AZ ATTAC-MAGYARORSZÁG EGYESÜLET 2013. ÉVI KÖZGYŰLÉSE

Az ATTAC logója

Az ATTAC logója

M E G H Í V Ó

AZ ATTAC-MAGYARORSZÁG EGYESÜLET
2013. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE

Kedves Tagtársunk!

Alapszabályunk értelmében évenként legalább egyszer közgyűlésre kerül sor, amelynek ismét eljött az ideje. Közgyűlésünket 2013. április 15-én (hétfőn) 17 órakor tartjuk a Kossuth Klubban (Budapest, VIII. Múzeum u. 7.), amelyre szeretettel várunk minden régi és új tagunkat. A tanácskozáson szavazati joggal csak a tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tevők vehetnek részt, de megfigyelőként bárki. Amennyiben 17 órakor a közgyűlésen megjelentek száma nem éri el a taglétszám fele+1 főt, akkor 17,30 órakor a megjelentek számától függetlenül a közgyűlés szavazóképesnek tekintendő.

Kérjük, hogy a tagdíjat legkésőbb a Közgyűlés kezdete előtt banki átutalással vagy készpénzben szíveskedjél rendezni. Éves tagdíj: 2000.- Ft, Nyugdíjasoknak és diákoknak: 1000,- Ft.
Bakszámlaszám: MagNet Magyar Közösségi Bank 16200144-00025948

A Közgyűlésre javasolt napirendi pontok:

1. A Vezetőség/elnök beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról, a jövő feladatai,
2. A Tudománoys Tanács elökének beszámolója
3. Pénzügyi beszámoló,
4. A beszámolók feletti vita, szavazás
5. Tisztségviselők választása
a.) Jelölőbizottság beszámolója, jelölőlista állítása
b.) Szavazatszámláló bizottság létrehozása
c.) Titkos szavazás
d.) Eredményhirdetés
6. Bejelentések, aktuális kérdések

Budapest, 2013. március 23. Baráti üdvözlettel:

Benyik Mátyás
elnök
BM_photo

Kategória: ATTAC Magyarország Egyesület | A közvetlen link.