2016. február hónap bejegyzései

ATTAC Magyarország Közgyűlése 2016. március 7.-én 17 h-kor a Kossuth Klubban

M E G H Í V Ó AZ ATTAC-MAGYARORSZÁG EGYESÜLET 2016. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE Kedves Tagtársunk! Alapszabályunk értelmében évenként legalább egyszer közgyűlésre kerül sor, amelynek ismét eljött az ideje. Közgyűlésünket 2016. március 7.-én (hétfőn) 17 órakor tartjuk a Kossuth Klubban (Budapest, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Nincs kategorizálva | ATTAC Magyarország Közgyűlése 2016. március 7.-én 17 h-kor a Kossuth Klubban bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Krausz Tamás és Ungváry Krisztián vitája a Kossuth Klubban 2016. február 18.-án

A ma­gyar meg­szál­ló csa­pa­tok má­so­dik vi­lág­há­bo­rús szov­jet­uni­ó­be­li te­vé­keny­sé­gé­ről, il­let­ve a há­bo­rú meg­íté­lé­sé­ről vi­tá­zott Ungváry Krisztián és Krausz Tamás tör­té­nész Budapesten csü­tör­tö­kön. A vi­ta egyik köz­pon­ti kér­dé­se az volt, hogy nép­ir­tás­nak ne­vez­he­tők-e az egyik szer­ző ál­tal sem vi­ta­tot­tan meg­tör­tént tö­meg­gyil­kos­sá­gok, ame­lyek­ben … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Nincs kategorizálva | Krausz Tamás és Ungváry Krisztián vitája a Kossuth Klubban 2016. február 18.-án bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva