:

  1. A közgyűlési tisztségviselők megválasztása (levezető elnök, jkv. vezető, jkv. hitelesítők).
  2. A napirend elfogadása.
  3. A vezetőség beszámolója az ATTAC Magyarország 2022. évi tevékenységéről. Előadó: Benyik Mátyás, az Egyesület elnöke. Vita, majd szavazás a vezetőség beszámolójáról.
  4. Beszámoló a 2022-es évi gazdálkodásról. Előadó: Zalka Vera szervezeti titkár. A pénzügyi ellenőrzés eredményéről beszámol Balta Csaba számvizsgáló. Észrevételek, kérdések, majd szavazás a gazdasági beszámoló elfogadásáról.
  5. A Fővárosi Törvényszék 47.sorszámú Végzése alapján a 2022. évi Közgyűlésen az Alapszabály módosításáról elfogadott határozatnak, valamint a vezetőség választási döntéseknek a megerősítése (ill. szükség szerinti módosítása), továbbá a hiánypótlásként beadásra kerülő változásbejegyzési kérelem tartalmi kialakításának egyeztetése és elfogadása.
  6. Egyebek, bejelentések.

A Közgyűlésre szeretettel várunk minden régi és új tagunkat. A tanácskozáson szavazati joggal csak a rendes tagok rendelkeznek, de megfigyelőként minden szimpatizáns részt vehet. Amennyiben 17 órakor a közgyűlésen megjelentek száma nem éri el a taglétszám fele+1 főt, akkor 17,30 órakor a megjelentek számától függetlenül a közgyűlés szavazóképesnek tekintendő.

A határozathozatalra előirányzott kérdésekre vonatkozó tájékoztató anyagok pótlólag, ill. az Egyesület honlapján kerülnek ismertetésre.

Kérjük, hogy a tagdíjat legkésőbb a Közgyűlés kezdete előtt banki átutalással vagy készpénzben szíveskedjél rendezni. Éves tagdíj: 2000.- Ft, nyugdíjasoknak és diákoknak: 1000,- Ft. Bakszámlaszám: MagNet Magyar Közösségi Bank 16200144-00025948

Budapest, 2023. június 13.

Benyik Mátyás elnök

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.