Vörös–Zöld Kiáltvány

A rendszerváltás politikai rendszerének, és ezen belül az Orbán-rezsim leváltásához Magyarországon létre kell hozni egy erősen baloldali, egyben zöld összefogást.

A magyar társadalom jelentős része tönkrement, és kilátástalan helyzetbe került. A koronavírus-járvány következtében mélyen gyökerező tragédiák kerültek felszínre, amelyekért a rendszerváltás utáni kormányokat együttes felelősség terheli. A dolgozók, a gyermeküket eltartani igyekvők milliói létbizonytalansággal, egészségügyi, szociális ellehetetlenüléssel néznek szembe, méghozzá úgy, hogy teljesen felkészületlenek a bekövetkező klíma- és ökológiai katasztrófa hatásaira. Társadalmunkat már a rendszerváltás is megroppantotta, a félperifériás szolgakapitalizmus pedig mára végletekig kiszolgáltatottá tette a lakosságot mind a zsarnoki államnak, mind a kegyetlen piaci viszonyoknak. Éppen a lakosság szenvedése nyomán jött felszínre az orbáni rezsim. A szélsőjobboldali rezsimet leváltani készülő ellenzék minden parlamenti pártja a dolgozók helyett az úgynevezett középrétegek, a viszonylag jól élő „közép” és persze a politikai vállalkozók kegyeit akarja megnyerni. Politikai céljuk gyakorlatilag a helycserére korlátozódik. Ez nem lesz elég az orbáni akarnokrendszer megdöntéséhez 2022-ben!

Hiszünk abban, hogy ezen a helyzeten csakis a rendszerkritikus baloldal képes változtatni. Meg kell szólítani és a választási küzdelemben mozgósítani a rendszerváltás veszteseit is! Az erre képes valódi baloldalt azonban minden oldalról ellehetetlenítik. E támadás fő oka az az antikapitalista és tőkekritikus megközelítés, amely nélkül nem képzelhető el a 21. századi politika.

Elkötelezettek vagyunk a baloldaliság képviselete mellett az összefogásban. Az alábbi szervezetek azért fogalmazzák meg ezt a vörös–zöld kiáltványt, mert tudják, mennyire fontos a rendszerkritikus baloldali gondolat a jelenlegi rezsim leváltásához. Egyszerre kell meghaladni az Orbán-rendszert és az 1990 és 2010 közötti neoliberális Magyarországot!

Főbb követeléseink:

 • A lakhatás és a szociális biztonság legyen alkotmányos alapjog és legyen kikényszeríthető! A létfenntartáshoz szükséges víz, fűtés, villamos energia garantált legyen!
 • Elkötelezett program kidolgozása emberek megmentésére az ökológiai és klímaválságtól, különös tekintettel a legszegényebbekre.
 • A mélyszegénység felszámolása.
 • Minimális alapjövedelem spanyol mintára.
 • Az energiaszegénység felszámolása.
 • A lakóépületek felújításának támogatása hőszigeteléssel és napelemekkel.
 • Társadalmi szövetség roma honfitársainkkal.
 • Fellépés mindenfajta minden fajta (különösen: vallási, politikai, kulturális, vagy szexuális irányultságú) kirekesztés ellen!
 • Fenntartható helyi közösségek létrehozása. Mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakításának elősegítése a családi kisgazdaságok megtartása mellett.
 • Ingyenes és a szükséges ellátást nyújtó állami egészségügyi rendszer.
 • Az oktatásra és az egészségügyre évente a mostaninál legalább 10 százalékkal többet kell költeni.
 • Az egyházi, alapítványi és állami fenntartású oktatási intézmények egyenlő összegű finanszírozása.
 • A köz- és felsőoktatási rendszer átalakítása, iskolai önkormányzatiság bevezetése. Az oktatásban ne a piaci szempontok legyen a döntők!
 • Emberhez méltó megélhetést biztosító garantált nyugdíjakat, szolidaritáson alapuló társadalombiztosítást akarunk.
 • Ingyenes internetes hozzáférésű adatszolgáltatás a diákoknak, a pedagógusoknak és minden álláskeresőnek.
 • A közteherviselés legfőbb forrása a tőke megadóztatása legyen!
 • Az áfa csökkentése, extra vagyonadó a milliárdos tulajdonosokra.
 • Szüntessék meg a lakossági banki hitelkamatok és a betéti kamatok közötti elfogadhatatlan különbséget, az uzsorát!
 • Progresszív szja.
 • Új Munka Törvénykönyvet! Garantált sztrájkjogot! Ágazati szakszervezeteket! A munkavállalók sérelmére elkövetett jogsértések súlyos büntetése.
 • A katonai kiadások folyamatos csökkentése.
 • Kormánytól független ügyészséget!
 • Csatlakozás az Európai Ügyészséghez.
 • Küzdelem az egyre fokozódó militarizálódás ellen!
 • A Magyar Tudományos Akadémia és kutatóhálózata autonómiájának visszaállítása.
 • Az Isztambuli Egyezmény ratifikálása.
 • A részvételi demokrácia intézményeinek erősítése!
 • Fasizmus elleni népfrontot! Politikai küzdelem a fasizmus és a kommunizmus morális összemosásának igaztalansága ellen!
 • Önkéntes-program kidolgozása a társadalom legkiszolgáltatottabb tagjainak országos megsegítésére.

Hosszú távú céljaink többek között:

 • A tulajdonviszonyok döntő átalakítása, a közösségi tulajdonlás előnyben részesítése. A közszolgáltatásokat köztulajdonba kell venni!
 • Az állam a dolgozók érdekeit képviselje a tőkével szemben, ne fordítva! Az ember az első, nem a profit!
 • Földosztás.

Olyan baloldali mozgalmat akarunk, amely egységesen kezeli a társadalmi és környezeti bajokat! Olyat, amely következetesen képviseli a dolgozók érdekeit, a társadalom perifériájára szorult bizonytalan helyzetűeket (prekariátust), a munkanélkülieket, a szegénygettóban élőket, a kisnyugdíjasokat. Olyat, amely megdönti a korrupt, oligarchikus Orbán-rendszert!

Csatlakozásra hívjuk a baloldali szervezeteket, csoportokat, egyéneket!

Elérhetőségünk:

Zalka Vera E-mail: zalkavera@gmail.com Tel: (1) 3778182 Mobil: (70) 5854246

Budapest, 2020. november 16

Aláíró szervezetek:

ATTAC Magyarország Egyesület

Magyarországi Munkáspárt 2006 – Európai Baloldal

Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ)

Marx Károly Társaság

Baloldali Jövő Fórum

Népi Front

Baloldali Közösség (marxista platform)

Eszmélet folyóirat szerkesztősége

Szervezők a Baloldalért (SZAB)

Magyar Szociális Fórum (MSZF)

Latin-Amerika Társaság

A kiáltvány nyitott. Várjuk szervezetek és egyének jelentkezését.

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.